Info Voor Tuinders

Hek op slot
Van november tot april blijft het toegangshek permanent gesloten. Kom je binnen –  hek achter je op slot. Ga je weg – hek achter je op slot. In het tuinseizoen doet de laatste tuinder het (zij)hek op slot.

Open vuur
Vuurtje stoken en ’s avonds bij een lekker vuurtje in de tuin zitten klinkt aantrekkelijk. Het kan dus geen kwaad om af en toe iedereen weer te herinneren aan bepaalde regels. Zo zegt artikel 6 van het tuinreglement van de Bond van Volkstuinders dat het niet is toegestaan in de open lucht open vuur te hebben met inbegrip van vuurpotten, vuurkorven e.d. Barbecueën is hiervan uitgezonderd. Hetzelfde artikel 6 staat niet toe afval op de tuin, het tuinpark of op het parkeerterrein te verbranden.

Contact met het bestuur
Berichten aan het hele bestuur kunnen gericht worden aan :
bestuur@devijfslagen.nl

berichten over tuinopzegging :
tuinverhuur@devijfslagen.nl

Berichten over werkbeurten :
werkbeurten@devijfslagen.nl

berichten over betalingen,adreswijzigingen :
penningmeester@devijfslagen.nl