Werkbeurten 2017

De werkbeurten worden op zaterdagen verricht van 10.00 uur tot en met 12.00 uur. Zorg ervoor uiterlijk 9.50 uur aanwezig te zijn, a.u.b. Voor alle leden bestaat de verplichting algemeen werk te verrichten. Leden van 70 en ouder zijn uitgezonderd van deze verplichting. Als men niet zelf de werkbeurt kan verrichten, dient men vooraf met het bestuur te overleggen. Afmelden wegens ziekte of andere redenen tot uiterlijk de vrijdag voorafgaande aan de ingeroosterde werkbeurt per: e-mail naar werkbeurten@devijfslagen.nl, per brief: Postbus 23628, 1100 EC Amsterdam of een brief in de brievenbus bij het clubhuis.

Roosterindeling groepen
Groep 1: tuin 001 t/m tuin 033
Groep 2: tuin 036 t/m tuin 062
Groep 3: tuin 063 t/m tuin 093
Groep 4: tuin 094 t/m tuin 124
Groep 5: tuin 125 t/m tuin 156

Rooster werkbeurten per groep 2017

Opgelet! Tijdens de vakantieperiode zijn er geen werkbeurten op de volgende zaterdagen; 22 Juli, 29 Juli, 5 augustus, 12 augustus, 19 augustus en 26 augustus.

Download het werkbeurten rooster als PDF-bestand:
Rooster werkbeurten 2017

Werkbeurten Huishoudelijke Reglement
1. Het bestuur deelt per tuin werkbeurten uit voor het verrichten van algemeen werk tot een maximum van 20 uren per jaar.
2. Deze werkbeurten mogen gedaan worden door ieder lid ouder dan 18 jaar en jonger dan 70 jaar.
3. Bij verzuim van algemeen werk/werkbeurten legt het bestuur een boete op.
4. De werkbeurt dient alsnog te worden verricht.