update corona-maatregelen

update corona-maatregelen

29 april 2020   /    Algemeen Nieuws   /    Reacties uitgeschakeld voor update corona-maatregelen
Beste tuinder,

per 22 april is er vanuit de Bond van Volkstuinders een update gedaan van de ‘corona-maatregelen’. Voor ons tuinpark zijn er twee regels nieuw of gewijzigd:

– Er worden geen evenementen georganiseerd, ook geen kinderactiviteiten.
– Op de ‘eigen’ tuin geldt dat er naast het gezin maximaal drie mensen op bezoek mogen komen, waarbij de 1,5 meter afstand door de bezoekers moet worden gehandhaafd.
Onder een gezin wordt verstaan de gezinsleden die op hetzelfde adres staan ingeschreven, dat wil zeggen dat alleen inwonende kinderen in dit verband tot het gezin behoren.

Wij zien dat niet alle tuinders zich houden aan de voorschriften en met teveel mensen bij elkaar zijn en/of zich niet aan de 1,5 meter afstand houden.

Het bestuur mag u of uw bezoekers wegsturen, maar wij rekenen op uw eigen gevoel voor verantwoordelijkheid.
Bij constatering van een overtreding kan dit een reden zijn voor de gemeente om het tuinpark te sluiten. Ook kunt u hiervoor een boete krijgen van 390 euro.

De volgende regels waren al bekend bij u:
1.    Alle kantines/clubhuizen blijven tot 1 juni gesloten.
2.    Alle ledenvergaderingen worden uitgesteld tot het najaar.
3.    Alle bijeenkomsten van afdelingsbesturen en commissies gaan niet door. Er kan natuurlijk wel digitaal of telefonisch worden vergaderd.
4.    Het algemeen werk op de zaterdagen en eventueel andere dagen zal op een andere wijze worden georganiseerd. Uw afdelingsbestuur zal u hier over berichten.
5.    Spreekuren van afdelingsbesturen vervallen. Eventueel kan een afdelingsbestuur besluiten om in dringende gevallen een afspraak te maken met een tuinder.
6.    Inschrijvingen op de wachtlijst kan alleen digitaal.
7.    De taxaties en tuinuitgifte worden opgeschort tot 1 juni, met uitzondering van de lopende overdrachten.
8.    Voor alle tuinders geldt: de regels rond het bijhouden van de eigen tuin, het pad, de heg en de slootkant blijven van kracht. De controles hierop blijven doorgang vinden.
9.    De tuinparken blijven vanaf 1 april gewoon open voor wandelaars.

De algemene maatregelen zijn:
•    Blijf zoveel mogelijk op uw tuin.
•    Houd altijd afstand van anderen (minimaal 1,5 meter) en vermijd sociale activiteiten en groepen mensen. Ook op de tuin: maximaal drie mensen op bezoek en hou ook dan afstand tot elkaar.
•    Als u kucht, hoest en/of verkouden bent, gold al: blijf thuis. Krijgt u daar ook koorts bij, dan moet vanaf dan iedereen in het huishouden thuisblijven.
Mensen in cruciale beroepen en vitale processen zijn hiervan uitgezonderd, tenzij zij zelf ziek worden.
•    Alle bijeenkomsten worden verboden tot 1 juni, ook met minder dan 100 mensen.
•    Er mogen maximaal drie mensen bij elkaar zijn die anderhalve meter afstand van elkaar dienen te houden. Personen in hetzelfde huishouden, zoals gezinnen, en kinderen zijn hiervan uitgezonderd.
•    Afdelingsbesturen kunnen tuinders of bezoekers wegsturen en de toegang tot het tuinpark ontzeggen als die zich niet aan de voorschriften houden, ook als dit op de ‘eigen’ tuin gebeurt.

LATEN WE ER MET ELKAAR VOOR ZORGEN DAT WE GEZOND BLIJVEN EN DE TUINPARKEN OPEN KUNNEN BLIJVEN!

met vriendelijke groet,

namens het afdelingsbestuur

Vasanti Geestman

About The Author:

The author didn't add any information to his profile yet.