Actueel  

Corona-maatregelen per 19 augustus 2020

Alle tuinders worden verzocht zich te houden aan de Covid-19 (corona) maatregelen van het RIVM. Per 19 augustus 2020 gelden op De Vijf Slagen de volgende regels:
1)  Het clubhuis is gesloten voor bijeenkomsten.
2)  Maximaal 6 personen zijn toegestaan op de eigen tuin.
3)  Voor alle activiteiten binnen en buiten houdt men altijd 1,5 meter afstand.

4)  Uitzonderingen op de 1,5 meter afstand:    Mensen uit 1 huishouden
hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te houden van anderen;
Kinderen tot en met 12 jaar hoeven geen 1,5 meter afstand te houden van anderen;  Jongeren tot 18 jaar hoeven bij elkaar geen 1,5 meter afstand te houden.
Ze moeten wel 1,5 meter afstand houden van volwassenen. 

Strak in 't lak

Het ‘onderhoudsteam’ van De Vijf Slagen is druk in de weer om voor de winter allerlei klusjes geklaard te hebben. Zo heeft Marc ons info bord bij de ingang voorzien van een nieuw likje verf. Wil jij het onderhoudsteam helpen om klusjes te verrichten? Stuur een mail naar bestuur@devijfslagen.nl.

Poe of Lauki - Lagenaria siceraria

Najaar is dé oogsttijd voor Poe. Oorspronkelijk is dit vruchtdragende gewas afkomstig uit Afrika. De groentesoort poe lijkt uiterlijk op een soort komkommer. Deze groente kan wel een paar kilo zwaar worden. In India en door de Surinaamse Hindoestanen wordt deze groente Lauki genoemd. Er zijn ronde soorten met een flessenhals. De langere soorten kunnen een lengte van drie meter bereiken.

Uitvoeringsstrategie Volkstuinenbeleid

Onlangs is de Uitvoeringsstrategie Volkstuinenbeleid van de gemeente Amsterdam verschenen. Het beleidsstuk is te vinden op de site van de Gemeente Amsterdam.
In dit (concept)stuk schetst de gemeente de toekomst van de Amsterdamse volkstuinparken. Centraal staat de wens van de gemeente om de tuinparken meer toegankelijk te maken voor de haar inwoners en om de tuinparken meer onderdeel te maken van de stad.

Dat vergt de nodige inspanningen van de tuinparken. Daartegenover staat dat de gemeente de volkstuinen zekerheid biedt over hun bestaan, nu en in de toekomst. Amsterdammers konden een zienswijze indienen. In september 2020 wordt n.a.v. alle reacties een aangepaste nota verwacht.

De toekomst van ons park

Werkgroep 'Vijfslagenplan'

Om invulling te geven aan dit nieuwe beleid  zal er eind 2021 een Plan van Aanpak moeten liggen voor ons park. Vanuit het bestuur is er een werkgroep die dit ‘vijfslagenplan’ gaat invullen, uitwerken en beschrijven.

Heeft u als tuinder of aspirant-lid een visie op de toekomst van ons park of ideeën op onderdelen daarvan?
Is het u nog niet duidelijk maar wilt u wel meedenken?
Schroom niet en meld u aan!

Elke tuinder kan zijn/haar ideeën en bezwaren kwijt per mail of in de brievenbus.
Contact: info@devijfslagen.nl.