‘VOLKSTUINHUUR KAN TOCH LAGER BLIJVEN’

05 december 2020

Afgelopen twee weken was er veel beroering onder volkstuinders nadat duidelijk was geworden dat het nieuwe beleid zou leiden tot exorbitante huurverhogingen. Amstelhof berekende dat de huur zou stijgen van 1900 euro naar 16.000 euro(!)

Wethouder Marieke van Doorninck van Groenlinks  staat ervoor open de huurprijzen voor volkstuinders minder rigide te verhogen dan ze tot voor kort van plan was. Ze doet dit omdat er enorme beroering is ontstaan over het nieuwe beleid. Een petitie werd in een paar dagen tijd 20.000 keer ondertekend.

De Vijf Slagen in verweer
Ook zegt Van Doorninck met een mogelijke oplossing te kunnen komen voor de zogenaamde nutstuinparken, zoals De Vijf Slagen, waar mensen niet ’s nachts verblijven en waar doorgaans geen voorzieningen zijn. “Ik stel voor om het maximumtarief, gezien het karakter van die parken, substantieel lager te maken dan het tarief voor de andere parken. Ik denk aan een tarief tussen 1,00 en 1,50 per vierkante meter.”
Ook hiertegen zal De Vijf Slagen in verweer gaan. Wij zullen een onderbouwde voorstel van de wethouder eisen ten aanzien van onder andere de absurde huurverhoging, de kosten voor het onderhoud van ons park en de vermeende aanleg van riolering en een fietspad.

Verhoging in stappen naar vijf jaar
De klacht van veel volkstuincomplexen is dat de huurverhoging niet alleen veel te hoog is, maar ook in buitensporig korte tijd wordt doorgevoerd: in twee jaar. Volgens Van Doorninck kan die periode worden uitgebreid naar vijf jaar.

INSPRAAK
Namens De Vijf Slagen zal het bestuur, Jeroen de Ruijter, actief deelnemen aan de online-teams-meetings. Maandagavond 7 december is er van 17.15-18.45 uur een gesprek met de wethouder (Marieke van Doorninck) en de afdelingsbesturen van de volks-/nutstuinen. 
Dinsdagavond 8 december van 19.30 - 22.00 uur zullen wij (Jeroen de Ruijter / bestuur) inspreken tijdens de openbare online raadsvergadering. Deze vergadering zal naar alle waarschijnlijkheid door bijna alle 40 volkstuinparken worden benut om hun ongenoegen kenbaar te maken. De raadsvergadering is voor iedereen te volgen via:

https://amsterdam.raadsinformatie.nl/live

Het nieuwe bestuur zal verder de communicatie naar het stadsdeel, de Bond van Volkstuinders en de contacten met andere tuinparken op zich nemen. Wij informeren u op deze pagina ACTUEEL en zo nodig per e-mail.

Hoge opkomst ALV-De Vijf Slagen

Algemene Najaars-ledenvergadering 2020 De Vijf Slagen

In verband met de coronamaatregelen heeft het afdelingsbestuur van De Vijf Slagen dit jaar gekozen voor een online-schriftelijke ledenvergadering. Deze noodgedwongen opzet heeft geresulteerd in onverwacht succes. De opkomst voor de stemronde was meer dan 40% (eerdere jaren: circa 25%). Een record, nog nooit was de opkomst zo hoog geweest. Alle stemmers: bedankt voor jullie medewerking.

Actueel  

Corona-maatregelen

Alle tuinders worden verzocht zich te houden aan de Covid-19 (corona) maatregelen van het RIVM.

LEES HIER DE UPDATE CORONA MAATREGELEN

Strak in 't lak

Het ‘onderhoudsteam’ van De Vijf Slagen is druk in de weer om voor de winter allerlei klusjes geklaard te hebben. Zo heeft Marc ons info bord bij de ingang voorzien van een nieuw likje verf. Wil jij het onderhoudsteam helpen om klusjes te verrichten? Stuur een mail naar bestuur@devijfslagen.nl.

Poe of Lauki - Lagenaria siceraria

Najaar is dé oogsttijd voor Poe. Oorspronkelijk is dit vruchtdragende gewas afkomstig uit Afrika. De groentesoort poe lijkt uiterlijk op een soort komkommer. Deze groente kan wel een paar kilo zwaar worden. In India en door de Surinaamse Hindoestanen wordt deze groente Lauki genoemd. Er zijn ronde soorten met een flessenhals. De langere soorten kunnen een lengte van drie meter bereiken.

Uitvoeringsstrategie Volkstuinenbeleid

Onlangs is de Uitvoeringsstrategie Volkstuinenbeleid van de gemeente Amsterdam verschenen. Het beleidsstuk is te vinden op de site van de Gemeente Amsterdam.
In dit (concept)stuk schetst de gemeente de toekomst van de Amsterdamse volkstuinparken. Centraal staat de wens van de gemeente om de tuinparken meer toegankelijk te maken voor de haar inwoners en om de tuinparken meer onderdeel te maken van de stad.

Dat vergt de nodige inspanningen van de tuinparken. Daartegenover staat dat de gemeente de volkstuinen zekerheid biedt over hun bestaan, nu en in de toekomst. Amsterdammers konden een zienswijze indienen. In september 2020 wordt n.a.v. alle reacties een aangepaste nota verwacht.

De toekomst van ons park

Werkgroep 'Vijfslagenplan'

Om invulling te geven aan dit nieuwe beleid  zal er eind 2021 een Plan van Aanpak moeten liggen voor ons park. Vanuit het bestuur is er een werkgroep die dit ‘vijfslagenplan’ gaat invullen, uitwerken en beschrijven.

Heeft u als tuinder of aspirant-lid een visie op de toekomst van ons park of ideeën op onderdelen daarvan?
Is het u nog niet duidelijk maar wilt u wel meedenken?
Schroom niet en meld u aan!

Elke tuinder kan zijn/haar ideeën en bezwaren kwijt per mail of in de brievenbus.
Contact: info@devijfslagen.nl.