Berichten

Vooraankondiging ALV van De Vijf Slagen op zaterdag 13 mei in het clubhuis, van 13.30 tot 15.30

17 maart 2017   /    Algemeen Nieuws   /    Reacties uitgeschakeld voor Vooraankondiging ALV van De Vijf Slagen op zaterdag 13 mei in het clubhuis, van 13.30 tot 15.30

Vooraankondiging van de Algemene Ledenvergadering (voorjaarsvergadering) van De Vijf Slagen. De voorjaarsvergadering zal gehouden worden op zaterdag 13 mei in het clubhuis, van 13.30 tot 15.30. Begin april zal de agenda van de vergadering verstuurd worden. Eind april of begin mei zullen alle bijlagen worden verstuurd. De concept-notulen van de vorige ALV (najaarsvergadering 2016) zijn alvast op de website geplaatst.
Het afdelingsbestuur zoekt ook kandidaten die een aantal jaren als bestuurslid van De Vijf Slagen werkzaam willen zijn. Hierin geïnteresseerd ? Stuur dan een mail naar bestuur@devijfslagen.nl of spreek een van de huidige bestuurders aan in de tuin.

kweektunnel

24 oktober 2016   /    Algemeen Nieuws   /    Reacties uitgeschakeld voor kweektunnel

winterstalling kweektunnels

Binnenkort moeten de kweektunnels weer worden ontmanteld.
Vóór 12 november ( dus niét 1 november, met excuses aan John van tuin 1) moet die klus geklaard zijn.
Daarna zal de tuincommissie een controle uitvoeren.
Meer over de regels voor een kweektunnel vind je in het
huishoudelijk reglement, artikel 04.

bestellen tuin-ophoog-grond

18 oktober 2016   /    Algemeen Nieuws   /    Reacties uitgeschakeld voor bestellen tuin-ophoog-grond

Een aantal tuinders hebben laten weten dat zij graag grond voor aanleg, basisbemesting en onderhoud willen bestellen.
De aarde gaat € 30,- per kubieke meter (m³) kosten en het geld maak je over op rekening van DeVijfSlagen ( NL76 RABO 0159 2440 72 )

Dus, wil je graag ophoog-compost-mest bestellen ?

Doe dan een verzoek via het emailadres werkbeurten@devijfslagen.nl. Het kan natuurlijk ook via een briefje in de brievenbus bij het clubhuis.
Noteer dan in ieder geval : naam, tuinnummer en aantal m3. Wacht niet te lang, want over ongeveer een week maken we de ‘balans’ op.

Toepassingsmogelijkheden:
Basisbemesting moestuin: Laag van 2 centimeter opbrengen en goed door de bovenste centimeter grond werken. Per 100 m² is 2 m³ nodig.

Onderhoud moestuin: Laagje van 2,5 tot 5 mm. uitstrooien en licht inharken. Per 100 m² is er  0,5 – 1 m³ nodig