Berichten

slootonderhoud 2016

27 september 2016   /    Algemeen Nieuws   /    Reacties uitgeschakeld voor slootonderhoud 2016

In de maanden september en oktober is het weer tijd om de slootoever te onderhouden en de sloot uit te baggeren.

Op zaterdagen kan gereedschap worden geleend om die werkzaamheden uit te voeren.

Wie fysiek niet in staat is om specifieke onderdelen van het slootonderhoud uit te voeren kan contact opnemen met Eva Lodewijk.
(werkbeurten@devijfslagen.nl)
Wellicht kan zij uitkomst bieden in het kader van de werkbeurten.

Rond 15 november zal de tuincommissie controle uitvoeren op de resultaten van het slootonderhoud.
In het huishoudelijk reglement staat dat een boete van 50 euro kan worden opgelegd bij slecht onderhoud van de sloot en/of de slootkant.

vrijwilligersdag 8 oktober 2016

26 september 2016   /    Algemeen Nieuws   /    Reacties uitgeschakeld voor vrijwilligersdag 8 oktober 2016

De geplande vrijwilligersdag van 8 oktober gaat niet door.
Slechts 3 tuinders hebben zich aangemeld om die dag mee te helpen aan sloot- en padenonderhoud.

namens het bestuur
ger Steinbusch

mest bestellen?

18 maart 2016   /    Algemeen Nieuws   /    Reacties uitgeschakeld voor mest bestellen?

beste tuinder,

het is gebruikelijk om aan het begin van het nieuwe tuinseizoen te inventariseren of er tuinders zijn die mest willen bestellen. Na de inventarisatie wordt dan bekeken of de totale bestelling groot genoeg is om met een leverancier een goede deal te sluiten.

Dus, wil je graag mest bestellen ? Doe dan een verzoek via een van de bekende emailadressen (bestuur@devijfslagen.nl). Het kan natuurlijk ook via een briefje in de brievenbus bij het clubhuis.

Noteer dan in ieder geval : naam, tuinnummer en aantal m3. Wacht niet te lang, want over ongeveer een week maken we de ‘balans’ op.

groet, Ger Steinbusch

frezen, hakselen en machinaal zagen (2)

24 februari 2016   /    Algemeen Nieuws   /    Reacties uitgeschakeld voor frezen, hakselen en machinaal zagen (2)

Wil je je tuin laten frezen, een boom machinaal laten zagen of  snoeihout laten hakselen … dan kun je een verzoek hiertoe indienen bij  bestuurslid Eva Lodewijk.
Je kunt ook een briefje in de brievenbus bij het clubhuis deponeren.
Wacht niet te lang, want de werkzaamheden worden uitgevoerd tot april.

Nadat je een verzoek hebt ingediend krijg je te horen wanneer de werkzaamheden zullen worden uitgevoerd.
Aan de werkzaamheden zijn geen kosten verbonden ( besluit ALV 22 nov. 2014)

De te frezen tuingrond dient vrij te zijn van boomstronken, ijzerdraad, plastic, stenen of hout.
Je dient er rekening mee te houden dat de frees minstens 10 cm van obstakels verwijderd blijft.