Bestuur en commissies


Afdelingsbestuur ‘De Vijf Slagen’:
Ger Steinbusch (tuin 4), penningmeester, secretaris en de kascontrolecommissie
Vasanti Geestman (tuin 42), tuinverhuur, bouw- en taxatiecommissie

George Isselt (tuin 96), werkbeurten, tuin- en arbocommissie

Contact met het afdelingsbestuur ‘De Vijf Slagen’:
berichten aan het hele bestuur kunnen gericht worden aan :
bestuur@devijfslagen.nl

berichten over tuinopzegging :
tuinverhuur@devijfslagen.nl

berichten over werkbeurten :
werkbeurten@devijfslagen.nl

berichten over betalingen,adreswijzigingen :
penningmeester@devijfslagen.nl

Elke 1e zaterdag van de maand is het bestuur van 12.00 tot 13.00 uur aanwezig in het clubhuis aan de Tafelbergweg 50 te Amsterdam.

Commissies
De commissie-leden van de hieronder genoemde commissies zijn medetuinders die vrijwillig extra tijd en energie steken in de vereniging. Deze commissies zijn noodzakelijk voor het uitvoeren van het dagelijkse reilen en zeilen op de tuin. Wil je ook dat de zaken goed geregeld zijn? Geef je op voor een van deze commissies.

Het is niet altijd nodig om op zaterdagochtend mee te helpen, want er wordt ook door de week werk verzet. Er kan gewerkt worden met roosters of met onderlinge afspraken voor de tijden dat je wel kunt.

Tuin- en werkbeurtencommissie
Bert Boot (tuin 58), Amy Bakker (tuin 64), Carlos Verheijen (tuin 65), Katrin Frobitter (tuin 71), Kuga Nadarasa (tuin 89), Erik Hofwijks (tuin 98), Marco Buring (tuin 104), Henk Blijd (tuin 107), Carlos Holder (tuin 127),  Anne Schoener (tuin 156), Jitske Hallema (tuin 84) en Ro Juthan

Bouw- en taxatiecommissie

De bouwcommissie kan je goede raad geven als het gaat om bebouwing op de tuin. Dit varieert van huisjes en kassen tot hekken en terrassen. Maar ze kan je ook op je vingers tikken als je je niet aan de bouwvoorschriften houdt van de Bond van Volkstuinders/De Vijf Slagen. Onderdeel van de bouwcommissie is de taxatie-commissie. Aan de hand van voorschriften van de Bond van Volkstuinders bepaalt ze de prijs van de opstallen van een tuinder die vertrekt. In samenwerking met de tuincommissie doet zij hetzelfde voor de aanwezige beplanting.
De bouw- en taxatiecommissie bestaat uit: Mark Steenmetz (tuin 6), Piet Hamelink (tuin 36), Renée van Mourik Broekman (tuin 66) en Berend Fraenkel (venzo).

Arbocommissie
Ro Juthan (tuin 112) en Carlos Holder (tuin 127)

Webcommissie
Frank de Volder (tuin 24)

PR commissie
Hanna Rovers (tuin 36)

EHBO-commissie
Ilse Vreugd (tuin 52), Roel Abdoelrahaiman (tuin 59) Georgine Bom-Roosblad (tuin 83), Lucia Groenveld (tuin 111) en Ro Juthan (tuin 112) en Romana Refos (tuin 143)

Kascontrolecommissie
Katrin Frobitter (tuin 71), Kuga Nadarasa (tuin 89),  Irene Distelbrink (tuin 99) en Anne Schoener (tuin 156)

Clubhuisbeheer
Raimond Tufa ( tuin 10), Margreet de Vries (tuin 11), A.U.Kalidien-Bhageloe (tuin 21), Lila Ramgolam (tuin 51) en Emily Armee-Horvath (tuin 88)