Werkbeurten 2020

Alle leden van ons volkstuinpark zijn verplicht algemeen werk te verrichten. Tuinders vanaf 70 jaar en bestuurs- en commissieleden zijn uitgezonderd van deze verplichting. Als u wegens uw gezondheid geen werkbeurt kunt verrichten, dient u vooraf met het bestuur te overleggen en op verzoek een doktersverklaring te overleggen. Contact hierover kan via werkbeurten@devijfslagen.nl.

De werkbeurten worden op zaterdagen verricht van 10.00 uur tot 12.00 uur. Zorg ervoor uiterlijk 09.50 uur aanwezig te zijn. U of uw vervanger is zelf verantwoordelijk voor het aftekenen van de presentielijst. Uw handtekening is het bewijs van uw aanwezigheid. Afmelden wegens ziekte of andere redenen zo vroeg mogelijk doen maar uiterlijk op vrijdag voorafgaand aan de ingeroosterde werkbeurt. Dit bij voorkeur per e-mail naar werkbeurten@devijfslagen.nl of een briefje in de brievenbus bij het clubhuis.

Indien u op zaterdag structureel verhinderd bent of wegens uw gezondheid geen werkbeurten kunt verrichten,  dan kunt u met het bestuur bespreken hoe u op andere wijze aan uw verplichting kunt voldoen. Contact het bestuur hierover via bestuur@devijfslagen.nl.

Nieuw!
Nieuw dit seizoen is dat u kunt kiezen hoe u de werkbeurten wilt invullen. De keuzes zijn;
1. Regulier tuinparkonderhoud
of
2. Deelname aan de activiteiten die voortkomen uit het Tuinplan. Het doel van deze opzet is kennis delen en nieuwe vaardigheden opdoen.
– Per groep kunnen zich zes tuinders per direct aanmelden bij het bestuur. (5 groepen met elk 6 vaste tuinders, totaal 30 tuinders voor dit tuinseizoen)
– Onder begeleiding van en in overleg met de Tuincommissieleden wordt met u vastgesteld welke activiteiten wanneer uitgevoerd kunnen worden.
– In de Nieuwsbrief die binnenkort verschijnt staan de Tuinplan-activiteiten beschreven.

Rooster 2020
LET OP: de indeling van de groepen/tuinnummers is iets gewijzigd ten opzichte van 2019. Kijkt u goed in welke groep u nu zit?

Werkbeurten Huishoudelijke Reglement
1. Het bestuur deelt per tuin werkbeurten uit voor het verrichten van algemeen werk tot een maximum van 20 uren per jaar.
2. Deze werkbeurten mogen gedaan worden door ieder lid ouder dan 18 jaar en jonger dan 70 jaar.
3. Bij verzuim van algemeen werk/werkbeurten legt het bestuur een boete op.
4. De werkbeurt dient alsnog te worden verricht.