Werkbeurten 2019

Alle leden van ons volkstuinpark zijn verplicht algemeen werk te verrichten. Tuinders vanaf 70 jaar en bestuurs- en commissieleden zijn uitgezonderd van deze verplichting. Als u wegens uw gezondheid geen werkbeurt kunt verrichten, dient u vooraf met het bestuur te overleggen en op verzoek een doktersverklaring te overleggen. Contact hierover kan via bestuur@devijfslagen.nl.

De werkbeurten worden op zaterdagen verricht van 10.00 uur tot 12.00 uur. Zorg ervoor uiterlijk 09.50 uur aanwezig te zijn. U of uw vervanger is zelf verantwoordelijk voor het aftekenen van de presentielijst. Uw handtekening is het bewijs van uw aanwezigheid. Afmelden wegens ziekte of andere redenen zo vroeg mogelijk doen maar uiterlijk op vrijdag voorafgaand aan de ingeroosterde werkbeurt. Dit bij voorkeur per e-mail naar werkbeurten@devijfslagen.nl of een briefje in de brievenbus bij het clubhuis.

Indien u nooit op zaterdag beschikbaar bent kunt u alternatieve werkbeurten verrichten. Alternatieve werkbeurten moeten elk jaar opnieuw worden aangevraagd. Dit is alleen mogelijk in overleg met het bestuur. Contact hierover kan via bestuur@devijfslagen.nl.

Rooster werkbeurten per groep 2019


Download het werkbeurten rooster als PDF-bestand:

Rooster werkbeurten 2019

Werkbeurten Huishoudelijke Reglement
1. Het bestuur deelt per tuin werkbeurten uit voor het verrichten van algemeen werk tot een maximum van 20 uren per jaar.
2. Deze werkbeurten mogen gedaan worden door ieder lid ouder dan 18 jaar en jonger dan 70 jaar.
3. Bij verzuim van algemeen werk/werkbeurten legt het bestuur een boete op.
4. De werkbeurt dient alsnog te worden verricht.