Werkbeurten 2018

Voor alle leden van ons tuinpark bestaat de verplichting algemeen werk te verrichten. Leden van 70 jaar en ouder zijn uitgezonderd van deze verplichting.
Bestuurs- en commissieleden hebben een apart werkbeurtenrooster.

– De werkbeurten worden op zaterdagen verricht van 10.00 uur tot 12.00 uur. Dringend verzoek om uiterlijk 09.50 uur aanwezig te zijn.
– Afmelden wegens ziekte of andere redenen kan tot uiterlijk de vrijdag voorafgaande aan de ingeroosterde werkbeurt. Dit bij voorkeur per e-mail naar werkbeurten@devijfslagen.nl of een brief in de brievenbus bij het clubhuis.
– Als u niet zelf de werkbeurt kan verrichten en uw werkbeurt door een vervanger wilt laten doen, dient u vooraf met het bestuur te overleggen.
– U of uw vervanger is zelf verantwoordelijk voor het aftekenen van de aanwezigheid, uw handtekening geldt als bewijs van uw aanwezigheid.
– Als u alternatieve werkbeurten wilt verrichten, dan kan dit alleen in overleg met het bestuur. U dient zelf voor 7 april 2018 contact op te nemen met het bestuur.

Nota bene: Voor 2018 worden nieuwe afspraken gemaakt over alternatieve werkbeurten. Alle voorgaande afspraken hierover komen hiermee te vervallen.

Indeling werkgroepen
Groep 1: tuin 001 t/m tuin 033
Groep 2: tuin 034 t/m tuin 062
Groep 3: tuin 063 t/m tuin 095
Groep 4: tuin 096 t/m tuin 128
Groep 5: tuin 129 t/m tuin 156

Rooster werkbeurten per groep 2018

Opgelet! In de vakantieperiode zijn er geen werkbeurten vanaf 21 juli t/m 25 augustus.

Download het werkbeurten rooster als PDF-bestand:

Rooster werkbeurten 2018

Werkbeurten Huishoudelijke Reglement
1. Het bestuur deelt per tuin werkbeurten uit voor het verrichten van algemeen werk tot een maximum van 20 uren per jaar.
2. Deze werkbeurten mogen gedaan worden door ieder lid ouder dan 18 jaar en jonger dan 70 jaar.
3. Bij verzuim van algemeen werk/werkbeurten legt het bestuur een boete op.
4. De werkbeurt dient alsnog te worden verricht.