Algemene Schriftelijke Ledenvergadering 
Volkstuinpark De Vijf Slagen 
oktober / november 2020 

Agenda ALV najaar 2020

 Agenda ALV najaar 2020 

01. Goedkeuring notulen ALV 30 november 2019 (bijlage 1)
02. Goedkeuring jaarcijfers 2019 (bijlage 2a en 2b)
03. Goedkeuring jaarverslag 2019 (bijlage 3)
04. Beslissing over de decharge van het afdelingsbestuur over 2019 (bijlage 4)
05. Goedkeuring begroting 2021 (bijlage 5)
06. Goedkeuring jaarlasten 2021 (bijlage 6)
07. Vooruitzicht plannen 2021 (bijlage 7)
08. Nieuwe en her te benoemen bestuursleden en nieuwe leden voor de kascommissie (bijlage 8)
09. Benoeming bondsafgevaardigden voor De Vijf Slagen (bijlage 9) 10. Voorstel wijziging huishoudelijk reglement artikel 11 tuinbegrenzing (bijlage 10)
11. Voorstel wijziging huishoudelijk reglement artikel 03 bebouwing (bijlage 11)

Begeleidend schrijven

Algemene Schriftelijke Ledenvergadering 
Volkstuinpark De Vijf Slagen 
oktober / november 2020 

1. Het informeren Leden ontvangen de agenda en alle stukken met toelichting via de mail of per post. Uiterlijk zaterdag 17 oktober hebben alle leden deze informatie. (op zaterdag 17 en zaterdag 24 oktober zullen tijdens werkbeurten papieren versies van alle vergaderstukken in het clubhuis liggen om mee te nemen)

2. Het raadplegen Tuinders krijgen de gelegenheid vragen en opmerkingen schriftelijk neer te leggen bij het afdelingsbestuur. Dat kan per mail (bestuur@devijfslagen.nl) of via de brievenbus bij het clubhuis. De uiterste inleverdatum voor vragen en/of opmerkingen is zaterdag 31 oktober. Vervolgens zal het afdelingsbestuur deze vragen en opmerkingen inventariseren en beantwoorden. Een overzicht met alle vragen/opmerkingen en antwoorden van het afdelingsbestuur zal uiterlijk 14 november via mail of per post bij alle leden zijn.

3. Het besluiten Op basis van agendastukken, vragen/opmerkingen en antwoorden zal het afdelingsbestuur een definitief overzicht van voor te leggen besluiten maken. Dit overzicht zal ook zijn ingericht als stembiljet. Het voor te leggen besluitenoverzicht/stembiljet zal uiterlijk 21 november via mail of post bij alle leden zijn.

Tot en met zaterdag 28 november kunnen leden het stembiljet via mail (printen, invullen, scannen en retourneren) of in de brievenbus bij het clubhuis inleveren.

Het afdelingsbestuur zal alles in het werk stellen om zich aan deze data te houden. Onvoorziene omstandigheden kunnen leiden tot afwijken van bovengenoemde data. Mocht dit gebeuren dan zullen we tuinders met een emailadres hiervan in kennis stellen.

Afdelingsbestuur De Vijf Slagen

Bijlage 8 - Bestuur en commissies 2021

Bestuur, commissies 2021 

Afdelingsbestuuur
Mw. Vasanti Geestman (tuin 42) : tot voorjaar 2020 → herkiesbaar Mw. Edith Soemodihardjo (tuin 1) : tot najaar 2022 Dhr. Ger Steinbusch (tuin 4) : tot voorjaar 2020 → niet herkiesbaar
Kandidaat bestuurslid : Dhr. Jeroen de Ruijter (tuin 77) 

Commissies
De taken van de commissies zijn te lezen in bijlage 7 van de ALV , in het afdelingsreglement van de BvV (www.bondvanvolkstuinders.nl) en in het huishoudelijk reglement van De Vijf Slagen (www.devijfslagen.nl). 

Tuincommissie
(namens het bestuur Mw. Vasanti Geestman)
Mw. Jitske Hallema (tuin 84)
Dhr. Mahmoud Mohamed (tuin 23)
Mw. Georgine Bom-Roosblad (tuin 83, tuintaxatie)
Commissieleden gezocht

Kascommissie
Mw. Katrin Frobitter (tuin 71) Commissieleden gezocht 

Bouw- en taxatiecommissie
Dhr. Humphrey Arduin (tuin 82)
Dhr. Erik Hofwijks (tuin 98)
Dhr. Ger Steinbusch (tuin 4)

Onderhoudscommissie
Dhr. Bert Boot (tuin 58)
Dhr. Marc Steenmetz (tuin 6)
Commissieleden gezocht 

Arbo- en veiligheidscommissie
(namens het bestuur Mw. Edith Soemodihardjo)
Dhr. Ro Juthan (tuin 112)
Dhr. George Isselt (tuin 96)
Commissieleden gezocht 

Evenementen-, redactie- en PR-commissie
(namens het bestuur mw. Vasanti Geestman)
Mw. Amy Bakker (tuin 64)
Dhr. Huibert Kloet (tuin 109, website)
Mw. Edith Soemodihardjo (tuin 1, clubhuis)
Dhr. Frank de Volder (tuin 24, technische ondersteuning) Commissieleden gezocht 

Bijlage 9 - Bondsafgevaardigden

Bondsafgevaardigden namens De Vijf Slagen 

1. Mw. Vasanti Geestman (tuin 42) tot najaar 2020 → herkiesbaar 

2. Mw. Jitske Hallema (tuin 84) tot najaar 2020 → herkiesbaar 

3. Mw. Lonneke Verburg (tuin 95) tot voorjaar 2022

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis cin elit. Nunc purus libero, interdum sed blandit acp retium facilisis turpis. Donec dictum neque veloran tristique egestas nulla mollis dui lorem dolor.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis cin elit. Nunc purus libero, interdum sed blandit acp retium facilisis turpis. Donec dictum neque veloran tristique egestas nulla mollis dui lorem dolor. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis cin elit. Nunc purus libero, interdum sed blandit acp retium facilisis turpis. Donec dictum neque veloran tristique egestas nulla mollis dui lorem dolor.