Met ingang van 17 februari 2021 is een kweekkas van maximaal 12 m2 toegestaan.

Aanvragen voor het plaatsen van een kweekkas en/of schuur gaat als volgt:

1)     U doet een verzoek via: bouwcommissie@devijfslagen.nl
2)     De BT-commissie informeert u vervolgens over de correcte opstelling/tekening van             uw bouwaanvraag;
3)     Na ontvangst van uw bouwaanvraag wordt deze beoordeeld door onze
         BT-commissie;
4)     Het bestuur zendt uw geaccordeerde aanvraag naar de Bondsbouwcommissie van
         de Bond van Volkstuinders;
5)     Binnen enkele weken ontvangt het bestuur de bouwaanvraag retour van de Bond,
         inclusief hun oordeel;
6)     Het bestuur informeert u over het antwoord van de Bond en zet de stukken in uw
         dossier.

Ter informatie treft u hierbij het volledige Artikel 03.1:
Het is de leden toegestaan om op de tuin een schuur, een kweekkas en een kweektunnel te plaatsen, evenals een pergola, een windscherm, een zonnepaneel, een gereedschapskist en een gasflessenkist.

a. Daarvoor moet de vereiste toestemming gevraagd en verkregen zijn. Voor een schuur en een kweekkas is toestemming nodig van de afdeling én de Bond van Volkstuinders. Voor alle andere bouwsels is toestemming nodig van de afdeling.

b. Het maximale oppervlak van schuur én kweekkas tezamen is 18 m2. Dit geldt uitsluitend voor nutstuinpark De Vijf Slagen.

c. Voor een schuur geldt het maximale oppervlak van 6 m2, met een maximale lengte van 3 m.

d. Voor een kweekkas geldt het maximale oppervlak van 12 m2, met een maximale lengte van 4 m.

e. Het maximale oppervlak bebouwing (schuur, kweekkas en kweektunnel) en bestrating (tegels) mag nooit méér bedragen dan 20% van het tuinoppervlak, met een maximum van 30 m2.

f. Elke tuin, met of zonder schuur, mag een tegelterras hebben van maximaal 8 m2.

Artikel 03.1 a t/m f geldt vanaf 17 februari 2021.

Voorbeeld:
De meeste tuinen van De Vijf Slagen hebben een tuinoppervlak van ca. 150 m2.   
20% van dit tuinoppervlak is 30 m2.   

De volgende bebouwing en bestrating is dan maximaal mogelijk:

• schuur (6 m2)
• kweekkas (12 m2)
• kweektunnel (6 m2)

• bestrating/terras (6 m2)

 • Wil men een groter terras (8 m2) dan gaat dat ten koste van het maximale oppervlak van schuur, kweekkas of kweektunnel. 
• Voor tuinen met een oppervlak van minder dan 150 m2 zal de maximale bebouwing en bestrating aangepast moeten worden aan 20% van het tuinoppervlak.  
• Voor tuinen met een oppervlak van meer dan 150 m2 mag de maximale bebouwing en bestrating niet meer dan 30 m2 bedragen.

 Daarbij gelden de volgende regels voor een kweekkas: 
• De afstand tussen een kweekkas en een tuinhuis op de tuin moet minimaal 1 m zijn.
• De afstand tussen een kweekkas en de grens van een tuin moet minimaal 0,50 m zijn.
• De afstand tussen een kweekkas en een sloot moet minimaal 3,50 m zijn.
• De hoogte van een kweekkas mag niet meer dan 2,75 m bedragen gemeten vanuit het maaiveld.
• Het dak van een kweekkas mag maximaal 0,35 m oversteken.

Om wateroverlast te voorkomen dient aan de tuinafscheiding-zijde een hemelwaterafvoer aanwezig te zijn.

BOUWAANVRAGEN
Uw aanvraag voor een bouwvergunning voor een kas of schuurtje kunt u richten aan: bouwcommissie@devijfslagen.nl