Kweektunnels

Per brief van 17-07-2009 en 01-10-2010 heeft het bondsbestuur op verzoek van De Vijf Slagen toegestemd om kweektunnels toe te staan op De Vijf Slagen onder de volgende voorwaarden:

 1. Een kweektunnel mag nooit groter zijn dan 6 m2.

 2. Voor een kweekkas geldt ook een oppervlakte van 6m2. Indien in een tuin geen schuur aanwezig is mag een kweekkas van maximaal 12 m2 worden geplaatst.

 3. Een kweektunnel mag niet langer dan 3 meter zijn, niet hoger dan 1,70 meter en niet breder dan 2 meter.

 4. Een kweektunnel moet worden afgedekt met transparant plastic folie dat niet ondoorzichtig mag worden gemaakt.

 5. Afdekking van de kweektunnel met transparant plastic folie mag van 1 april t/m 31 oktober. Per 31 oktober moet de transparante plastic folie in zijn geheel worden verwijderd.

 6. De bogen van een kweektunnel moeten zijn gemaakt van kunststof of metaal.

 7. Het is niet toegestaan voor een kweektunnel hout te gebruiken.

 8. De afstand tussen een kweektunnel en een ander bouwsel op de tuin moet minimaal 1 meter bedragen, tot een sloot 3,5 meter en tot de grens van de tuin minimaal 0,50 meter.

 9. Voor alle duidelijkheid: De totale oppervlakte van een kweektunnel, kweekkas en schuur mag samen nooit meer zijn dan 18 m2.

 10. Voor een kweektunnel is de goedkeuring vereist van het afdelingsbestuur. Daarvoor moet het lid een plattegrond op A4 formaat inleveren met daarop ingetekend de kweektunnel inclusief maatvoering volgens lid 3 en lid 8. Het afdelingsbestuur beoordeelt ook de wijze waarop de kweektunnel wordt uitgevoerd. Het afdelingsbestuur stuurt een kopie van de goedgekeurde tekening aan het bondsbestuur.