Eerste nieuwe bestuurslid meldt zich aan 

Een schone lei

De stemrondes tijdens de schriftelijke voorjaars ALV 2021 eindigden voor het bestuur zeer teleurstellend. Ondanks de hoge opkomst, totaal werden er 91 stembiljetten ingeleverd, kwamen juist veel nieuwe leden en ‘oudgedienden’ niet stemmen. Dat is spijtig, want zij hadden de doorslag kunnen geven. 

Twee stemmen verschil
Als je met twee of vijf stemmen verschil eruit ligt, dan is het echt jammer dat niet meer tuinders de moeite hebben genomen om te stemmen. Eind september volgt een extra ledenvergadering die in oktober gevolgd wordt door de najaars Algemene Ledenvergadering. Ga altijd stemmen als daar om gevraagd wordt. Het is in uw belang en dat van ons tuinpark.
Klik hier voor het Verslag van de Stemcommissie.

Nieuwe bestuursleden
De overgebleven bestuursleden: Edith Soemodihardjo, Jeroen de Ruijter (penningmeester) en Huibert Kloet gaan roeien met de riemen die ze hebben. De Open Brief van penningmeester Jeroen de Ruijter (14 juni 2021) heeft geresulteerd in veel begrip, steunbetuigingen en hoopvolle reacties. Zijn oproep heeft tuinder Ronald Cordes doen besluiten om zich aan te melden als nieuw bestuurslid! Chapeau! Verderop een introductie van Ronald. Het bestuur blijft oproepen voor nieuwe kandidaten.

Tijdgebrek
Heeft u enige ervaring opgedaan in het bedrijfsleven (secretariaat, management) op welk vlak dan ook, meld u aan! Het hoeft allemaal niet zo ingewikkeld te zijn en als we de taken goed verdelen, dan is ook het veelgehoorde ‘tijdgebrek’ geen issue. En neem van ons aan, het is niet louter kommer en kwel.

Fulltime baan
Er wordt door sommigen gedacht dat er nu helemaal geen bestuur is. Dat is uiteraard niet zo. Het bestuur functioneert en doet wat zij kan. Omdat wij naarstig op zoek zijn naar nieuwe bestuursleden kan het zijn dat berichten, gericht aan het bestuur, langer duren voordat u een antwoord krijgt. Dat is geen onwil, maar heeft te maken met de fulltime banen die Jeroen de Ruijter en Huibert Kloet naast De Vijf Slagen hebben. Bestuurslid Edith Soemidihardjo zet zich in voor logistieke taken op ons tuinpark. Het zal u niet verbazen dat wij óók willen genieten van onze tuinen en niet altijd bezig willen zijn met onze bestuurstaken.

Positief bekijken
De Vijf Slagen begint met een schone lei. Onze secretariaatsmedewerker en de kandidaat afgevaardigden voor de Bond zijn door u, de leden, weggestemd. De Tuincommissie heeft zich vrijwillig teruggetrokken. Alle onvrede (als die er al was) behoort hiermee tot het verleden. Hoera! 
Laten we er daarom juist nu een nutstuinpark van maken zoals eigenlijk iedereen dat wil: gewoon lekker tuinieren op uw eigen tuintje en met zijn allen zorgdragen voor het onderhoud van het park en de openbare plekken.

Vertrouwen
De meeste tuinders zijn tevreden tot zeer tevreden met het park, hun tuin en het functioneren (vertrouwen) van het bestuur. Van de totaal 86 geldige stemmen (voorjaar ALV) heeft dit bestuur het vertrouwen gekregen van 65 leden (12 niet akkoord en 9 onthoudingen). Dat geeft ons vertrouwen om door te gaan op de weg die wij zijn ingeslagen.

Focus
Klaarblijkelijk zijn er tuinders die om welke redenen ook niet tevreden zijn en bepaalde zaken gewichtiger maken dan nodig is. Waarom moeilijk doen als het makkelijk kan? Focus u op uw eigen tuin en wees vooral gelukkig. Het is nergens voor nodig om steeds weer een vuurtje op te stoken die al gedoofd was. Wij willen geen tijd verspillen aan voorstellen waar geen draagvlak voor is. Het gemeenschappelijk belang van onze tuinders staat altijd voorop.

Wie is de voorzitter?
Ik hoor ook steeds: ‘We hebben geen voorzitter.’ Het zal u niet verrassen dat wij als bestuur gezamenlijk beslissingen nemen als zijnde één voorzitter. Wist u dat het takenpakket van een voorzitter redelijk beperkt is? Uiteraard is ons bestuur met twee man (binnenkort met drie!) en een vrouw sterk niet compleet en verre van ideaal. Een vereniging hóórt een voorzitter te hebben en een secretaris. Jeroen is als penningmeester zeer betrokken en kundig. Ook hij vindt dat er makkelijk twee tot vier enthousiaste tuinders erbij kunnen komen die hart hebben voor de toekomst van ons park. Ondergetekende verzorgt onder andere de communicatie (waaronder website en nieuwsbrieven) en Edith ontpopt zich steeds meer als onze ‘tuinparkbeheerder.’

Samen oplossen
Heeft u problemen met uw buur? Ga in gesprek en los het samen op. Wilt u iets bouwen? Houdt u aan de regels. Heeft u een vraag over wat mag en niet mag? Lees ons Huishoudelijk Reglement of bezoek de website van de Bond. Bijna alle antwoorden zijn te vinden als men zelf meer moeite neemt om op zoek te gaan naar antwoorden.

Tuinbeurten
Vanaf het begin van dit tuinseizoen zijn de bestuursleden in wisselende samenstelling bewust aanwezig op alle tuinbeurten. Wij willen er voor u zijn. Wij kijken, luisteren en proberen gehoor te geven aan vragen die er spelen. Ook zijn we niet te beroerd om mee te helpen. Uit de enquête is duidelijk naar voren gekomen dat de tuinbeurten op een andere manier uitgevoerd kunnen worden. Daar gaan we gehoor aan geven. In het najaar zullen we voorstellen bekend maken en bekijken of er voldoende belangstelling en draagvlak voor is.

Beloning
Binnen afzienbare tijd kan er weer volop geoogst worden van alle inspanningen op vele tuintjes. Het is schitterend om te zien hoe alles groeit en bloeit. De ‘beloning’ is nabij. Het zal niet lang meer duren voordat we onze buik letterlijk vol hebben van onze zongerijpte geteelde groenten. Van boontjes, courgetten en tomaten en van sopropo’s en vele soorten bladgroenten. De overvloedige oogst dankbaar kunnen delen met vrienden, familie en buren. Dát is moestuinieren. Dát is gelukkig zijn op De Vijf Slagen.

Huibert Kloet