Reglementen- en statuten Bond van Volkstuinders (BVV)

De Reglementen en statuten van de Bond van Volkstuinders is goedgekeurd.
Datum van uitgifte is 10 december 2016.