De Vijf Slagen

Tuinbeurten 2020

Tuinbeurten

Huishoudelijk Reglement:
1.  Het bestuur deelt per lid tuin-beurten uit voor het verrichten van algemeen werk tot een maximum van 20 uren per jaar.

2. Deze tuinbeurten worden verricht door ieder lid ouder dan 18 jaar en jonger dan 70 jaar.

3. Bij verzuim van algemeen werk/ tuinbeurten legt het bestuur een boete op.

4. De tuinbeurt dient alsnog te worden verricht.
 

Gedragsregels Tuinbeurten

Alle leden van ons volkstuinpark zijn verplicht algemene werkzaamheden te verrichten. Tuinders vanaf 70 jaar en bestuurs- en commissieleden zijn uitgezonderd van deze verplichting.  Indien u op zaterdag structureel verhinderd bent of wegens uw gezondheid (doktersverklaring) geen tuinbeurten kunt verrichten,  dan dient u zelf het initiatief te nemen om met het bestuur te bespreken hoe u op andere wijze aan uw verplichting kunt voldoen. Contact: bestuur@devijfslagen.nl.

De tuinbeurten worden in het tuinseizoen op de zaterdag verricht van 10.00 uur tot 12.00 uur. Zorg ervoor uiterlijk 09.50 uur aanwezig te zijn. U of uw vervanger is zelf verantwoordelijk voor het aftekenen van de presentielijst. Uw handtekening is het bewijs van uw aanwezigheid. Afmelden wegens ziekte of andere redenen of het melden van 'inhalen' en 'vooruitwerken' zo vroeg mogelijk doen maar uiterlijk op vrijdag voorafgaand aan de ingeroosterde tuinbeurt. Dit bij voorkeur per e-mail naar werkbeurten@devijfslagen.nl of telefonisch/app naar Edith Soemodihardjo T 06 483 64 692. 

NIEUW!
Sinds 2020 kunt u kiezen hoe u de tuinbeurten wilt invullen. U kunt deelnemen aan:

1. Regulier tuinparkonderhoud op de zaterdagochtend
of:
2. Deelname aan de activiteiten van de Natuurlijk Tuinierengroep. Deze groep voert de werkzaamheden uit die voortkomen uit het Tuinplan. Het doel van deze opzet is kennis delen en nieuwe vaardigheden opdoen.

- Onder begeleiding van en in overleg met de Tuincommissieleden wordt met u vastgesteld welke activiteiten wanneer uitgevoerd kunnen worden.

- Aanmeldingen voor deelname aan de Natuurlijk Tuinierengroep voor het tuinseizoen 2021 via:  bestuur@devijfslagen.nl.