De Vijf Slagen

Tuinbeurten 2021

Tuinbeurten 2021


 

'Spelregels' van de tuinbeurten:

Bestuurslid Edith Soemodihardjo is uw aanspreekpunt voor de tuinbeurten. Alle leden van ons tuinpark zijn verplicht algemeen werk te verrichten. Met uitzondering van tuinders vanaf 70 jaar. 

• De tuinbeurten zijn op zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur. 
• U dient uiterlijk 09.50 uur aanwezig te zijn.
• U of uw vervanger tekent persoonlijk de presentielijst. 
• De handtekening geldt als bewijs van aanwezigheid.
• Afmelden uiterlijk op vrijdag voorafgaand aan de tuinbeurt via: tuinbeurten@devijfslagen.nl
of:  06 483 646 92. 
U geeft dan meteen door wanneer u de tuinbeurt gaat inhalen.

Bent u structureel op zaterdag verhinderd?
Kunt u wegens uw gezondheid geen tuinbeurten verrichten?
Dan dient u zelf elk jaar opnieuw contact op te nemen met het bestuur om te bespreken hoe u op andere wijze aan uw verplichting kunt voldoen.

Contact: bestuur@devijfslagen.nl /  06 483 646 92.