De Vijf Slagen

Tuinbeurten 2023

Tuinbeurten 2023


 

'Spelregels' van de tuinbeurten:

Tuincommissieleden zijn uw aanspreekpunt voor de tuinbeurten. Alle leden van ons tuinpark zijn verplicht algemeen werk te verrichten. Deze verplichting geldt niet voor tuinders vanaf 70 jaar, echter zijn en blijven zij welkom om zich in te zetten voor de vereniging. Coördinatie/contact personen: Marc Steenmetz, Henk Blijd en bestuurslid Edith Soemodihardjo.

• De tuinbeurten zijn op zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur. 
• U dient uiterlijk 09.50 uur aanwezig te zijn.
• U of uw vervanger tekent persoonlijk de presentielijst. 
• De handtekening geldt als bewijs van aanwezigheid.
• Afmelden uiterlijk op vrijdag voorafgaand aan de tuinbeurt via: tuinbeurten@devijfslagen.nl
of:  06 483 646 92. 
U geeft dan meteen door wanneer u de tuinbeurt gaat inhalen.

Bent u structureel op zaterdag verhinderd?
Kunt u wegens uw gezondheid geen tuinbeurten verrichten?
Dan dient u zelf elk jaar opnieuw contact op te nemen met het bestuur om te bespreken hoe u op andere wijze aan uw verplichting kunt voldoen.

Contact: bestuur@devijfslagen.nl /  06 483 646 92.