NIEUWSBRIEF DE VIJF SLAGEN

EXTRA EDITIE - OKTOBER 2022 - EXTRA EDITIE

Periodiek nieuwsbrief | Nutstuinpark De Vijf Slagen | Amsterdam Zuidoost 

DE NOODZAAK VAN HET BAGGEREN

Oproep aan alle tuinders: Help mee om de watervoorraad en kwaliteit van het water van De Vijf Slagen te verbeteren! De tuincommissie en het afdelingsbestuur doen een dringend beroep aan alle tuinders om de slootkant grenzend aan hun tuin zo snel mogelijk te gaan baggeren. Oktober en november zijn uitgeroepen tot baggermaanden.

Watervolume vergroten
Doel is het totale watervolume in onze sloten te vergroten en dat kan alleen door de sloten dieper te maken; dus, door het verwijderen van overmatige begroeiing en heel veel slib. Wij zullen steeds vaker geconfronteerd worden met extreem droge zomers en daarom dienen wij te zorgen voor voldoende watervoorraad door flink te gaan te baggeren. Tijdens de langdurige droogte van afgelopen zomer werd - tegen alle regels in - veel kostbaar drinkwater gebruikt om tuinen van water te voorzien.

 Extreme regenval
Baggeren is ook nodig omdat we tijdens extreme regenval in korte tijd méér regenwater in de sloten moeten kunnen opvangen. Baggerscheppen kunnen worden gereserveerd bij Edith (tuin #1) of Marc (tuincommissie). Binnen een paar weken is het bagger langs uw slootkant ingedroogd en zorgt het voor extra versteviging van de beschoeiing/slootkant.

Maak er een gezellige dag van en ga samen met uw naaste buren en achterburen baggeren! Voorkom een waarschuwing en boete, de tuincommissie zal tijdens de najaar schouw controleren of uw tuin gebaggerd is.

[Lees verder: Watermonsters op De Vijf Slagen en De Sloten van Klarenbeek]

Komend weekend: Tegel ophaalservice Zuidoost

DOE MEE: OUDE TEGELS? WEG ERMEE!

Heeft u tegels over? Liggen ze al jaren in uw tuin? Gebruikt u die niet meer? Laat ze gratis ophalen door de tegel ophaalservice van Amsterdam Zuidoost.

Veel tuinders hebben tegels over die niet meer gebruikt worden. Ze zelf afvoeren is een zware klus. Je hebt een stevige aanhangwagen nodig en door het gewicht en vuil wil je ze liever niet in eigen auto afvoeren.

In het kader van de Amsterdamse actie: “Wip die tegels uit uw tuin” van Amsterdam Rainproof kunnen we ze komend weekend gratis laten ophalen. Elke tuintegel vervangen voor bloemen en planten. Dat is de gedachte achter deze actie. De Vijf Slagen wil daar graag aan meedoen en roept alle tuinders op om hun overtollige oude en beschadigde tegels gratis op te laten halen.

ZO DOET U MEE
Dit is uw kans om van uw oude, kapotte tegels af te komen. Verzamel alvast alle tegels en leg ze klaar op uw tuin

  1. Breng de tegels met een kruiwagen naar het gemarkeerde verzamelpunt bij de ingang van De Vijf Slagen
  2. Doe dit UITSLUITEND AANSTAANDE zaterdag 15 oktober van 10.30 uur tot 17.00 uur.
    Of: zondag 16 oktober van 11.00 - 17.00 uur.
    BESLIST NIET LATER!
  3. Volg de aanwijzingen van vrijwilligers. De gemeente zal ze daarna ophalen.

LET OP: DE TEGELS NIET EERDER EN BESLIST NIET LATER NAAR ONS VERZAMELPUNT BRENGEN!

Overhangend groen

Alle openbare tuinpaden horen vrij te zijn van groen en obstakels. Tuinders dienen het overhangend groen langs hun tuinpad en sloot (!) te verwijderen. Dit is het moment om flink terug te snoeien. Geen excuus, hoe mooi het soms ook is. De paden en sloten dienen volgens de reglementen vrij te zijn.

Over 2 weken: Laatste tuinbeurt

Komt u ook? Zaterdag 29 oktober is al weer de laatste tuinbeurt van dit tuinseizoen. Groep 5 is hekkensluiter van dit seizoen. Wij zorgen voor koffie en een versnapering en als u iets lekkers wilt maken om uit te delen, wees welkom! Ook leuk om te weten: er komt misschien een filmploeg die proefopnamen komt maken van het verenigingsleven bij De Vijf Slagen. Als het door gaat worden een aantal tuinders in seizoen 2023 gevolgd. De uitzending (NCRV-KRO) zal in 2024 zijn.

Hoe zit dat ook alweer???

Niet vergeten: Luifels en kweektunnels ontmantelen

Reminder: Net als vorig seizoen heeft het bestuur in overleg met de tuincommissie besloten voor verlenging van het ontmantelen van luifels en kweektunnels. Normaliter dient u het zeil/plastic van luifels en kweektunnels op 31 oktober te hebben verwijderd. Door het mooie weer en omdat er nog veel groenten staan in de kweektunnels is de datum nu vastgesteld op uiterlijk zondag 13 november 2022. Dit jaar zal de tuincommissie strenger controleren. Na 1 waarschuwing volgt onmiddellijk een  boete van vijftig euro. U bent gewaarschuwd.

EDITH SPREEKT...

“Lieve tuinders, waarom dumpen sommigen van ons hun sigarettenpeuken op ons parkeerterrein. Waarom?!"

Hoe gezond is ons water?

De sloten van Klarenbeek én De Vijf Slagen

Natuurvereniging De Ruige Hof heeft onlangs een rapportage gepubliceerd over de stand van zaken in en rond de sloten van Klarenbeek (De Ruige Hof). De sloten van De Vijf Slagen staan in verbinding met de sloten van Klarenbeek. Samen kunnen we een bijdrage leveren om de kwaliteit van het water in onze sloten te verbeteren. Voor De Vijf Slagen is baggeren essentieel voor onze tuinen én een betere doorstroming naar het natuurgebied.

Daarnaast heeft De Vijf Slagen zelf ook watermonsters genomen:

Jeroen de Ruijter

Penningmeester (tuin 77)

Edith Soemodihardjo

Nutstuinparkbeheerder (tuin 1)

Huibert Kloet

Marketingcommunicatie (tuin 109)

Marianne Goes

Secretariaat (tuin 34)

Colofon
De Vijf Slagen nieuwsbrief staat onder redactie van het bestuur en is met zorg samengesteld. Wij maken u erop attent dat deze nieuwsbrief geheel op vrijwillige basis en in vrije tijd geproduceerd wordt. Bijdragen en suggesties van leden zijn van harte welkom. Op de ledenpagina van onze website vindt u alle overige informatie en adressen. Aan het lezen en ontvangen van deze nieuwsbrief kunnen geen rechten worden ontleend. Het bestuur neemt geen verantwoording voor verstrekte informatie in tekst en beeld van derden. Type-, zetfouten en wijzigingen onder voorbehoud. Copyright De Vijf Slagen 2022.

Volg ons op Facebook en Instagram

Contact

Volkstuinpark De Vijf Slagen
Tafelbergweg 50
1105 BR Amsterdam


info@devijfslagen.nl
www.devijfslagen.nl