EXTRA NIEUWSBRIEF DE VIJF SLAGEN

NOVEMBER/DECEMBER 2021

Speciale uitgave | Nutstuinpark De Vijf Slagen | Amsterdam Zuidoost 

 STEMUITSLAG ALV-NAJAAR '21 STEMUITSLAG ALV-NAJAAR '21 STEMUITSLAG 

ALV Najaar 2021: WE HEBBEN EEN VOORZITTER!

Spannend, verrassend, teleurstelling en blijdschap!

Beste leden en tuinders,

De twee schriftelijke stemrondes van De Vijf Slagen ALV Najaar 2021 hebben van alles wat, maar zijn bovenal succesvol verlopen. De opkomst was ongeveer 50%. Een zeer goed resultaat, zeker omdat ons nutstuinpark officieel gesloten is en deze stemronde dus buiten het seizoen viel. In totaal zijn er 75 stembiljetten geteld voor de dertien agendapunten.

 STEMUITSLAG ALV-NAJAAR '21 STEMUITSLAG ALV-NAJAAR '21 STEMUITSLAG 

"Hupsakee! Eén, twee, drie, klaar!" Bert demonstreert hoe je kunt stemmen voor jezelf én voor een machtiging.

 STEMUITSLAG ALV-NAJAAR '21 STEMUITSLAG ALV-NAJAAR '21 STEMUITSLAG 

STEMCOMMISSIE

De stemcommissie bestond uit voorzitter mevrouw Georgine Bom-Roosblad (tuin 82), de heer Cirro Martijn (tuin 29) en de heer Jack Jonathans (tuin 106). Jack werd zaterdag vervangen door de heer Rudi Lloyd (tuin 15).

Op zaterdag 20 november om precies 13 uur sloot het stemlokaal en kon de stemcommissie zich terugtrekken om de stemmen te gaan tellen van vrijdag en zaterdag. Net zoals bij de ALV Voorjaar 2021, moest de stemcommissie voor alle zekerheid meerdere keren gaan hertellen omdat sprake was van een ‘close-call’,  een minimaal verschil van een paar stemmen.

De Stemcommissie druk in de weer met het tellen. Van links naar rechts: Rudi, Cirro en Georgine. Deze foto is van buiten door een van de ramen genomen, want behalve de stemcommissie mocht er niemand bij zijn.

 STEMUITSLAG ALV-NAJAAR '21 STEMUITSLAG ALV-NAJAAR '21 STEMUITSLAG 

GOEDGEKEURD | LONNEKE | KASIJAN

Goedgekeurd werden de Notulen ALV Voorjaar 2021 (Agendapunt 1) en het vaststellen van de begroting en jaarlasten 2022 (Agendapunt 6).
Het afdelingsbestuur is blij dat Lonneke Verburg met overgrote meerderheid (67 voorkeurstemmen / 89,3%) is benoemd als afgevaardigde van De Vijf Slagen voor de Bondsvergadering. Ook feliciteren wij met maar liefst 70 voorkeurstemmen (93,3%) de heer Kasijan Warijo als nieuw lid van de Kascommissie.

 STEMUITSLAG ALV-NAJAAR '21 STEMUITSLAG ALV-NAJAAR '21 STEMUITSLAG 

Onder toeziend oog (en op anderhalf meter afstand) van Edith Soemodihardjo, bracht ook Jane Lieuw haar stem uit. Cirro (Stemcommissie) zorgde ervoor dat ieder stembiljet eerst voorzien werd van een stempel.

 STEMUITSLAG ALV-NAJAAR '21 STEMUITSLAG ALV-NAJAAR '21 STEMUITSLAG 

BESTUUR NU COMPLEET MET VOORZITTER!

Het goede nieuws van de ALV 2021 is dat het afdelingsbestuur van De Vijf Slagen nu vijf bestuursleden telt. Helaas heeft Lucine Blankert (tuin 141) het net niet gehaald. Zij kreeg 35 stemmen tegen zich. Het bestuur wijt dat aan het feit dat men Lucine niet of nauwelijks kent. Lucine heeft afgelopen maanden als aspirant bestuurslid met het bestuur meegewerkt om ervaring op te doen. Het bestuur bedankt haar voor haar inzet en belangstelling.

Welkom in het bestuur: Ronald en Marianne

De twee andere aspirant bestuursleden Marianne Goes (tuin 34, foto rechts) en Ronald Cordes (tuin 137) hebben wél een ruime meerderheid van stemmen gekregen en zijn direct toegetreden tot het afdelingsbestuur van De Vijf Slagen. Marianne kreeg 58 stemmen (77,3%) en voor Ronald Cordes stemden 68 tuinders (90,7%). Tijdens een informele setting, direct na de bekendmaking van de uitslagen, hebben de vijf bestuursleden Ronald Cordes unaniem benoemd tot voorzitter.

Op veler verzoek heeft De Vijf Slagen, na jaren van afwezigheid, eindelijk een nieuwe voorzitter. Gefeliciteerd Ronald. Gefeliciteerd alle tuinders van De Vijf Slagen! Hiep, hiep, hoera!!!

Het afdelingsbestuur van De Vijf Slagen ziet er nu als volgt uit:
Ronald Cordes - Voorzitter
Jeroen de Ruijter - Penningmeester
Marianne Goes - Secretariaat
Edith Soemodihardjo - Nutstuinparkbeheerder
Huibert Kloet - Marketing communicatie

 STEMUITSLAG ALV-NAJAAR '21 STEMUITSLAG ALV-NAJAAR '21 STEMUITSLAG 

Waar heeft u nog meer voor gestemd?

De sleufsilo komt er!
Gelukkig waren er voldoende leden aanwezig in het stemlokaal die konden vertellen wat een sleufsilo is en waar het komt te staan op onze parkeerplaats. Na enige uitleg en het hoe en waarom (behoud van ons grind, het niet meer op een stuk zeil storten van aarde, het gemak om te kiepen met een tractor/kiepwagen), stemden de meeste tuinders in met dit voorstel. 65 Leden (86,7%) zeiden ‘Akkoord’. 4 Leden waren tegen dit voorstel en 6 leden hadden hier geen mening over.

Het toestaan van afdakjes
Goed nieuws voor iedereen die feitelijk illegaal een afdakje naast of tegen zijn schuur heeft gebouwd: U hebt massaal ‘JA’ gezegd voor het toestaan van afdakjes. 88% Zei: Akkoord! Dit als schaduwplek of om te schuilen als het regent. Er gelden wel regels om de afdakjes te handhaven. Het komend seizoen zal intensief gecontroleerd worden op die regels (waaronder geen oranje, blauw of ander felgekleurd plastic, maximaal 3 x 3 meter en te verwijderen buiten het tuinseizoen). Afdakjes dienen afgedekt te worden met rieten of bamboe-matten om het plastic uit het zicht te houden.

Oranje geschilderde schuurtjes of toch grachtengroen?
Veel discussie over de kleur van onze schuurtjes. Moeten die een donkere, natuurlijke kleur behouden of vinden wij dat het een vrolijke boel mag worden van alle toegestane kleuren kris-kras door elkaar? De meningen liepen ver uiteen. De uitslag van Agendapunt 10, Uitbreiding van de toegestane kleuren van schuren/bebouwingen luidt: 56 stemmen voor en 17 stemmen tegen.

U mag als tuinlid dus met ingang van het seizoen 2022 uw schuur/bebouwing schilderen met het kleurenpalet van Sikkens Authentieke kleuren: Standgroen, Rijtuigengroen, Monumentengroen, Grachtengroen, Zweeds rood, Drents bruin en Gelders blauw. Voor alle duidelijkheid: dus géén felle kleuren of pasteltinten.

Geen planttaxaties meer bij overdracht
Een lastig Agendapunt was de planttaxatie bij overdracht. Zoals gemeld in onze nieuwsbrief is het taxeren van planten bij overdracht een tijdrovende en administratieve bezigheid. Om discussies tegen te gaan over wat een vaste plant, struik of fruitboom waard is, kon op agendapunt 11 worden voor- of tegen gestemd. De uitslag: 48 stemmen voor afschaffing en 21 stemmen tegen. In een eerstvolgende nieuwsbrief zullen wij hier nogmaals aandacht aan besteden.

Massaal NEE tegen kunstmest en niet-biologische reinigingsmiddelen
Natuurlijk tuinieren doen wij bij De Vijf Slagen voortaan zonder kunstmest (dat deden we toch al?) en we gebruiken ook geen Dreft of Dubro Citroen meer als afwasmiddelen of Andy en Ajax als schoonmaakmiddelen.
Tegen het gebruik van kunstmest waren 60 tuinders het met elkaar eens. Van negen tuinders mag het wel gebruikt worden. Tegen het gebruik van chemische reinigingsmiddelen waren 66 tuinders het eens en vijf tuinders vinden het wel kunnen.

RESTRICTIE
Het afdelingsbestuur van De Vijf Slagen dient de wijzigingen in ons Huishoudelijk Reglement in bij het Bestuur van de Bond voor Volkstuinders. Pas als de wijzigingen zijn geaccepteerd, is het definitief. De verwachting is dat goedkeuring met ingang van het nieuwe tuinseizoen, maart 2022, zal worden verleend.

 STEMUITSLAG ALV-NAJAAR '21 STEMUITSLAG ALV-NAJAAR '21 STEMUITSLAG 

De schriftelijke ALV werd gehouden met inachtneming van de COVID-19 maatregelen. Er waren mondkapjes, ontsmettingsmiddelen en in het stemlokaal werden steeds een paar tuinders toegelaten. Op de foto stemcommissielid Rudi Lloyd (tuin 15).

 STEMUITSLAG ALV-NAJAAR '21 STEMUITSLAG ALV-NAJAAR '21 STEMUITSLAG 

VOLTALLIG BESTUUR BENOEMT NIEUWE TUINCOMMISSIE

Direct na de uitslag van de stemrondes heeft het nieuwe voltallige bestuur haar eerste officiële gezamenlijke taak verricht: het benoemen van leden van de Tuincommissie met ingang van seizoen 2022.
De tuincommissieleden zijn:

  • Marc Steenmetz, tuin 6
  • Cirro Martijn, tuin 29
  • Henk Blijd, tuin 107
  • Thörsten Auch, tuin 38
  • Ineke den Engelsman, tuin 67

 STEMUITSLAG ALV-NAJAAR '21 STEMUITSLAG ALV-NAJAAR '21 STEMUITSLAG 

Zo heeft u gestemd:

Oproep: Tuinbeurten inhaalklussen

Tuinders die in het afgelopen seizoen niet alle tuinbeurten hebben gedaan, kunnen dit alsnog inhalen tijdens de zogenaamde ‘winterklussen-beurt’. Op mooie dagen in de komende maanden kunnen allerlei klussen worden uitgevoerd. Dit gebeurt onder leiding van Edith Soemodihardjo en leden van de tuincommissie. Zij coördineren de klussen.
Meld u aan via: tuinbeurten@devijfslagen.nl. Vermeld duidelijk uw naam, tuinnummer en om hoeveel inhaal tuinbeurten het gaat.
Tuinders die niet reageren kunnen een boete verwachten bij hun jaarrekening 2022.

Colofon
De Vijf Slagen nieuwsbrief staat onder redactie van het bestuur en is met zorg samengesteld. Wij maken u erop attent dat deze nieuwsbrief geheel op vrijwillige basis en in vrije tijd geproduceerd wordt. Bijdragen en suggesties van leden zijn van harte welkom. Op de ledenpagina van onze website vindt u alle overige informatie en adressen. Aan het lezen en ontvangen van deze nieuwsbrief kunnen geen rechten worden ontleend. Het bestuur neemt geen verantwoording voor verstrekte informatie in tekst en beeld van derden. Type-, zetfouten en wijzigingen onder voorbehoud. Copyright De Vijf Slagen 2021.

Volg ons op Facebook en Instagram

Aanmelden voor nieuwsbrief

Voor onze fans, verschijnt 6x per jaar (tuinleden ontvangen het automatisch)

Contact

Volkstuinpark De Vijf Slagen
Tafelbergweg 50
1105 BR Amsterdam


info@devijfslagen.nl
www.devijfslagen.nl