NIEUWSBRIEF DE VIJF SLAGEN

APRIL 2022

Periodiek nieuwsbrief | Nutstuinpark De Vijf Slagen | Amsterdam Zuidoost 

Vlag in top!

In weer en wind wapperen ze fier van 31 maart tot 31 oktober 2022; de BVV bondsvlag en de vlag met het wapen van Amsterdam.
De Vijf Slagen, een nutstuinpark om trots op te zijn!

Optimistisch
Het tuinseizoen is nog maar net begonnen en de Algemene Ledenvergadering Voorjaar 2022 staat weer voor de deur. Maar we beginnen dit voorjaarsnummer met ander, optimistisch nieuws: U heeft het allemaal kunnen zien; de bomen zijn gesnoeid en het algemene groen heeft lucht en ruimte gekregen om te groeien en te bloeien.

Behalve een fraaie en originele houten tuinbank (komt oorspronkelijk uit het Vondelpark!) hebben wij als nutstuinvereniging ook twee nieuwe terras-picknicktafels aangeschaft. De oude tafels op ons terras waren dringend aan vernieuwing toe. Belangstellenden kunnen een oude picknicktafel kopen voor 10 euro (informatie bij Edith Soemodihardjo, tuinnr. 1). De nieuwe tafels zijn gemaakt van duurzaam Douglas hout met een stevig metalen onderstel. Het hout kunnen we in de toekomst makkelijk zelf vernieuwen. Het terras zal (als ons budget het toelaat) ook dit seizoen worden aangepakt. Maar nu eerst een impressie van de feestelijke start van ons tuinseizoen. Veel leesplezier!

Feestelijke start nieuw tuinseizoen


Zaterdag 16 april is het tuinseizoen op De Vijf Slagen feestelijk ingeluid met onder andere een Prille-Stekjes-Ruilmarkt. Jonge tomatenplantjes, pepers, boontjes en allerlei groenten-in-spé konden worden geruild. Veel tuinders maakten daar dankbaar gebruik van.

Biologisch
Vrijwilligers zorgden voor verse tomatensoep. Er was koffie, thee, zelfgemaakte cakes en appeltaarten. Leden van de tuincommissie en het bestuur waren aanwezig om vragen te beantwoorden. De eerste vijftig tuinders kregen een verrassing: Biologisch afbreekbaar afwasmiddel, zodat ons slootwater minder vervuild raakt.

Wie heeft de hoogste?
Namens de tuincommissie werden zonnebloemzaden uitgedeeld voor de zomerwedstrijd: ‘Wie heeft de hoogste?’. Gelukkig werkte het weer mee. Het was een mooie zonovergoten dag met veel gezelligheid. De eerste Prille-Stekjes-Ruilmarkt is een succes en krijgt volgend jaar een vervolg!

Fantastisch voorjaar

Hoe mooi is dit? De zelf ontworpen en door Marc Steenmetz gemaakte nestkastjes van pvc-buizen zijn in korte tijd dankbaar ontdekt door de eerste bewoners.

ALV Voorjaar 2022

Zoals bekend zijn wij als nutstuinvereniging en lid van de Bond van Volkstuinders (BVV) verplicht om twee keer per jaar een algemene ledenvergadering te organiseren. Eén in het voorjaar en één in het najaar. Doel is om alle tuinders optimaal te informeren over het reilen en zeilen van De Vijf Slagen. Naast de vaste onderdelen als een balans, jaarverslag en kascontrole, kunnen tuinders ook een wijzigingsvoorstel indienen. Voorbeelden die met succes zijn ingediend is de oppervlakte van een kweekkas (van 6 m2 naar maximaal 12 m2) en het toestaan van een pergola of afdak (tegen regen of zon).

Fysieke Voorjaarsvergadering
Nu de corona/COVID19-maatregelen zijn opgeheven zal er weer een fysieke Ledenvergadering worden gehouden in ons clubgebouw. Voor wijzigingsvoorstellen, waarover door alle leden gestemd kan worden, zullen twee dagen uitgetrokken worden, zodat alle leden de gelegenheid krijgen om te komen stemmen.

Bondsafgevaardigde
Tijdens de ALV Voorjaar 2022 zal er ook een nieuwe Bondsafgevaardigde worden gekozen of herkozen. Zij of hij vertegenwoordigd De Vijf Slagen bij de Bondsvergaderingen (2x per jaar). Alle 29 afdelingen (tuinparken) van de Bond van Volkstuinders kunnen maximaal drie leden afvaardigen om mee te discussiëren en te stemmen tijdens deze vergadering. Lonneke Verburg was afgelopen drie jaar onze Bondsafgevaardigde. Ze stelt zich wederom beschikbaar, maar roept ook andere tuinders op zich aan te melden. Nieuwe Bondsafgevaardigden zijn van harte welkom. Meld u aan bij het afdelingsbestuur: bestuur@devijfslagen.nl.

 ALV VOORJAAR 2022 - NOTEER IN UW AGENDA:
• Vrijdag 27 mei 2022 van 16.00 - 17.30 uur: Algemene Ledenvergadering*
• Zaterdag 28 mei 2022 van 12.00 - 14.00 uur schriftelijke stemronde 1 - wijzigingsvoorstellen
• Zondag 29 mei 2022 van 12.00 - 14.00 uur schriftelijke stemronde 2 - wijzigingsvoorstellen

* Tijdens de fysieke vergadering zullen onder andere aan de orde komen: Het vaststellen van de balans; Toelichting winst- en verliesrekening; Verslag van de kascommissie; Uitgangspunten van het bestuur en het Jaarverslag 2021.
N.b.: vrijdag de 27ste is de dag na Hemelvaart en geldt voor de meesten als vrije dag.
Uiterlijk drie weken voor aanvang ontvangen alle leden via e-mail de agenda en alle stukken voor de Voorjaarsvergadering 2022.

Voorstel 1 ALV voorjaar 2022
Voorkomen van tuin-opruiming bij overdracht

De afgelopen 12 maanden is het maar liefst vier keer voorgekomen dat een tuin -helaas- in een desolate staat achtergelaten wordt (zie foto's hierboven). Dit zijn tuinen met veel rommel en afval. Vaak ook tuinen met gammele schuurtjes die zo naar de schroot kunnen. De laatste twee keren betrof het tuinders die fysiek prima in staat waren om de tuin netjes achter te laten en een korte tijd op De Vijf Slagen tuinierden. Zij hadden door verhuizingen naar elders geen tijd of zin om de tuin naar behoren op te leveren.

Het gevolg is dat wij tijdens tuinbeurten deze tuinen uit noodzaak dienen te ruimen. Buiten het tuinseizoen is dit wel eens vrijwillig gedaan door leden van het bestuur, de tuincommissie en vrijwilligers.

Maar waarom moeten wij andermans rommel opruimen?

Een vertrekkende tuinder ontvangt zijn borgsom terug. En komt hier te makkelijk mee weg. Het bestuur is van mening dat dit zorgt voor een onwenselijke situatie. Het bestuur is daarom voornemens om de de tuinborg te verhogen naar 200.- (is nu 150.-) en tegelijkertijd gebruik te maken van van de bepalingen in het afdelingsreglement die het mogelijk maken de kosten voor het opruimen van de tuin op de vertrekkende tuinder te verhalen.

Tegelijkertijd wenst het bestuur de eis om de tuin als “zwarte grond” op te leveren om de borgsom terug te kunnen krijgen, af te zwakken. Strikt genomen moeten nu alle tegels, een verdwaalde moestuinbak of een regenton óók verwijderd worden. In de praktijk vormt dit nauwelijks een probleem. In elkaar gestorte schuurtjes, plastic, afval, en dergelijke zijn wel een (milieu)probleem en dienen verwijderd te worden.

Meer over dit onderwerp leest u in de stukken van de komende ALV.

Wilgen vlechtwerk

Veel tuinders hebben dankbaar gebruik gemaakt van de wilgentakken die tijdens de bomen snoei-weekenden geknot werden. Op de foto een fraai voorbeeld van een natuurlijke tuinafscheiding. Oók de houtsnippers van takken en boomstammen werden met kruiwagens onder de tuinders verdeeld.

Tot het gaatje

Dilemma: tijdens het winterseizoen is een van de touwen van onze twee vlaggenmasten losgeraakt. Het touw moest vijf meter hoog door een oogschroef worden gehaald. Niemand die erbij kon en niemand die in de paal durfde te klimmen. Totdat onze vaste leverancier van tuinaarde, Boer Jacco langskwam met zijn tractor. Na overleg kwam hij speciaal voor ons een week later met een hoogwerker. Bert stapte in de hoogwerker en Boer Jacco heeft een kratje bier verdiend.

Voorstel 2 ALV voorjaar 2022
Wie betaald de jaarcontributie bij overdracht?

Soms blijkt er verwarring te zijn over wie de jaarcontributie betaald bij een overdracht. De oude tuinder? Of de nieuwe tuinder? Het afdelingsbestuur wil hierin duidelijkheid verschaffen.

Als nutstuinpark kennen we voor de teelt van vooral groente een beperkte periode waarin het zinvol is de groenten in te zaaien of aan te planten. Een nieuwe tuinder die bijvoorbeeld op 1 juni of juli begint is al te laat en kan geen jonge aanplant meer kweken.

Als afdelingsbestuur vinden wij het onredelijk om nieuwe tuinders hun jaarcontributie of een deel daarvan te laten betalen als het moestuinseizoen al halverwege is. Om nieuwe tuinders zoveel mogelijk te kunnen laten starten aan het begin van het seizoen, stelt het bestuur voor om een duidelijke datum in het Huishoudelijk Reglement op te nemen:

• Bij alle tuinoverdrachten die plaatsvinden vóór 1 april van het jaar, zal de nieuwe tuinder de gehele jaarcontributie moeten betalen
• Bij tuinoverdrachten die ná 1 april zijn deze kosten voor de vertrekkende tuinder.

In de praktijk betekent dit dat het aan te raden is de tuin op te zeggen vóór 31 december. Zo is er ruim voldoende tijd om de tuin op te ruimen, te laten taxeren, aan te bieden voor tuinruil en een nieuwe tuinder te vinden. Wat niet wijzigt: U blijft altijd verantwoordelijk voor uw tuin tot de overdracht aan de nieuwe tuinder.

Nieuwe aanpak tuincommissie: niet alleen kritisch kijken, maar ook belonen:
TUINSCHOUW 2022

Leden van de tuincommissie zullen in kleine groepjes de jaarlijkse tuinschouw afnemen. De planning is dat medio mei alle tuinen geschouwd zijn.

Verwaarlozing
Een van de doelen van de tuinschouw is om vroegtijdig verwaarlozing te signaleren. Waar zal op gelet worden? Zwerfvuil (plastic en hout in alle vormen); Reglementen van de slootkanten; Is er activiteit op de tuin of is er tot nu toe niets aan gedaan?; Te veel gras (maximaal 6 m2 en overwoekering); Bomen hoger dan drie meter of bomen die te dicht aan de slootkant staan; De staat van het hekwerk; Is er een nummerbordje en andere tuintechnische onvolkomenheden. Als leidraad gelden de regels van ons Huishoudelijk Reglement en de regels van de BVV.

Toegang tot tuin
Leden van de tuincommissie zullen vragen om uw tuin te mogen betreden. Bent u niet aanwezig, dan mogen zij evengoed zonder toestemming een tuin inspecteren als daar reden voor is.

Belonen
Nieuw dit jaar is dat tuinen die aan alle indicatoren voldoen in het zonnetje worden gezet. Dus de tuincommissie gaat niet alleen ‘nalatigheid’ signaleren, maar tuinders die hun uiterste best doen ook belonen! Hoe? Dat leest u in een volgend nieuwsbrief.

Theo Mondij is penningmeester bij de BVV

Foto v.l.n.r.: Jeroen de Ruijter, Ciro Martijn, Theo Mondij en Marianne Goes.

Eric van der Putten verraste De Vijf Slagen met een bezoek

Foto v.l.n.r.: Huibert Kloet, Eric van der Putten, Jeroen de Ruijter en Marianne Goes.

Buddy Theo op bezoek

Tot groot genoegen van het afdelingsbestuur van De Vijf Slagen is de door de Bond van Volkstuinders toegewezen ‘buddy’ Theo Mondij op zaterdag 12 maart bij ons op bezoek geweest. De heer Mondij is sinds 11 december 2021 in het bondsbestuur gekozen als penningmeester. Bestuursleden van de BVV hebben zich ontfermd als buddy/contactpersoon voor een aantal tuinparken. Zo is Theo ons contactpersoon bij de Bond en zal hij als toehoorder onze ALV bijwonen. Dankzij een heerlijk voorjaarszonnetje konden we buiten lunchen en in een ontspannen sfeer vertellen over onze hobby’s.


Sportief bezoek voorzitter Eric van der Putten

Twee weken nadat buddy Theo Mondij ons nutstuinpark bezocht, kwam sportief fietsend uit het centrum van Amsterdam voorzitter van de BVV Eric van der Putten ons verblijden met een zonnig bezoek. We hebben een prettig en informeel gesprek met Eric kunnen voeren en hem een rondleiding gegeven op ons nutstuinpark.
Rode draad en boodschap bij de informele gesprekken met onze buddy en de voorzitter is dat wij met nog twee andere nutstuinparken streven naar een aparte status als nutstuinpark. Eens temeer is tijdens corona-online-meetings duidelijk gebleken dat de verblijfsrecreatieve tuinparken (23) en de dagrecreatieve tuinparken (3) door hun omvang en grootte alle aandacht opeisen en die ook krijgen. Eric tijdens de wandeling over ons park: “Jullie zijn volgens mij het enige park zonder bruggetjes.” Bestuursleden van De Vijf Slagen konden terugblikken op een geslaagde kennismaking met zowel Theo Mondij als met voorzitter Eric van der Putten van de BVV.

Géén oranje of knalblauw plastic zeil!

Ondanks de vorig jaar gemeenschappelijk genomen ALV-besluiten, zijn er toch nog tuinders die ook dit nieuwe tuinseizoen de verkeerde kleur plastic gebruiken voor hun afdak ter bescherming van regen en zon. Knaloranje en blauw mogen niet! U riskeert een boete van € 75,- en dient alsnog het plastic te verwijderen. In vrijwel alle tuincentra is donkergroen of bruin (plastic)zeil te verkrijgen. Daarbovenop dient u het plastic af te dekken met natuurlijke matten van riet of bamboe en dient dit stevig bevestigd te worden. Alle afdakjes (officieel: pergola’s) dienen na 31 oktober ‘open’ te zijn (plastic en natuurlijke bedekking verwijderen).

Hoe zit dat ook alweer???

Twee kweektunnels, mag dat?

Bij het bestuur komt deze vraag geregeld terug: “Ik wil graag twee kweektunnels op mijn tuin, mag dat?” Antwoord: Ja, dat mag, MITS de bebouwing per tuin niet meer is dan 18 (of 24) m2 totaal. Dit mag u doen: een schuur van maximaal 6 m2 (3 x 2 meter); een kweektunnel van maximaal 6 m2 en een kas van 6 (of 12) m2. Totaal 18 (of 24) m2. N.B.: sinds vorig jaar is een kas van maximaal 12 m2 toegestaan.
Als u géén kas heeft, dan mag u twee kweektunnels en een schuur plaatsen (6 + 6 + 6 = 18). Of twee kweektunnels en een kas van 6 (of 12) m2, maar dan geen schuur. Zo lang u op totaal 18 m2 bebouwing komt is het geoorloofd.

Let wel dat de tunnels ontmanteld (plastic verwijderd) dienen te zijn tussen 31 oktober en 31 maart. De kleur van het speciale kweektunnelplastic dient groen te zijn. Een beschermnet en windvaste verankering zijn verplicht.

Zo hoort 't

Zo ziet het bestuur het graag. Deze tuinder heeft zijn kweektunnel verankerd en hij heeft een donkerkleurig (zwart) net er overheen bevestigd als extra bescherming tegen een eventele storm.


ARBO, EHBO EN AED

In geval van calamiteit of nood is het nodig dat wij op De Vijf Slagen weten wie we kunnen inschakelen en waar die persoon zich bevindt op ons nutstuinpark. Het afdelingsbestuur roept BHV’ers, tuinders met een EHBO-diploma en ARBO-deskundigen op zich aan te melden als vrijwilliger én hulppost.
Als hulppost krijgt uw hek of schuurtje een duidelijk herkenbaar EHBO-rode kruis bordje en staat er een verbanddoos klaar om eerste hulp te bieden. Het zou mooi zijn als, verspreid over ons park, meerdere hulpposten zich aanbieden.

Ons AED-apparaat hangt nu nog in het damestoilet. Geen ideale plek. Een bezoeker die geen lid is kan daar niet bij omdat hij of zij geen sleutel heeft. Een AED is een draagbaar apparaat dat een schok kan geven bij een hartstilstand. Hierdoor kan het hartritme herstellen en kun je een leven redden. We gaan het AED-apparaat dan ook buiten in een kastje ophangen.

AANMELDEN VOOR CURSUS REANIMATIE
Op dinsdagavond 31 mei en woensdagavond 8 juni organiseert de BVV reanimatie-cursussen. Meer informatie over tijdstip en locatie volgt nog. Mocht iemand zich alvast willen aanmelden, dan kan dat door een bestuurslid van De Vijf Slagen aan te spreken of een e-mail te sturen naar info@bondvanvolkstuinders.nl.

Een likje verf doet wonderen

Verfadvies voor oude en nieuwe schuren. Bent u van plan om dit jaar uw schuurtje te voorzien van een nieuwe verflaag of een andere kleur? Gebruik dan geen felle, harde of pastelkleuren, maar blijf bij het gemeenschappelijk genomen besluit van de gekozen donkere tinten Sikkens authentieke kleuren.

Een uitstekend alternatief is gebruik te maken van de verfadviezen van www.Moosefarg.nl. Op deze website kunnen moestuinliefhebbers veel inspiratie en advies vinden omtrent het verven van hun tuinhuis, schuur of schutting. Vrijwel ieder moestuinproject komt aan bod. Ook geeft Moosefarg gericht advies met een focus op duurzaamheid en diervriendelijkheid. Neem snel een kijkje: www.moosefarg.nl/verfadvies/


GASCONTROLES: GASFLES - SLANG - TOESTEL 

Zijn ze u opgevallen? De tuinen met schuren waarop een (verplicht) bordje met een G is afgebeeld. Dit zijn schuurtjes waarin een gasfles/installatie aanwezig is. In het verleden werd aan het begin van ieder tuinseizoen een controle uitgevoerd op de aansluiting en gebruik van gasflessen. Helaas zijn de ‘gascontrole-tuinders’ vertrokken of willen dit niet meer doen.

Dit voorjaar zullen weer gas-aansluiting-controles worden uitgevoerd. Het afdelingsbestuur van De Vijf Slagen is zeer dankbaar dat tuinder Thomas Rustenberg , tuinnr. 25 samen met Annil Chakawri, tuinr. 43 de controles op zich willen nemen voor een veilig gebruik van gasfles en gasaansluiting. Thomas (Tommy) is technisch installateur. Annil assisteert hem hierbij. Beiden zijn te herkennen aan de opvallende veiligheidshesjes die zij zullen dragen tijdens hun controlerondes.

Verplichte Gascontrole            
OP TWEE ZATERDAGEN EN OP EEN ZONDAG ZULLEN DE GASCONTROLES VOOR EIND MEI GAAN PLAATSVINDEN. Data worden bekend gemaakt via de Postbode-mail.

Maakt u gebruik van een (buta)gasfles met (gasslang)aansluiting op een kookpit, verwarming of vergelijkbaar? Geef u direct op voor de verplichte gascontrole bij Edith. Maakt u gebruik van een (buta)gasfles met (gasslang)aansluiting op een kookpit, verwarming of vergelijkbaar, maar heeft u nog GEEN verplicht G-bordje?
Koop z.s.m. voor 5 euro een G-bordje bij Edith Soemodihardjo, tuinnummer 1.

Ter voorbereiding op de gascontrole leest u HIER DE GASCONTROLELIJST
Zorg dat u hieraan voldoet voordat de controleurs bij u komen.

Campinggas
De gascontrole geldt niet voor tuinders die een (kleine) campinggas tafelmodel gebruiken. Zo lang er geen sprake is van gasslang(en) en gastoestel(len) is controle niet nodig.

Additioneel voorstel HR wijziging ALV Art 15.2:
Op een tuin is slechts 1 gasfles toegestaan.
Art 15.2 wordt:
In een tuin is slechts 1 gasfles toegestaan, waaraan maximaal 1 gastoestel op aangesloten mag zijn.
Reden:
Tuinhuisjes (verblijfstuinen) hebben complete gasinstallaties met meerdere toestellen (verwarming en koken). Hierdoor is er een additionele wirwar van allerlei eisen t.a.v. installaties gesteld door de Bond (gaskoppelingen, koperen buizen etc.) waar we ons aan moeten houden indien bij ons iemand meerdere toestellen op zijn gasfles aansluit.

Plastic of metalen schuurtje? Niet doen!

Het staat niet duidelijk in onze reglementen dat het niet is toegestaan: een schuurtje van plastic of metaal. Dringend verzoek: doe dat niet. Plastic verweerd/verkleurd altijd en wordt op den duur poreus. Metalen schuurtjes zijn vaak gemaakt van te dunne platen blik en denk aan de gevolgen bij blikseminslag. Beide materiaalsoorten zijn niet stormbestendig en vrijwel altijd is de (zelfbouw)constructie zo gammel als wat. Tot slot, een houten schuurtje oogt toch veel beter en mooier op ons nutstuinpark? Foto: tijdens storm Eunice is een plastic schuurtje weggewaaid.

De Dovenetel is de nektarkroeg voor de hommel. Maar waar is de hommel? Ziet u hem?

Ingezonden door Anja, tuinnr. 31


Zomaar een paar ervaringen die we als afdelingsbestuur het afgelopen jaar hebben meegemaakt:

  • Bouwcommissie: “Beste bestuur, wij hebben een vraag gekregen van een tuinder die een kas wil plaatsen, maar volgens onze administratie heeft deze ‘tuinder’ helemaal geen tuin op ons park. Wat doen wij hiermee?”
  • Een tuinder mailt het bestuur met de vraag waarom hij/zij nog steeds geen factuur heeft ontvangen voor tuin nummer X. “Dat kan kloppen mijnheer, tuin nummer X staat helemaal niet op uw naam”. 
  • Een andere tuinder vraagt zich af waarom hij een factuur heeft ontvangen, aangezien hij al lang niet meer tuiniert op ons park.
  • Weer een andere tuinder blijkt alleen nog als email-adres in onze administratie voor te komen. De Nederlandse adresgegevens, bankgegevens en telefoonnummer kloppen niet meer. De tuinder woont al geruime tijd in het buitenland en iemand anders tuiniert op zijn tuin.

Deze voorbeelden gaan over zogenoemde SPOOKTUINEN: Tuinen die kennelijk “bezet” zijn door iemand die niet geregistreerd staat als tuinder van De Vijf Slagen.

Haken en ogen
Deze spooktuinen hebben een aantal nare gevolgen. Zo weten wij niet meer wie er op ons park tuiniert en dus weten wij niet of iemand een ongenode gast is. Daarnaast zijn er allerlei juridische haken en ogen. Wie moet het bestuur aanspreken indien facturen niet betaald worden of als tuinbeurten niet gedaan worden? En wat moeten we doen bij verwaarlozing of als er niet gebaggerd wordt? 

Met de noorderzon vertrekken
Tot slot komt het voor dat de officiële tuinder al lang verdwenen is en de “tijdelijke tuinder” er de brui aan geeft. In dergelijke gevallen leidt het ertoe dat vrijwilligers van De Vijf Slagen de tuin moeten ruimen en wij het afval naar de stort moeten brengen. Dit is natuurlijk niet de bedoeling. Tuinen worden uitgegeven aan de tuinder om (eventueel met gezinsleden) fijn te kunnen tuinieren. Niet om het ter beschikking te stellen aan derden.

Royement
Als bestuur gaan we actief optreden tegen dergelijke spooktuinen. Dit kan betekenen dat de tuinder wordt geroyeerd en de tuin wordt vergeven aan de eerstvolgende op de wachtlijst.

Er zijn natuurlijk situaties waarbij het mogelijk is dat anderen (tijdelijk) de tuin onderhouden. Denk bijvoorbeeld aan ziekte of tijdelijk verblijf in het buitenland van de tuinder. Mocht dit het geval zijn, meldt dit dan altijd bij het bestuur zodat nare situaties in de toekomst voorkomen kunnen worden. Wist u dat de tijdelijke tuinder dan ook de tuinbeurten moet doen?

Heeft u buren waarvan het vermoeden bestaat dat het een spooktuin is? Doe een briefje in de brievenbus van ons clubgebouw en wij zullen nagaan of er sprake is van een spOOOktuin. Zo voorkomen we samen veel narigheid.

Warm nest

Fraaie foto’s van het nest van een spitsmuis. Spitsmuizen bouwen hun nest bijna net als vogels. Deze hing aan een verdorde tomatenplant. De foto’s werden eind februari gemaakt door Georgine Bom-Roosblad. Wist u dat de spitsmuis een direct familielid is van de egel en dat er in Europa ruim 60 spitsmuis-soorten bestaan?

Bestuurskamer opgeruimd

De laatste decennia was de bestuurskamer verworden tot opslag- en rommelkamer. Bestuursleden Edith Soemodihardjo en Jeroen de Ruijter hebben de boel rigoureus opgeruimd en zijn maar liefst drie keer heen-en-weer gereden naar de vuilstort in Zuidoost. In de bestuurskamer kunnen nu weer vergaderingen worden gehouden.

Kwaak, kwaak...

Groene kikkers zijn te herkennen aan de lichtgroene streep over de rug. De poten zijn licht van kleur en hebben donkerbruine tot zwarte vlekken, deze vlekken zijn vaak ook op de rug en flanken terug te vinden. Een volwassen groene kikker is een vleeseter. Het is een fantastisch roofdier dat alles eet wat beweegt en wat niet te groot is om in te slikken. Hij eet insecten, krekels, spinnen, rupsen en slakken. De prooi vangt hij met zijn lange tong, die ruim 30 cm lang kan worden. Een vaak gehoorde gast in de sloten van De Vijf Slagen.
Foto: ingezonden door Marianne, tuinnr. 34

Van de voorzitter...

Een nieuwe lente, een nieuw geluid.

De maand maart was nog maar net begonnen of de eerste lentedagen dienden zich al aan. Voor veel tuinders aanleiding de boel eens flink op te ruimen, nieuw stekjes te kopen, of plannen te maken voor het nieuwe tuinseizoen.

De aanhanger van ons tuinpark maakte overuren met de ritten van en naar het gemeentelijk afvalpunt. Vaak ging dit onder bezielende leiding van Edith, onze tuinparkbeheerster. Regelmatig zat zij ook zelf achter het stuur en vergezeld door drie stevige tuinders was zij op weg met een tot de nok gevulde aanhanger naar de vuilstort. Ook onze penningmeester Jeroen werd door het schoonmaakvirus getroffen. Maar liefst twee dagen bracht hij door in onze bestuurskamer. Stoffige ordners werden onder handen genomen, kasten geschoond en oude meuk verdween…jawel naar de vuilstort.

Snoeien doet groeien, want wat eerst diende als rommelhok en opslagplaats van allerlei ongeregelde zaken werd omgetoverd tot een opgeruimde ruimte, waar wij inmiddels al twee keer hebben kunnen vergaderen. Als nieuw bestuur steken wij energie in de taakverdeling, want, vinden het belangrijk dat een ieder werk doet dat het beste bij haar/hem past. Na zo’n 3 maanden kunnen we best vaststellen dat een aantal zaken al vorm krijgt en de zaken beginnen te “lopen”.

Dus beste tuinders wil ik graag besluiten met: gooi oude rommel weg en maakt plaats voor nieuw.
Oftewel, verbeter de wereld, begin bij je tuin.

Ronald Cordes

Ronald Cordes

Voorzitter (tuin 137)

Jeroen de Ruijter

Penningmeester (tuin 77)

Edith Soemodihardjo

Nutstuinparkbeheerder (tuin 1)

Huibert Kloet

Marketingcommunicatie (tuin 109)

Marianne Goes

Secretariaat (tuin 34)

Wat hebben we hard gewerkt dit mooie voorjaar en het resultaat mag er wezen. Nogmaals dank aan allen die geholpen hebben.

Colofon
De Vijf Slagen nieuwsbrief staat onder redactie van het bestuur en is met zorg samengesteld. Wij maken u erop attent dat deze nieuwsbrief geheel op vrijwillige basis en in vrije tijd geproduceerd wordt. Bijdragen en suggesties van leden zijn van harte welkom. Op de ledenpagina van onze website vindt u alle overige informatie en adressen. Aan het lezen en ontvangen van deze nieuwsbrief kunnen geen rechten worden ontleend. Het bestuur neemt geen verantwoording voor verstrekte informatie in tekst en beeld van derden. Type-, zetfouten en wijzigingen onder voorbehoud. Copyright De Vijf Slagen 2022.

Volg ons op Facebook en Instagram

Aanmelden voor nieuwsbrief

Voor onze fans, verschijnt 6x per jaar (tuinleden ontvangen het automatisch)

Contact

Volkstuinpark De Vijf Slagen
Tafelbergweg 50
1105 BR Amsterdam


info@devijfslagen.nl
www.devijfslagen.nl