NIEUWSBRIEF DE VIJF SLAGEN

JULI 2021

Periodiek nieuwsbrief | Nutstuinpark De Vijf Slagen | Amsterdam Zuidoost 

Eerste nieuwe bestuurslid meldt zich aan 

Een schone lei

De stemrondes tijdens de schriftelijke voorjaars ALV 2021 eindigden voor het bestuur zeer teleurstellend. Ondanks de hoge opkomst, totaal werden er 91 stembiljetten ingeleverd, kwamen juist veel nieuwe leden en ‘oudgedienden’ niet stemmen. Dat is spijtig, want zij hadden de doorslag kunnen geven. 

Twee stemmen verschil
Als je met twee of vijf stemmen verschil eruit ligt, dan is het echt jammer dat niet meer tuinders de moeite hebben genomen om te stemmen. Eind september volgt een extra ledenvergadering die in oktober gevolgd wordt door de najaars Algemene Ledenvergadering. Ga altijd stemmen als daar om gevraagd wordt. Het is in uw belang en dat van ons tuinpark. Verslag van de Stemcommissie.

Nieuwe bestuursleden
De overgebleven bestuursleden: Edith Soemodihardjo, Jeroen de Ruijter (penningmeester) en Huibert Kloet gaan roeien met de riemen die ze hebben. De Open Brief van penningmeester Jeroen de Ruijter (14 juni 2021) heeft geresulteerd in veel begrip, steunbetuigingen en hoopvolle reacties. Zijn oproep heeft tuinder Ronald Cordes doen besluiten om zich aan te melden als nieuw bestuurslid! Chapeau! Verderop een introductie van Ronald. Het bestuur blijft oproepen voor nieuwe kandidaten.

Tijdgebrek
Heeft u enige ervaring opgedaan in het bedrijfsleven (secretariaat, management) op welk vlak dan ook, meld u aan! Het hoeft allemaal niet zo ingewikkeld te zijn en als we de taken goed verdelen, dan is ook het veelgehoorde ‘tijdgebrek’ geen issue. En neem van ons aan, het is niet louter kommer en kwel.

De stemcommissie (Hannie Rentjens, Georgine Bom en Ger Steinbusch) geconcentreerd aan het tellen van de stemmen na afloop van de schriftelijke ALV op 4 en 5 juni jongstleden. Sommige Voorgenomen Besluiten moesten tot drie keer toe worden herteld omdat de voor- en tegens erg dicht bij elkaar lagen. Het bestuur bedankt de stemcommissie voor hun professionele en deskundige inzet.

Anja en Marianne:
"Zonde dat onze opgeknapte parkeerplaats ermee bezaaid ligt"

Sigarettenpeuken, doe er wat aan

Is het u ook opgevallen? Onze fraai opgeknapte parkeerplaats ligt bezaaid met sigarettenpeuken. En niet alleen daar, ook op de wandelpaden liggen steeds vaker sigarettenpeuken. Sigarettenfilters zijn allesbehalve biologisch afbreekbaar. 

Microplastics
Ze bestaan uit acrylacetaat, een kunststof die erg traag afbreekt. Pas na 10 tot 15 jaar vergaat het. Maar er zit nog een addertje onder het gras. Want het plastic in de filter is niet echt ‘vergaan’, het is afgebroken tot microplastics. Je kan het dus niet meer zien, maar het richt nog steeds schade aan. Sigarettenpeuken behoren tot de helft van al het zwerfafval en blijft voor 60% liggen, ook na een intensieve opruimactie omdat het een kleine type zwerfafval is.

Actie
Tuinders Anja (tuin 31) en Marianne (tuin 34) zijn vrijwillig begonnen om de vele peuken op te ruimen. Ook hebben zij bakken met zand geplaatst waar rokers hun peuken kwijt kunnen. Ze roepen alle tuinders op om mee te helpen de peuken te verwijderen. En aan de rokers het dringende verzoek om niet achteloos uw peuken in ons tuinpark uit te drukken. Er gaan stemmen op om De Vijf Slagen geheel rookvrij te maken. Dat wil zeggen: alleen op uw eigen tuin mag dan gerookt worden, verder nergens anders, ook niet op de wandelpaden en de parkeerplaats.

Introductie nieuw bestuurslid:

Ronald Cordes

"Naar aanleiding van een gesprek dat ik heb gevoerd met de huidige bestuursleden, wil ik mij graag kandidaat stellen als nieuw bestuurslid, waarbij ik voor een deel secretariaatswerkzaamheden zal gaan verzorgen. Ik ben Ronald Cordes en tuinier sinds juli 2014 met veel plezier op tuin 137.
Ik heb mijn carrière in het basisonderwijs twee jaar geleden afgerond en ben ik vrij om mijn tijd in te delen zoals ik het graag wil. Een deel van die tijd wil ik besteden aan bestuurswerkzaamheden omdat ik het belangrijk vind dat een volkstuin in goede banen geleid wordt. Ik draag hier graag aan bij."

Ronald Cordes

 Reactie bestuur: Van harte welkom Ronald! Wij zijn erg blij met jouw aanmelding en hopen dat ‘goed voorbeeld doet volgen’.

De veenmol niet meer bedreigd?

De veenmol (Gryllotalpa), is een grote bruine krekel en leeft grotendeels ondergronds. Hij is vijf tot zeven centimeter lang en heeft stevige graafpoten.
Veenmollen vreten de wortels van veel planten, zowel in de siertuin als in de moestuin... Dit jaar hebben veel tuinders op De Vijf Slagen extreem veel last van de veenmol. Een lang en nat voorseizoen heeft de veenmol goed gedaan, want op hun menu staan voornamelijk insectenlarven en regenwormen en ze eten heel graag (jonge) plantenwortels en die zijn er volop in onze tuinen.

Geen bedreigde diersoort meer
Was de veenmol tot vorig jaar een bedreigde diersoort, dit jaar konden wij hem niet vinden op de lange lijst van bedreigde diersoorten. De status ‘bedreigd’ heeft het diertje afgelopen tien jaren waarschijnlijk te goed gedaan, want voor vele tuinders is het inmiddels een ware plaag. Georgine Bom bevestigd ons dat de veenmol geen bedreigde ‘diersoort’ meer is. Overigens, omstreeks deze tijd beginnen ze weer aan hun rustperiode en zult u er minder last van hebben. Wilt u volgend jaar minder last hebben van de veenmol? Plant dan veel narcissen, omdat de veenmollen een hekel hebben aan de geur van deze bolgewassen.

Tot slot: Wist u dat de veenmol kan bijten en net zo snel achteruit als vooruit kan lopen en ook kan zwemmen? Brrr.....

TUINSCHOUW 2021

Heeft u hulp nodig?

Op 21 mei hebben Mahmoud, Jitske en Georgine in samenwerking met een aantal tuinders (Ronald, Barbara, Marcha en Monique) de tuinschouw gedaan. Zij hebben onder andere gekeken naar de onderhoudseisen als nutstuin, naar (gemeentelijke) milieueisen, de sloot (riet), de veiligheid (waaronder: gas) en overlast (rommel) die een tuin kan veroorzaken voor het milieu, de vereniging en directe omgeving.

Vuilnisbelt
Een jaarlijkse tuinschouw blijkt zeer zinvol en nodig te zijn. Zouden we dat niet doen, dan verandert ons mooie tuinpark binnen de kortste keren in een grote vuilnisbelt. Alles is aan te duiden met ‘te’. Te veel overbodige rommel, te veel plastic, sloophout en achterstallig onderhoud. Behalve veel troep werd er te veel gras geconstateerd, te hoge beschoeiingen en een aantal braakliggende tuinen.

29 Tuinen
Dit jaar gaat het om 29 tuinen die gedeeltelijk of geheel niet in orde zijn, omdat ze niet voldoen aan de grondbeginselen van een nutstuinpark. De tuincommissie vroeg zich bij het beoordelen van de 29 tuinen dan ook af: is hier hulp nodig? Waarom wordt de overbodige troep niet ‘gewoon’ afgevoerd?
Vaak ziet men z’n eigen troep niet omdat dat in de loop der jaren langzaam maar gestaag wordt ‘verzameld’.

Bezoek
Heeft u troep? Doe er wat aan. Het is heel makkelijk: vraag uw buren tuinders of vrienden om hulp. Organiseer samen een ochtend of een middag. Reserveer de aanhangwagen en regel een auto met trekhaak. We hebben twee platte karren waarmee u de troep naar voren kunt brengen. De gemeentelijke vuilstort is slechts vijf minuten rijden bij ons vandaan.

Heeft u hulp nodig?
Laat dit weten of informeer bij Edith Soemodihardjo, tuinnummer 1. Zij coördineert en kan een en ander samen met u regelen. Dit jaar worden er voor het eerst geen brieven verstuurd. Het bestuur gaat de tuinders bezoeken die een aantekening hebben gekregen van de tuincommissie.

De tuinschouw leverde ook veel prachtige en goed verzorgde tuinen.

Bomen een lust of een last?

Tuinders die geen bomen in de buurt van hun tuin hebben, ervaren bomen als prachtig en mooi. Het is goed voor het aangezicht van ons tuinpark. Maar tuinders die veel last hebben van de schaduw van bomen, of omdat takken van bomen omvallen of in hun tuin overhangen ergeren zich er enorm aan.

Drie meter 
Op een nutstuin mogen drie ‘klein blijvende’ fruitbomen staan tot maximaal drie meter hoog. Langs de tuinpaden, in het algemene groengedeelte en langs de parkeerplaats mogen wél bomen staan. 

Tulpenbomen
In het openbare groengedeelte van de Vijf Slagen staan een aantal  bomen. We hebben onder andere een eikenboom en er staan drie zeldzame tulpenbomen. ‘Onze’ bomenexpert Marco kan ons adviseren en bepaalde bomen vakkundig en met beleid terugsnoeien.

Kapvergunning
De nieuw te vormen tuincommissie kan zich in het najaar hierover buigen. Bomen die overlast bezorgen kunnen vakkundig worden teruggesnoeid en bomen die niet van waarde zijn, of tuinders ernstig in de weg staan, kunnen -mogelijk- worden verwijdert. Maar let op, grote bomen mogen niet ‘zomaar’ gekapt worden. Hiervoor geldt een gemeentelijke kapvergunning en dient de Bond vooraf ingelicht te worden.

Als u dit een onderwerp vindt voor onze najaars ALV, dien het in: Bestuur@devijfslagen.nl.

Op de foto: Marco (tuin 11) in vol ornaat. Hij is gediplomeerd en getraind bomenexpert en weet alles over het al dan niet korten en behouden van bomen.

Zaterdag 10 en zondag 11 juli aanstaande

Oproep DVS info-bijeenkomsten I

Nieuwe tuincommissieleden
In het weekend van zaterdag 10 en zondag 11 juli organiseert het bestuur Open-Informatiemiddagen. Er zijn tuinders die er best voor voelen om deel te nemen in de Tuincommissie ‘Nieuwe Stijl’. Maar wat houdt dat precies in? En wat wordt hun rol? Mogen zij straks bepalen hoe de tuinbeurten ingevuld worden? Wie is de ‘baas’ van de tuincommissie? Wat te doen met de openbare stukjes grond? Hoeveel tijd zijn ze er aan kwijt? Moet je groene vingers hebben?
U krijgt antwoord op al uw vragen en kunt daarna besluiten om al dan niet deel te nemen in de tuincommissie Nieuwe Stijl.

Welkom nieuwe Tuincommissieleden
Zaterdag 10 juli van 13.00 - 14.00 uur.
Zondag 11 juli van 14.00 - 15.00 uur.
Locatie clubgebouw De Vijf Slagen

Zaterdag 10 en zondag 11 juli aanstaande

Oproep DVS info-bijeenkomsten II

Nieuwe Bestuursleden
Geïnteresseerden die zich willen aanmelden als nieuw bestuurslid kunnen eveneens in het weekend van 10 en 11 juli terecht in ons clubgebouw. De drie bestuursleden Edith Soemodihardjo, Jeroen de Ruijter en Huibert Kloet vertellen u graag over hun ervaringen. Zoals bekend is er plaats voor twee tot vier nieuwe bestuursleden. Onder het motto ‘Vele handen maken licht werk’ zijn zij op zoek naar tuinders met een ‘groen hart’ op de juiste plek. Ook hier is de opzet: komt allen en beslis na afloop of u zich wilt aanmelden. Wij hopen op uw belangstelling.

Welkom nieuwe (Afdelings)bestuursleden
Zaterdag 10 juli van 14.00 - 15.00 uur.
Zondag 11 juli van 13.00 - 14.00 uur.
Locatie clubgebouw De Vijf Slagen

GIF SPUITEN? STRENG VERBODEN!

Op sommige plekken op ons tuinpark zijn ‘dorre stroken’ aangetroffen. Alles wat daar groeide is weggeschroeid, geel en dood. Een gerede teken dat er met gif is gespoten. Dit mag beslist niet! Het gif verdwijnt in de grond en komt terecht in ons grondwater en in de sloten. Ook voor onze flora en fauna, alle insecten, vogels en andere dieren is gif spuiten niet toegestaan op ons tuinpark. Denk ook aan de bijenkorven die met veel zorg en aandacht in stand gehouden worden. Het gebruik van kunstmest, slakkenkorrels en insecticiden is eveneens niet toegestaan. Ziet u iemand gif gebruiken/spuiten? Ga met elkaar in gesprek of  stuur een kort e-mailverslag aan het bestuur (bestuur@devijfslagen.nl) met vermelding van tuinnummers.

Komen en gaan

IN MEMORIAM

De heer R. M. M. Abdoelrahman (1960 - 2021), tuinnummer 12.

De heer J. H. Derks
(1934 - 2021), tuinnummer 136.

Tuin opgezegd

Mevrouw Hannie Rentjens heeft haar tuin (nummer 128) per 1 augustus opgezegd. Deze tuin is voor tuinruil beschikbaar.

Tuincommissie

Op 30 mei heeft Jitske Hallema haar activiteiten voor de tuincommissie opgezegd.

Project 1

Lorem ipsum dolor sit amet

Bekijken

Project 2

Lorem ipsum dolor sit amet

Bekijken

Project 3

Lorem ipsum dolor sit amet

Bekijken

Kreeften domineren de sloten van De Vijf Slagen

"Ze smaken heerlijk!"

“Je ziet ze niet, maar ze zijn er wel degelijk: in onze sloten stikt het van de kreeften. Ik vang er gemiddeld 25 per week.” Aldus een Vijf Slagen tuinder van het eerste uur en hij toont trots zijn fuik en een waterbak met vers gevangen kreeften. Een andere tuinder zegt er zeker vijf per dag te vangen.

Meerdere soorten
De Amerikaanse rivierkreeft heeft Nederland in amper tien jaar tijd veroverd. Ze zijn met grote vrachtschepen meegekomen en ‘gelost’ in onze wateren. Er zijn inmiddels meerdere soorten bekend. De kreeften vreten met hun scharen alles kaal wat ze tegen komen. Van visjes tot waterplanten, insecten en diertjes. “Vroeger, inderdaad zo’n tien jaar geleden, zwommen hier baarsjes en andere visjes en was het water vol leven en helder.” Bevestigd onze kreeftenvanger. “Nu leeft er bijna niets meer in, behalve de kreeft.”

Delicatesse
Maar hij heeft er iets op gevonden: vangen en opeten. “Ze zijn heerlijk. Ik doe ze in kokend heet water en maak ze daarna klaar met wat knoflook en kruiden. Deze zijn weliswaar kleiner, maar de smaak is hetzelfde als de grote dure kreeften in restaurants, een delicatesse.”

Kreeftenfuik
Om kreeften te vangen heeft u een speciale kreeftenfuik nodig. Ze zijn er al vanaf circa € 12,50. Een metalen fuik kost circa € 45,-. Google op ‘kreeftenfuik kopen’. Hoe meer tuinders een fuik laten zakken aan hun slootkant des te beter voor onze sloten. Maar uitroeien is een utopie. En wat dacht u deze zomer van een kreeftenspies op de BBQ?

Algemeen belang

Laatst werd ik tijdens de tuinschouw uitgenodigd om mij aan te melden voor de tuincommissie. Later die dag vertelde ik dat aan mijn geliefde vriendin Ineke. Ze gaf gelijk een contra-indicatie: “Niets voor jou”, zei ze. “Daar ben jij niet geschikt voor.” Maar, hoewel zij mij objectief gezien op veel punten beter kent dan ikzelf, leek het mij eigenlijk wel wat om bijvoorbeeld zo’n tuinschouw te doen of iets van dien aard.

Gezellige babbeltjes
Zien hoe anderen het aanpakken en wat zij verbouwen. Gezellige en interessante babbeltjes met misschien af en toe een kopje koffie met een koekje er bij. En, wie weet, bij de laatste te bezoeken tuinen een glaasje wijn of whisky. En dan natuurlijk iedereen een lovend rapport geven, met mogelijk hier en daar een voorzichtige suggestie tot verbetering. 

Als een roos
Maar niet meer dan dat, het moest wel leuk blijven. Bovendien, ik heb altijd meer ideeën dan tijd om ze zelf uit te werken. Dus er zou ook nog veelvuldig overleg moeten worden gevoerd met vooral de tuinbeurten-commissie. En om ook hier de (zo te lezen niet altijd even optimale) communicatie te versoepelen; eveneens weer met de nodige glaasjes uiteraard. 

Afijn, De Vijf Slagen zou mede dank zij mijn inzet bloeien als een roos. En, als tuinders niet per definitie zulke individualisten waren, bijna op een gezelligheidsvereniging gaan lijken.

 Frustrerend
Het jaarverslag bracht mij met beide voeten op de grond. Dat het besturen van een moestuinen-complex zo gecompliceerd was, daar had ik geen vermoeden van gehad: “Wat wil je?” zei mijn Ineke. “Je hebt altijd als een kluizenaar geleefd. Jij hebt gewoon geen idéé van wat er onder de mensen leeft; wat er bij een beetje organisatie allemaal bij komt kijken. Dat die bestuurstaken ook zó frustrerend kunnen uitpakken dat je je afvraagt waar je het allemaal voor doet. En dat je blij mag zijn met ieder stukje waardering dat je er voor terugkrijgt.” 

 Auto’s
Ook de lengte van de ingezonden brieven en de beknopte reactie daarop van het bestuur gaven mij het gevoel dat zij gelijk had. Dat ik mij met mijn karige sociale kwaliteiten op glad ijs zou begeven als ik mij zou gaan inzetten voor het algemeen belang. 

Vooral ook, realiseer ik mij nu, omdat er gezien het percentage mensen dat per auto komt, maar heel weinig glaasjes op De Vijf Slagen gedronken zullen worden.

 Bo (tuin 67)

Vaandel

Deze trotse tuinder heeft het enorm naar zijn zin op De Vijf Slagen. Als de vlag wappert is Thorsten aanwezig.

Weer minder plastic

Mei-Plastic-Vrij was een succes. In het weekend van 14 en 15 mei werd er veel plastic verzameld, maar het kan altijd beter!  Volgend jaar organiseren we het weer.

Aspiranttuintjes een groot succes

Het proefproject Aspirant tuintjes is een groot succes. Veel tuinders in spe steken ziel en zaligheid in de drassige veengrond om er iets moois van te maken. En dat het de meesten van hun lukt kun u zelf zien. De tuinders weten nu ook dat onkruid altijd het hardst groeit en dat je echt minstens een paar keer per week de boel dient bij te houden. Op de foto: een trotse moeder en dochter bezig op hun moestuin op De Vijf Slagen.

Lieve tuinders, wat ben ik trots op jullie allen. Ons tuinpark wordt steeds mooier en beter. Ik ga ervoor en wil mij blijven inzetten als bestuurslid. Laat mij het voorbeeld zijn dat je als kleine tuinder van grote waarde kunt zijn voor ons nutstuinpark. Ik wens u een mooie zomer toe en hoop dat u een mooie oogst zult hebben.
Edith, tuinnr. 1

ZOMERVAKANTIE

Noteer in uw agenda: Zaterdag 3 juli is de laatste tuinbeurt (Groep 4) voor de zomervakantie. De tuinbeurten worden weer hervat op zaterdag 21 augustus door Groep 5.

Colofon
De Vijf Slagen nieuwsbrief staat onder redactie van het bestuur en is met zorg samengesteld. Wij maken u erop attent dat deze nieuwsbrief geheel op vrijwillige basis en in vrije tijd geproduceerd wordt. Bijdragen en suggesties van leden zijn van harte welkom. Op de ledenpagina van onze website vindt u alle overige informatie en adressen. Aan het lezen en ontvangen van deze nieuwsbrief kunnen geen rechten worden ontleend. Het bestuur neemt geen verantwoording voor verstrekte informatie in tekst en beeld van derden. Type-, zetfouten en wijzigingen onder voorbehoud. Copyright De Vijf Slagen 2021.

Volg ons op Facebook en Instagram

Aanmelden voor nieuwsbrief

Voor onze fans, verschijnt 6x per jaar (tuinleden ontvangen het automatisch)

Contact

Volkstuinpark De Vijf Slagen
Tafelbergweg 50
1105 BR Amsterdam


info@devijfslagen.nl
www.devijfslagen.nl