NIEUWSBRIEF DE VIJF SLAGEN

JUNI 2022

Periodiek nieuwsbrief | Nutstuinpark De Vijf Slagen | Amsterdam Zuidoost 

Nieuwe terrastafels

Onder leiding van Jeroen de Ruijter, zijn eindelijk de lang bestelde terras-picknicktafels gearriveerd. Het bestuur heeft diverse opties bekeken en vooral gelet op constructie, materiaalgebruik en levensduur. Vlak voordat de tafels arriveerden werd ook nog het terras opnieuw gelegd (met de bestaande tegels). Samen met het Vondelpark-bankje is ons terras nu compleet en is het een gezellige ontmoetingsplek voor iedereen.

Wildgroei tuinafdakjes

Steeds vaker timmeren tuinders een afdak vast aan hun schuur. Het bestuur maakt iedereen er op attent dat dit (nog steeds) niet mag!

Huishoudelijk reglement
De Bond van Volkstuinders is van mening dat wij onder bepaalde voorwaarden in ons Huishoudelijk Reglement wel een afdak/pergola mogen bouwen als bescherming tegen regen of zon, maar dat dit niet vast gemaakt mag worden aan de schuur. Het dient dus LOS van de schuur op vier palen te staan. Als tuinders hun afdak vast maken aan hun schuur dan wordt het oppervlakte meegerekend met de oppervlakte van de schuur. Dus als een schuur zes vierkante meter is en u heeft een afdak van maximaal(!) 2 x 3 meter. Dan heeft u totaal een schuuroppervlakte van 12 vierkante meter. En dat is niet toegestaan.

Krakkemikkige bouwsels
Bovendien constateert de bouwcommissie sommige ondeugdelijke, krakkemikkige bouwsels. Het afdakje mag niet voorzien van felgekleurde oranje of blauwe zeil zijn en dient afgedekt te worden met riet of bamboe (zie ook elders in deze nieuwsbrief). Alle plastic zeil van de afdakjes dienen na het seizoen verwijdert te worden.

Het bestuur is zich ervan bewust dat er enige verwarring is ontstaan en dat de regels niet duidelijk genoeg zijn gecommuniceerd. Advies: voordat u gaat bouwen, informeer altijd eerst bij het bestuur of de bouwcommissie.

MEI PLASTIC VRIJ

Twee volle aanhangwagens met plastic afval. Dat leverde de actie Mei Plastic Vrij op. Er is weer veel opgeruimd maar helaas is ook veel blijven liggen (zie elders in dit nummer). Als we allemaal bewust omgaan met de troep die we zelf verzamelen, dan ziet ons nutstuinpark er een stuk groener en beter uit.

Bouwcommissie: “Ingrijpen om erger te voorkomen”
BOUWSCHOUW 2022

De Bouwcommissie heeft alle tuinen onderworpen aan een kritische blik op bouwsels. Conclusie: Op veel punten gaat iedereen zijn eigen gang. Onderhoud van bouwsels is moeilijk te beoordelen, omdat objectieve maatstaven ontbreken. Meestal wordt het onderhoud van bouwsels pas beoordeeld bij vertrek. Toestemming voor de bouw van een schuur of kweekkas wordt verleend op basis van afmetingen, afstanden en materialen. In algemene zin houdt men zich aan die regels.

Overige bouwsels
Anders is het bij het plaatsen van overige bouwsels, zoals een gereedschapskist, pergola, afdak, terras, scherm, beschoeiing of kweektunnel. Iedereen doet maar wat en zelden wordt toestemming gevraagd. Dit is op zijn zachtst gezegd dan ook een zooitje. Tuinders nú hierop aanspreken is onbegonnen werk en leidt tot welles-nietes discussies.

ALV Najaar 2022
De Bouwcommissie gaat met het bestuur bespreken hoe dit in de toekomst beter te reguleren. “We moeten erger zien te voorkomen.” Samen zullen zij voorstellen neerleggen voor de eerstvolgende ALV Najaar 2022. Een greep uit de knelpunten die de Bouwcommissie constateerde en waar het afdelingsbestuur zich over gaat buigen:

• COMPOSTBAK
In het HR staat dat een compostbak een bepaalde afstand tot de erfscheiding en tot de sloot moet hebben én bepaalde afmetingen. Op veel tuinen is dit niet het geval.
• TUNNEL
Het aantal tunnels (ongeacht wel of niet een kas) wordt in het HR behoorlijk ongewis gelaten.
De Bouwcommissie is voorstander van één tunnel, ongeacht wel of niet een kas.
• GEREEDSCHAPSKIST
Waarom een schuur én een gereedschapskist?
• AFDAK
De afdakjes groeien als kool, maar zonder regulering wordt het een zootje.
• SCHUUR
De eerste schuur, gemaakt van sloopmaterialen, is een feit. Lang leve de duurzaamheid. Overweeg om bij het plaatsen van een schuur inzage te geven in de kosten. Dit ook in verband met een redelijke taxatie bij vertrek.
• PERGOLA
De afmetingen van een pergola zijn vastgesteld. Pergola’s voldoen zelden hieraan.
Er is een verschil tussen een (uitvergrote) pergola met eronder tuingrond (groente, fruit, bloemen) óf met eronder een terras (tegels, houtsnippers, kunstgras). In dat laatste geval is het geen pergola, maar een afdak dat losstaat van de schuur.
• KWEEKKAS
Een kweekkas is eigenlijk overdekte tuingrond. Sommige tuinen zonder schuur gebruiken de kas als opslagruimte. Dat is geen porem!
Ook is het kwaliteitsverschil tussen kweekkassen groot: van professioneel (metaal, glas) tot zelfgemaakt (hout, plastic, polycarbonaat). Toestemming is nu alleen gebaseerd op afmetingen, plaats en gebruikte materialen. Bouwcommissie: overweeg ook om de kwaliteit van een kweekkas mee te nemen.

Wilt u als tuinder hierover meepraten en discussiëren? Hoe houden wij in de toekomst ons park beheerbaar? Wat dient aangepakt te worden? Welke regels in ons Huishoudelijk Reglement dienen aangepast te worden? Reageer gerust naar het afdelingsbestuur. Bij voldoende belangstelling organiseren we in de maand juli een informatiebijeenkomst. Reageer: bestuur@devijfslagen.nl.

VerGRASsing op De Vijf Slagen

Alarm! Steeds meer tuinen op De Vijf Slagen vergrassen in snel tempo. Vergrassing is een overmatige groei van grassen, meestal als gevolg van bodemverrijking door toename van vermesting of depositie van voedingsstoffen (stikstof). Vergrassing kennen we vooral van beschermde heidegebieden en duinlandschappen. Maar ook op De Vijf Slagen neemt vergrassing schrikbarend toe. Wie niet tijdig de graspollen verwijdert (omspitten) heeft binnen afzienbare tijd een groot grasveld.

De reglementen van De Vijf Slagen voorzien in een stuk gras van maximaal acht vierkante meter op een perceel van 120-150 m2. Tuinders met overvloedig veel gras worden gesommeerd om zo snel mogelijk actie te ondernemen. Zaden van het gras waaien namelijk over naar de aangrenzende tuinen.

Wat kunt u doen? Idee 1: Vraag een aantal sterke kerels om uw tuin om te spitten, maak er een wedstrijd van. Idee 2: huur een tuinfrees bij Boels, Bo-Rent of 123-Machineverhuur en ploeg alles om. Verwijder handmatig de grote pollen. Daarna is het een kwestie van zeer frequent bijhouden. Maak desnoods gebruik van borders zodat u alleen het gras en onkruid uit de borders hoeft te verwijderen. Idee 3: hang een oproep op in ons clubgebouw of op het prikbord in de supermarkt. Vergeet niet een leuke beloning te geven.

Uitstekend gedaan (1)

Deze tuin was een paar maanden geleden geheel vergrast en verwaarloosd (foto links). Met veel wilskracht en vertrouwen heeft Ewa samen met haar man, moeder en twee kids het omgetoverd tot een prachtige moestuin in wording (foto rechts). Ewa verteld:
"Ik kom oorspronkelijk uit Polen. Samen met mijn Deense man Rasmus, onze twee geweldige zonen Kaj en Theodore en mijn moeder Grazyna wonen we al negen jaar in het charmante dorpje Abcoude.

Ontspanning
Ik werk fulltime en mijn werkdagen zijn erg intensief en uitdagend, niet alleen fysiek maar ook mentaal. Daarom is deze tuin mijn bron van ontspanning.

Familie
Toen ik een kind was, hadden we een grote tuin in Polen. Het was de beste tijd van het jaar om er samen met mijn familie te zijn. We kweekten en verbouwden alle groenten en fruit zelf. Veel voedsel gingen we klaarmaken voor de lange winter. Het was iets dat mijn passie werd en een geweldige manier om los te komen van de dagelijkse stress die het leven ons kan geven.

K-tuintje
Twee jaar geleden heb ik me bij De Vijf Slagen aangemeld om deel uit te maken van deze geweldige familie van tuinders. In het eerste jaar hadden we een heel kleine K-tuintje waar we samen met mijn lieve moeder onze vaardigheden als tuinders konden laten zien. Ons harde werken werd beloond en dit jaar kregen we een grote tuin.

Uitdaging
Ik moet eerlijk zeggen dat het een grote uitdaging was omdat de tuin vol puin lag, al een tijdje vergrast en verwilderd was. Maar samen met mijn lieve familie zijn we er in geslaagd om het mooi te maken, maar er moet nog veel gebeuren. Mijn tuin is mijn therapie en het wordt omringd door geweldige mensen, wat deze plek nóg specialer maakt."

Kom zelf kijken bij Ewa met haar gezin en moeder, zij verdienen alle lof! Tuinnummer 136.

Wie heeft de mooiste tuin van 2022?

We mogen niet vergeten dat er onder de 154 tuinpercelen ook zeer mooie, fraaie en bijzondere moestuinen zijn. Daarom zal in september ‘De Mooiste Tuin 2022’ van De Vijf Slagen worden uitgeroepen.
De Tuincommissie zal ook een aantal tuinen nomineren en roept iedereen die hiervoor in aanmerking wil komen op om mee te doen. Geef uw naam en tuinnummer op door een e-mail te sturen naar: bestuur@devijfslagen.nl. Onder vermelding van ‘Mooiste tuin 2022’.
{foto: ter illustratie, niet van De Vijf Slagen)

Kom op de fiets!

Steeds meer tuinders komen op de fiets naar De Vijf Slagen. Zij geven het goede voorbeeld en dragen zo hun steentje bij aan een beter milieu en een parkeerterrein met minder auto’s.

Brug te ver

Onlangs hebben vrijwilligers van De Ruige Hof geconstateerd dat een tuinder van De Vijf Slagen een brug heeft gebouwd. De tuinder zou aan de overkant -mogelijk- tuinafval kunnen dumpen. Bruggen of loopplanken, ook grenzend aan (achter)tuinen zijn niet toegestaan. Zie ons Huishoudelijk Reglement.

Edith spreekt...

Nieuw van onze tuinparkbeheerder Edith Soemodihardjo:

“Lieve mensen, breng geen bakjes, schaaltjes of ander MEUBILAIR EN KLEIN-SPUL waar je van af wilt (stiekem) naar ons clubgebouw. Het is goedbedoeld, maar wij kunnen er niets mee. Neem het mee naar huis en gooi het daar weg.
Wil je een TUINBEURT INHALEN? Meld dat van tevoren en kom je niet onaangekondigd op zaterdagochtend aanmelden bij een andere groep. Wij hebben dan de taken al ingevuld voor de desbetreffende groep.
O ja, en dan nog dit: ons parkeerterrein is geen vuilstort of asbak. Dus alsjeblieft niet meer de troep en peuken uit je auto dumpen op ons parkeerterrein. Dank jullie wel en dat was het!”

Uitstekend gedaan (2)

De ‘griendtuin’, tuinnummer 147, kennen de meesten van ons wel. Wat een paar maanden geleden nog een onverhuurbaar perceel was, is nu een fraaie moestuin aan het worden. Elly Weggelaar is hiervoor verantwoordelijk. Met vereende krachten wordt momenteel een strijd gevoerd om het riet te verwijderen. De wortels schieten dwars door alles heen. Maar Elly, manlief, zoon en schoondochter geven niet op. Namens het Bestuur, de Tuincommissie en vele tuinders verdienen jullie onze waardering. Complimenten!

Foto links: Zo zag de griendtuin er uit kortgeleden. Foto rechts: Tuin 147 nu, dankzij Elly.  Foto hieronder: De strijd tegen het riet woekert voort. Wie Elly een handje wil helpen om de diepe wortels van het riet te verwijderen 'klopt' gerust bij haar aan.

Jeroen Pit Huis zoekt tuinders

Het Jeroen Pit Huis ligt schuin tegenover De Vijf Slagen op het terrein van AMC (Amsterdam UMC) en biedt een nieuwe vorm van zorg aan chronisch ernstig zieke kinderen en hun gezinnen. Het is een plek voor het gezin om tot rust te komen na een intensieve ziekenhuisopname en waar ouders leren hoe zij het beste om kunnen gaan met de ziekte van hun kind. Het Jeroen Pit Huis biedt plek aan acht gezinnen die tijdelijk hun intrek nemen in een eigen appartement.

Danny Determan van het Jeroen Pit Huis is op zoek naar tuinders die op vrijwillige basis de tuinen van het Jeroen Pit Huis willen bijhouden. Geïnteresseerden kunnen hem mailen of bellen: d.determan@hetjeroenpithuis.nl. Telefoon 06 430 61 001. Meer info: www.jeroenpithuis.nl.

IN THE PICTURE

De redactie ontvangt regelmatig mooie flora en fauna foto’s van tuinders. Gebeurt er op uw tuin ook iets bijzonders? Maak een (liggende!) foto en stuur het op. Wie weet komt het in de eerstvolgende nieuwsbrief.

redactie@devijfslagen.nl.

Troep, rommel, rotzooi

Ondanks Mei Plastic Vrij is er veel rommel blijven liggen. Menigeen vraagt zich af waarom er zoveel troep naar de tuinen wordt gebracht. Er wordt vervolgens niets mee gedaan en het blijft jarenlang liggen. Op de foto’s: Uw (dure!) kas mag niet gebruikt worden als opslagruimte. Bouwsels, als ze al toegestaan zijn, dienen van een goede constructie te zijn. Gekleurd plastic, fel oranje of blauw is niet toegestaan. Gebruik donkerkleurig zeil en dek het af met riet of bamboe.
Tuinders houdt u aan de regels, lees de voorschriften van ons Huishoudelijk Reglement en de Statuten van de Bond van Volkstuinders.

Hoe zit dat ook alweer???

Tuinverzekering voor uw opstallen en inboedel

Het is mogelijk om voor uw tuin een verzekering af te sluiten. Deze verzekering loopt via de Bond van Volkstuinders en is onderverdeeld in drie categorieën:

1. Verzekerde Opstallen: voor schade door storm of brand aan opstallen (bijvoorbeeld schuurtje, kas of zonnepanelen);
2. Verzekerde Inboedel: voor schade door storm of brand aan inboedel (de inhoud van uw schuurtje, zoals machines en gereedschappen);
3. Verzekerde Inbraak: voor schade door inbraak en diefstal (spullen, waaronder zonnepanelen en braakschade, vallen hieronder).
Belangrijk te melden is dat andere schades NIET verzekerd zijn, zoals schade door vandalisme.

Eigen Risico
Het eigen risico per incident is € 150, behalve bij stormschade, dan is het twee promille van de verzekerde waarde met een minimum van € 225 en een maximum van € 450.

Hoe af te sluiten?
Om een verzekering af te sluiten kunt u een mail sturen naar het bondskantoor (info@bondvanvolkstuinders.nl). Geef daarbij aan voor welke bedragen u verzekerd wilt zijn voor opstallen, inboedel en/of inbraak. U neemt als uitgangspunt voor deze bedragen de waarde van uw inboedel, schuurtje, kas en zonnepanelen. De verzekering neemt de herbouwwaarde als uitgangspunt bij het beoordelen van schade. Het is daarom raadzaam foto’s, bonnen en facturen van kas, schuur en inboedel goed te bewaren.
De bedragen voor de verzekering worden op uw jaarfactuur vermeld.

Ik heb schade, wat nu?
Bij schade kunt u een claim indienen door het schadeformulier in te vullen. Dit formulier vindt u hier: https://www.bondvanvolkstuinders.nl/bestanden/bondvanvolkstuinders-schadeformulier.pdf.

Voor schade door inbraak, moet u altijd aangifte doen bij de politie. Deze aangifte voegt u bij de claim. Maak ook altijd foto’s van de schade. U kunt dit ingevulde formulier, met foto’s en eventuele aangifte digitaal sturen naar de penningmeester van onze afdeling: penningmeester@devijfslagen.nl.

Facebookgroep De Vijf Slagen

Exclusief voor alle leden en tuinders van De Vijf Slagen: Facebookpagina De Vijf Slagen. Met deze groep willen initiatiefnemers Elly Weggelaar (tuin 147) en Lonneke Verburg (tuin 95) een platform bieden aan de tuinders. Hier kunnen vragen worden gesteld en tuintips worden gedeeld; oproepen worden gedaan; spullen en planten kunnen worden verkocht, geruild of weggegeven; mooie foto's kunnen worden gedeeld; et cetera. Voor vragen over deze groep kan er een berichtje worden gestuurd naar een van de beheerders.

Aanmelden is heel simpel:
Ga naar Fb, typ in het zoekveld ‘Volkstuinpark De Vijf Slagen’, vul de gevraagde gegevens in en krijg van een van de beheerders toegang tot de pagina. Exclusief voor leden, dus alle ongeveer zeven miljoen andere Fb-Nederlanders kunnen niet op ‘onze’ pagina.

Een van de grootste ergernissen van medetuinders

Verwaarloosde tuinen, wat doen we eraan?

Verwaarloosde tuinen zijn tuinen die niet of nauwelijks onderhouden worden en hebben de volgende kenmerken: Geheel of gedeeltelijk overwoekerd door gras, onkruid en wilde planten; geen of beperkte teelt en/of oogst van groenten, fruit en bloemen. En slecht onderhoud van het perceel, tuinpad, schuurtje, beschoeiing, hek, et cetera.

Ernstig probleem
Verwaarloosde tuinen worden als een ernstig probleem ervaren door de tuincommissie, het bestuur en door onze tuinders omdat ze ons nutstuinpark ontsieren. Daarnaast zorgen verwaarloosde tuinen voor overlast. Denk aan ongedierte en onkruid dat zaad schiet en verwaaid. Woekerend onkruid zorgt voor veel overlast bij buren tuinders. Verplichte en noodzakelijke werkzaamheden, zoals bijvoorbeeld baggeren, onderhoud van de beschoeiing en tuinhek worden niet gedaan.

Wachtlijst
Het is niet eerlijk ten opzichte van aspirant tuinders en de ruim veertig wachtenden op onze wachtlijst die graag willen tuinieren en steevast aan het bestuur vragen waarom zij geen verwaarloosde tuin kunnen overnemen. En als een verwaarloosde tuin uiteindelijk vrij komt voor een nieuwe tuinder, dan wordt de vereniging en/of de nieuwe tuinder met veel extra werkzaamheden en onnodig hoge kosten geconfronteerd.

Redenen voor verwaarlozing
De meest voorkomende reden dat een tuin verwaarloosd wordt, is om gezondheidsredenen of ouderdom. Een moestuin onderhouden vereist veel tijd en intensief werken. Na het verstrijken van de jaren kan dit steeds moeilijker worden. Vroeg aan de bel trekken is het beste advies, zodat we samen kunnen kijken wat de beste oplossing is.

Doorschuiven
Een andere reden voor verwaarlozing is het willen “doorschuiven” van de tuin aan familieleden, vrienden of bekenden. De tuin wordt vastgehouden en onderhouden door bevriende derden; of de tuin wordt “vastgehouden” totdat een familielid of vriend hoog genoeg op de wachtlijst staat om de tuin over te nemen.

Buitenland
Het komt ook voor dat men gedurende een tuinseizoen geen interesse heeft in tuinieren of in het buitenland verblijft, maar de tuin niet wil opgeven. De mogelijke gedachte is dat men het volgende seizoen wel wil gaan tuinieren. Vervolgens wordt er een heel seizoen niets aan gedaan. Het daarop volgend seizoen is het zo verwilderd of vergrast dat er geen beginnen meer aan is.

Oplossing
Ga in gesprek met uw naaste buren of bespreek het met het bestuur. Er zijn diverse mogelijkheden en oplossingen om verwaarlozing tegen te gaan. En wees realistisch, als het niet meer kan om welke reden dan ook, maak dan een aspirant tuinder op onze wachtlijst blij.

Waarschuwing
De tuincommissie heeft onlangs een tuinschouw gehouden. Een aantal tuinders met een verwaarloosd perceel is middels een brief op de hoogte gebracht. Zij worden verzocht om maatregelen te nemen om de verwaarlozing van hun perceel tegen te gaan. Het bestuur sluit niet uit dat in extreme gevallen het lidmaatschap kan worden beëindigd (dossieropbouw). Heeft u twijfels, vragen of wilt u een gesprek aanvragen, schroom niet en mail ons: bestuur@devijfslagen.nl.

Irrigatiesysteem voor kweektunnels

Wie een kweektunnel heeft en geïnteresseerd is in een volautomatisch bewateringssysteem klopt even aan bij Thorsten, tuinnummer 38.

Als hobbyist is hij geïnteresseerd in micro-elektronica. Zo heeft hij zelf een geautomatiseerd systeem gebouwd en geprogrammeerd in zijn kweektunnel. Het systeem voorziet in automatische bewatering, vochtigheidssensor, temperatuur-regeling, verlichting en een waterpomp met waterreservoir van 20 liter. Dit alles wordt geregeld vanuit een zelfgebouwde centrale schakelkast in zijn schuur.
Thorsten heeft er een maand aan gewerkt en alles bij elkaar kostte het aan materialen ongeveer 100-120 euro. Je moet wel een beetje technisch zijn, maar het is prachtig mooi om te zien hoe het werkt!

Volkstuincomplex | Theater De La Mar

De leukste komedie-acteurs van Nederland (Tina de Bruin / Rian Gerritsen*, Rop Verheijen, Daniel Cornelissen en Ricky Koole) komen samen voor een frisgroene muzikale voorstelling met een modderig randje! Volkstuin complex gaat over een volkstuin die niet zozeer een groene idylle is, maar eerder een arena waarin emoties worden omgewoeld, vriendschappen worden gesnoeid en liefdes in de knop worden gebroken.
Deze maand te zien van 23 t/m 26 juni. 

Plantjesmarkt 2023

U leest het goed. We zijn al bezig met het seizoen 2023. Het bestuur en de tuincommissie zijn voornemens om een jaarlijks terugkerende plantjesmarkt te organiseren. Niet alleen voor onze tuinders, maar een evenement voor heel Zuidoost en Amsterdam. Om dit in goede banen te leiden is een werkgroep nodig die dit organiseert en begeleidt. Een van de voorwaarden is het formeren van een ‘kweekteam’. Zij zullen al vroeg in het jaar (thuis?) moeten beginnen met het opkweken van groenten, plantjes en perkbloemen (voornamelijk eenjarigen). Alles biologisch gekweekt. In het voorjaar van 2023 (eind mei, begin juni) zal vervolgens een verkoopmarkt worden georganiseerd. De opbrengsten komen ten goede van onze clubkas of voor een goed doel.

Zonder kwekers, geen markt!
We roepen DVS-kwekers op zich alvast aan te melden. Zij zullen een uitnodiging krijgen om een Kweekteam Informatiemiddag bij te wonen en om samen te brainstormen, want: “zonder kwekers kunnen we geen markt organiseren”. Aanmelden kan via: bestuur@devijfslagen.nl.

Van de voorzitter...

Kruid of onkruid?
U heeft dit citaat vast weleens gehoord: onkruid is er eigenlijk niet, er zijn planten die je wilt en planten die je liever niet wilt. Ik heb laatst een boekje gekocht met de titel: onkruiden herkennen. Dit boekje geeft een schat aan informatie over bijna alle veelvoorkomende (on)kruiden in Nederland, met naast de Latijnse benaming ook de Nederlandse namen. Daar word je best vrolijk van. Wat dacht u van, gewone smeerwortel of, spiesmelde of, klein kruiskruid om maar enkele van de 150 beschreven planten te noemen.

In deze column wil ik er eentje voor u uitlichten namelijk de gewone pinksterbloem. Het is tenslotte tweede Pinksterdag terwijl ik dit stukje schrijf. De pinksterbloem is een echte voorjaarsbloem. De bloem voelt zich het beste thuis op vochtige weilanden en aan slootkanten en daarom ook te zien op ons park. Mocht u de plant tegenkomen; het blad is rijk aan vitamine C en werd vroeger ook als sla gegeten. Het gekookte sap van de pinksterbloem diende als geneesmiddel tegen jicht, reuma, hysterie en epilepsie, tegen chronische huiduitslag en verstopping van de darmen. Gelukkig is er tegenwoordig andere medicatie voor deze ziektebeelden. Maar u ziet wat zo’n plantje allemaal in zich heeft. Toch heb ik dit liever niet tussen mijn tuinbonen en zal daarom schoffel en hark hanteren, omdat ik ga voor opbrengst van mijn eerder gezaaide tuinbonen.

Wat ik u tenslotte wil meegeven is het volgende. Stel u eens de vraag hoe al die niet gewilde planten in uw tuin komen, en waarom is er dit jaar veel meer heermoes dan vorig jaar bijvoorbeeld?

Van onze onkruiden kunnen we best nog wat leren.

Ronald Cordes

Ronald Cordes

Voorzitter (tuin 137)

Jeroen de Ruijter

Penningmeester (tuin 77)

Edith Soemodihardjo

Nutstuinparkbeheerder (tuin 1)

Huibert Kloet

Marketingcommunicatie (tuin 109)

Marianne Goes

Secretariaat (tuin 34)

Colofon
De Vijf Slagen nieuwsbrief staat onder redactie van het bestuur en is met zorg samengesteld. Wij maken u erop attent dat deze nieuwsbrief geheel op vrijwillige basis en in vrije tijd geproduceerd wordt. Bijdragen en suggesties van leden zijn van harte welkom. Op de ledenpagina van onze website vindt u alle overige informatie en adressen. Aan het lezen en ontvangen van deze nieuwsbrief kunnen geen rechten worden ontleend. Het bestuur neemt geen verantwoording voor verstrekte informatie in tekst en beeld van derden. Type-, zetfouten en wijzigingen onder voorbehoud. Copyright De Vijf Slagen 2022.

Volg ons op Facebook en Instagram

Aanmelden voor nieuwsbrief

Voor onze fans, verschijnt 6x per jaar (tuinleden ontvangen het automatisch)

Contact

Volkstuinpark De Vijf Slagen
Tafelbergweg 50
1105 BR Amsterdam


info@devijfslagen.nl
www.devijfslagen.nl