NIEUWSBRIEF DE VIJF SLAGEN

NOVEMBER 2021

Periodiek nieuwsbrief | Nutstuinpark De Vijf Slagen | Amsterdam Zuidoost 

AFDELINGSBESTUUR REKENT OP HOGE OPKOMST 

Belangrijke stemuitslag ALV Najaar 2021

Er valt veel te kiezen tijdens de ALV Najaar 2021 van De Vijf Slagen. Het afdelingsbestuur van De Vijf Slagen is druk in de weer om alle stukken op tijd klaar te krijgen. Ieder jaar weer een race tegen de klok. Maar ieder jaar lukt alles weer net op tijd.

Record
Ook deze keer zal het een schriftelijke ALV worden. De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat de ervaring ons heeft geleerd dat een schriftelijke ALV ook zijn goede kanten heeft. Bij een fysieke ALV komen gemiddeld twintig tot dertig personen. Hoe lager de opkomst des te groter de invloed van enkelen op het stemgedrag.
Dus, tuinders die niet op de fysieke ALV aanwezig (kunnen) zijn, hebben wel stemrecht, maar maken er geen gebruik van. Zodoende leggen ze de beslissingen in de handen van enkelen. Met een schriftelijke ALV kunnen alle tuinders hun stem uitbrengen. Er is ook een nadeel: er is geen synthese, geen open discussie, die tot een beslissing leidt. Bij de ALV Voorjaar 2021 hebben meer dan 90 tuinders hun stem uitgebracht. Een record voor De Vijf Slagen.

Twee stemrondes
Ook tijdens deze ALV Najaar 2021 rekent het afdelingsbestuur op een hoge opkomst, want er valt veel te kiezen en uw mening telt beslist! Oók als het verschil slechts twee stemmen is zoals het geval was tijdens de laatste ALV. Om alle tuinders de gelegenheid te geven om te stemmen, zullen er twee momenten zijn waarop een ieder zijn stembiljet kan deponeren in de stembus. Vrijdag 19 november en zaterdag 20 november. Beide dagen van 11.00 tot 13.00 uur.

Machtigen
Bent u verhindert om te komen stemmen? Machtig dan een andere tuinder die wel in de gelegenheid is om te stemmen. Per lid/tuinder is één machtiging toegestaan.

Waar kunt u op stemmen?
Het afdelingsbestuur geeft gehoor aan wensen van leden. Dat is onder meer gebleken uit de grote voorjaarsenquête van dit jaar.
Als gevolg van deze enquête stelt het afdelingsbestuur de volgende wijzigingen voor in ons Huishoudelijk Reglement (HR):

A. Het toestaan van afdakjes
B. Uitbreiding van toegestane kleuren voor schuren en andere bouwsels (hekken, poortjes)
C. Het opheffen van taxaties van planten bij tuinoverdracht
D. Het niet meer toestaan van het gebruik van kunstmest
E. Het niet meer toestaan van niet-afbreekbare synthetische reinigings(afwas)middelen.

Binnenkort ontvangt u de stukken voor de ALV Najaar 2021, waarin deze stellingen uitgebreid worden toegelicht. Raadpleeg het bestaande HR. U kunt het HR vinden op onze website onder ‘Leden info’.

Bondsafgevaardigde
De Vijf Slagen heeft op dit moment één Bondsafgevaardigde: Lonneke Verburg. Idealiter zouden dit er minstens twee of drie moeten zijn. Omdat er geen kandidaten zijn kan hierover niet gestemd worden tijdens de aankomende ALV. Kandidaten kunnen zich wel alvast aanmelden bij het afdelingsbestuur, zodat tijdens de ALV Voorjaar 2022 hierover gestemd kan worden.

Kascommissie
Datzelfde geldt voor de nieuw te vormen Kascommissie. Eva Lodewijk (tuin 13) gaat helaas De Vijf Slagen verlaten om in de nabije toekomst meer te kunnen reizen. Tuinders met hart voor De Vijf Slagen, meldt u aan. Over de (geringe) werkzaamheden kunt u informatie verkrijgen bij penningmeester Jeroen de Ruijter of Kascommissielid Janetta Bos.

Nieuwe bestuursleden
Het Afdelingsbestuur van De Vijf Slagen is op volle sterkte. Althans, bijna.
De drie zittende bestuursleden, Edith Soemodihardjo, Jeroen de Ruijter en Huibert Kloet hebben de drie aspirant bestuursleden Marianne Goes, Lucy Blankert en Ronald Cordes de gelegenheid gegeven om zich in te werken, voordat zij zich definitief kandidaat stellen als bestuurslid. De afgelopen vier maanden is er met z’n zessen vergaderd en gediscussieerd over algemene onderwerpen en prangende zaken. De drie kandidaten stellen zich nu verkiesbaar.

Stem!
De zittende bestuursleden zouden graag zien dat alle drie de kandidaten door u gekozen worden als nieuwe bestuursleden. Het afdelingsbestuur rekent er op dat u massaal uw stem zult uitbrengen. Het zou prachtig zijn als wij dit tuinjaar kunnen afsluiten met een nog hogere opkomst dan de vorige keer. Komt allen, stem!

Compost, het zwarte goud voor uw tuin

Compost zorgt voor een goede bodemstructuur en zit boordevol voeding. Het is simpelweg een goede meststof voor uw tuin. Langs de parkeerplaats van De Vijf Slagen staan nu drie compost ruimtes (afgebakende bakken met wilgenhout). De linkse compostbak is de zogenaamde ‘compost in rust.’ Plantenresten en bladeren van de werkbeurten verteren hier gedurende een jaar. De middelste composthoop wordt gebruikt voor aanvoer tijdens het seizoen en rechts ligt de geoogste compost. Dit kan uitstekend gebruikt worden voor de tuin. Vanaf de laatste werkbeurt, zaterdag 30 oktober, kunt u hier gebruik van maken. Ieder tuinnummer mag maximaal twee kruiwagens compost meenemen. Wat er na 15 november nog ligt kan naar believen worden meegenomen. Daarna worden de compostruimtes afgedekt voor het winterseizoen. De aanvoer is alleen van de werkbeurten en komt van het algemeen groen. Heeft u plantenresten dan kunt u deze zelf composteren, of u voert het zelf af.
Deze service is geheel gratis en voor niets en wordt u aangeboden door de compost meester.
Ronald Cordes

Alle bollen de grond in

Dit jaar heeft nutstuinpark De Vijf Slagen voor ongeveer 400 euro biologische bloembollen aangeschaft. Deze zijn onder deskundige leiding her-en-der, vooral rondom ons parkeerterrein, de grond in gegaan. We kijken nu al uit naar een bloemrijk voorjaar 2022. Bedankt alle betrokkenen!

OOGSTMAAND

Augustus staat bekend als de oogstmaand. Maar voor veel tuinders begon het oogsten dit jaar iets later. Door het natte voorjaar (en klimaatverandering?) kon pas goed geoogst worden in september. Op de foto: exotische groentesoorten als Phoe (bol-soort) en Sopropo worden door tuinder Ashok Bhattoe (tuin 130) klaargemaakt om in te vriezen voor de winter.

Een vertrouwd beeld op de zaterdagochtend voor de tuinbeurt. Volgend jaar weer? 

Tuincommissie: vrijheid, blijheid!

De nieuwe tuincommissie roept tuinders op om zelf met alternatieven te komen voor de tuinbeurten. De afgelopen maanden heeft de tuincommissie kunnen ruiken en proeven aan allerlei voorstellen die de revue passeerden.

Vaststaat dat de tuinbeurten (10 uren per tuinlid) ook volgend seizoen gewoon op zaterdagochtend plaatsvinden van 10.00 tot 12.00 uur. Doel van de tuinbeurten is en blijft het onderhouden van het openbare groen op ons park.

Woensdag
Maar... en nu komt het: Als er tuinders zijn die bijvoorbeeld graag op woensdag hun tuinbeurt willen doen, dan is dat mogelijk. Wilt u samen met andere tuinders een deel van het openbaar groen onderhouden c.q. ‘adopteren’ als tuinbeurt? Dan staat de tuincommissie daar open voor.

Samen
Voorwaarde is dat u dat samen met medetuinders doet. Een woensdagochtend tuinbeurt doen kan al met vier tuinders. Een stuk groen ‘adopteren’ kan al met drie tot vijf tuinders. Als groep dient u een voorstel in bij de tuincommissie. Zij toetsen uw voorstel op haalbaarheid en continuïteit gedurende het seizoen.

Zelfsturend
De tuincommissie streeft hiermee naar meer verbinding met tuinders onder elkaar. Zelfsturend en met elkaar ervoor zijn. Vrijheid, blijheid. Veel is mogelijk zo lang ons park er maar netjes bij ligt.
Deponeer uw voorstel in de brievenbus bij het clubgebouw. Overigens geven veel tuinders aan de zaterdagochtend niet als vervelend te ervaren.

BBQ Drakenlaantje

Op een mooie nazomer-zondagmiddag in september organiseerde het Drakenlaantje een gezellige ‘straat-BBQ’. Tuinders van het Drakenlaantje waren uitgenodigd om ook met zelfgekweekte groenten hieraan mee te doen. En dat een biologische en gedeeltelijk vegetarische BBQ ook verrassend lekker kan zijn, bewijzen deze foto’s.

Drakenlaantje?
Het Drakenlaantje is het eerste pad op De Vijf Slagen dat een naam heeft gekregen waarbij een meerderheid van de aangrenzende tuinders van het pad mee akkoord zijn gegaan. Het betreft de tuinnummers 23 tot en met 36. Een goed initiatief van betrokkenheid en saamhorigheid, zo ziet het bestuur dat graag.

Marianne Goes: “We zijn op deze naam gekomen, omdat er wel drie plastic dinosaurussen ter versiering in ons laantje staan. Zo ontstond vanzelf de naam Drakenlaantje. We vonden het een originele naam, omdat vaak voor de hand liggende bloemen- en/of bomennamen worden gegeven aan paden, wat niet erg origineel is.”

Wilt u met uw buren uw pad een eigen -originele- naam geven? Neem contact op met Marianne Goes (tuin 34) of stuur een mailtje naar: het bestuur@devijfslagen.nl
Marianne Goes

Schepwerk

Als we willen baggeren, dan moeten er wel voldoende baggerscheppen zijn, bedacht Marc Steenmetz zich. Hij ontwierp een unieke baggerschep van gerecyclede lege waterflessen. Het materiaal was stevig genoeg en van stukken rvs-buis laste hij een stevige houder. Het resultaat mag er wezen. Hij heeft drie extra baggerscheppen gemaakt. Vakwerk voor Schepwerk!

Ook penningmeester Jeroen de Ruijter ontkwam er niet aan om de sloten grenzend aan zijn tuin te baggeren.

Allemaal aan het baggeren

De laatste tuinbeurten van dit jaar werden zinvol en nuttig besteedt door het baggeren onder de knie te krijgen. In de (gemeentelijke!) algemene sloten langs het clubgebouw en de parkeerplaatsen werd druk geoefend. Het werden zowaar gezellige tuinbeurten om het blubber uit onze sloten te verminderen. Algemene tips voor het baggeren: trek uw laarzen aan en doe het om de beurt met z’n tweeën, want het is zwaar werk. Leg de bagger zo dicht mogelijk langs de kant tegen de beschoeiing aan. Werk volgens het principe rechts scheppen, links van je de bagger ledigen en doe dan een klein stapje naar rechts. Voor linkshandigen andersom. Belangrijkste tip: als u de sloot grenzend aan uw tuin gaat baggeren, doe het samen met uw naaste buren en (indien van toepassing) met de buren aan de overkant van de sloot. Op die manier haalt u aan alle kanten evenredig veel bagger weg en ‘glijdt’ de bagger niet terug.
Wilt u in november een bagger-dag organiseren met uw buren? Reserveer bij Edith Soemodihardjo (tuin 1) de baggerscheppen.

Ontmantelen

Vergeet niet het plastic van uw kweektunnel uiterlijk op 15 november aanstaande te verwijderen. November is opruimmaand. Ruim overbodig plastic en rommel op. Laat geen losse platen hout of plastic slingeren. Zorg dat alles stormvast is vastgebonden en niets kan wegwaaien naar buren. Oók luifels dienen ontdaan te zijn van plastic zeil (!) Controleer uw schuurtje op gebreken zoals lekkages.

PAS OP INBREKERS!

Het wordt weer snel donker, nodig inbrekers niet uit en verwijder alle kostbare spullen (bijv. omvormers van zonnepanelen). Neem duur (elektrisch) gereedschap mee naar huis. Laat geen flessen drank zichtbaar achter. Controleer en ontkoppel uw gasfles(sen). En... sluit buiten het seizoen altijd het toegangshek als u aankomt of wegrijdt. Ziet u vreemde of verdachte gasten? Vraag wat ze komen doen en wat hun tuinnummer is. Wordt u door een medetuinder daarop aangesproken? Niet gelijk boos worden, maar elkaar bedanken voor de waakzaamheid.
Zo komen we de winter samen door!

Operatie René’s Garden

Als je als gevolg van een operatie je rechterhand nauwelijks meer kunt bewegen, dan heeft dat gevolgen voor het onderhoud van je tuin. Dit overkwam René Mourik Broekman (tuin 66). Een pijnlijke operatie zorgde ervoor dat ze ruim twee maanden niet kon tuinieren. Toen René aan de ‘betere hand’ was, trommelde ze haar naaste familie op om op een zaterdag ontspannen en gezellig bezig te zijn. (Oftewel: heel veel gras en onkruid wieden).
Een goed voorbeeld om verwaarlozing van je tuin tegen te gaan: trommel familie en vrienden op, maak er een leuke dag van en ga samen aan de slag! De Vijf Slagen zorgt voor de koffie.
René‘s tuin ziet (zag) er stukken beter en opgeruimd uit! Uitstekend gedaan familie Mourik Broekman!

Mollenverjagers verjagen tuinders uit hun tuin

Mollenverjagers met een ultrasoon (hoog) geluid zijn er in vele soorten en kwaliteiten. Dankzij mini zonnepaneeltjes zijn batterijen of een elektrische aansluiting niet meer nodig. Doordat het aanbod enorm is, wordt er ook enorm veel troep verkocht dat niet of nauwelijks werkt.

Weggegooid geld
Zo zijn er apparaten die werken met een vervelende pieptoon. Deze gaat om de 10-15 seconden af. Op vele internetfora zijn talloze berichten te vinden waarbij gebruikers van allerlei soorten mollenverjagers van mening zijn dat het niet of nauwelijks werkt. Weggegooid geld dus.

Overlast
Op De Vijf Slagen doen wij een beroep op alle tuinders om elektronische mollenverjagers met een hoog ultrasoon geluid NIET te gebruiken. Het werkt niet. Bovendien is het aannemelijk dat het schadelijk is voor andere dieren. En belangrijker, als uw medetuinders het geluid kunnen horen dan is er sprake van overlast. Praat er met elkaar over en stop direct met het gebruik van mollenverjagers met een hoog ultrasoon geluid. Een simpele en vriendelijke oplossing is nog steeds een stok in de grond steken met een lege fles op z’n kop. Mollen kunnen slecht tegen het geluid dat de wind in de fles blaast en u redt andere dieren en insecten.

NIEUW! Uit de groentetuinen van De Vijf Slagen. Heerlijke seizoensgerechten.
U heeft ze vast gezien: 'komkommers met een gerimpelde schil.' Oftewel: Sopropo. De bittere smaak maakt deze groente juist onweerstaanbaar lekker. In de Surinaamse keuken bestaan talloze gerechten en variaties met vis of vlees met Sopropo. Wij geven hieronder een basisrecept:

Recept Sopropo
Nodig voor 3-4 personen:
1 sopropo + 1 kleine ui + 2 teentjes knoflook + (zonnebloem)olie + zout (of 1 Surinaams maggiblokje)
Bereiden:
Maak de sopropo schoon. Hak de ui en knoflook fijn. Verwarm 2 eetlepels zonnebloemolie in een wok en fruit hierin de ui en knoflook. Breng de sopropo op smaak met wat zout. Roerbak al roerend de sopropo op hoog vuur 2 minuten. Zet het vuur laag en laat de sopropo zo’n 10 minuten zachtjes sudderen.

Eet smakelijk | Njang sweetie | Bon apetit | Afiyet olsun | Buen apetito | Guten appetit.
Heeft u ook een (h)eerlijk recept met groenten uit eigen tuin? De redactie is vooral benieuwd naar de recepten voor het januarinummer. Stuur uw recept naar: redactie@devijfslagen.nl.

S  o  p  r  o  p  o

HERHAALDE OPROEPEnthousiaste vertellers

Tuinders die het leuk vinden om een spreekbeurt of voordracht te geven zijn van harte welkom bij Cordaan. De thuiszorgorganisatie zoekt enthousiaste vertellers. Weet u veel over flora en fauna? Specifiek over bepaalde bloemen, groenten, dieren of insecten? Wilt u vertellen over bijen en honing? Of over kruiden? Gun ouderen en hulpbehoevenden een leuke voordracht. Meestal gaat het om kleine groepjes van vijf tot acht personen. Bij mooi weer is het zelfs mogelijk om de ouderen bij u op de tuin uit te nodigen. Beleven, proeven en ruiken. Dat zou fantastisch zijn voor ouderen die aandachtig naar u zullen luisteren. Geef u op, er komen nog een paar mooie maanden aan. De Vijf Slagen zal alle medewerking verlenen. Meer info bij Huibert (tuin 109).  Stuur een korte reactie naar redactie@devijfslagen.nl en wij brengen u in contact met Janneke Wouters van Cordaan.

Wie heeft ons gereedschap?

Er verdwijnt steeds meer gereedschap uit ons gereedschappenschuurtje. Een oproep aan alle tuinders om in hun schuurtje goed na te kijken of er niet toevallig nog een stuk gereedschap staat met een geel gemarkeerde band. Veel tuinders ‘vergeten’ om het geleende gereedschap weer terug te brengen. Of: men wil het terugbrengen, maar er is niemand met een sleutel van het gereedschappenschuurtje.

TIP: iedereen kan zonder reprimande geleend gereedschap terugbrengen op alle zaterdagen in november van 10-12 uur. Leg het gewoon neer bij het schuurtje of geef het af in het clubgebouw.

HELLO, GOODBYE!

Welkom nieuwe tuinder, tot ziens vertrekkende tuinder. Elly Stekelbos is de nieuwe huurder van tuinnummer 128. Ze heeft twintig jaar lang een tuin gehad op Amstelglorie en wilde van een siertuin naar een moestuin. Ze heeft de tuin overgenomen van Hannie Rentjens die er te weinig tijd voor had en er net iets te ver voor moest fietsen.
Elly: “ik realiseerde mij dat ik héél véél gras moest omspitten en dat het behoorlijk zwaar zou worden, maar dat heb ik er gewoon voor over. Ik heb een plan dat ik hier twintig jaar wil blijven. Over tien jaar wil ik normaal water kunnen scheppen, zonder dat ik daarbij mijn been breek. Daarom is een flink deel van mijn investering in de hardhouten beschoeiing gaan zitten. Ook dient de tuin goed ingericht te zijn, zodat ik goed heen en weer kan lopen. Gelukkig heb ik allerlei mensen om me heen verzameld die mij komen helpen.”
Op de foto: Links Elly Stekelbos en rechts een juichende Hannie die blij is dat ‘haar’ tuin in groene handen terecht is gekomen.

"Langzaam maar zeker kleurt de herfst de tuinen van De Vijf Slagen. De herfstasters bloeien nog even. Hulsttakjes met hun rode besjes kondigen Kerst al weer aan. Het was vooral een nat seizoen met wisselende verhalen over de (tegenvallende) oogst. Bedankt natuur. Bedankt tuinders!"

Colofon
De Vijf Slagen nieuwsbrief staat onder redactie van het bestuur en is met zorg samengesteld. Wij maken u erop attent dat deze nieuwsbrief geheel op vrijwillige basis en in vrije tijd geproduceerd wordt. Bijdragen en suggesties van leden zijn van harte welkom. Op de ledenpagina van onze website vindt u alle overige informatie en adressen. Aan het lezen en ontvangen van deze nieuwsbrief kunnen geen rechten worden ontleend. Het bestuur neemt geen verantwoording voor verstrekte informatie in tekst en beeld van derden. Type-, zetfouten en wijzigingen onder voorbehoud. Copyright De Vijf Slagen 2021.

Volg ons op Facebook en Instagram

Aanmelden voor nieuwsbrief

Voor onze fans, verschijnt 6x per jaar (tuinleden ontvangen het automatisch)

Contact

Volkstuinpark De Vijf Slagen
Tafelbergweg 50
1105 BR Amsterdam


info@devijfslagen.nl
www.devijfslagen.nl