NIEUWSBRIEF DE VIJF SLAGEN

OKTOBER 2023
Periodiek nieuwsbrief  |  Volkstuinpark De Vijf Slagen  |  Amsterdam Zuidoost

WhatsApp Image 2023 10 13 at 09.27.04
WhatsApp Image 2023 10 13 at 09.27.02 (1)
WhatsApp Image 2023 10 13 at 09.27.02 (2)

Kleurrijk

Dahlia’s zijn sterke, rijke en lange bloeiers die een kleurrijke aanvulling vormen in de nazomerborder. Op De Vijf Slagen kom je dahlia’s in vele maten, vormen en kleuren tegen. De meeste tuinders zijn trots op hun bloeiende dahlia’s en laten ze staan. Maar Georgine Blom , tuin #083, dahlia liefhebber bij uitstek plukt en knipt ze zodra ze gaan bloeien. Georgine: “Knip gerust de bloemen voor in de vaas, de plant zal dan weer nieuwe stevige uitlopers maken. Probeer leuke combinaties te maken, bijvoorbeeld met herfstasters, siergrassen of eenjarigen zoals cosmea. De bloemen zijn lang houdbaar op de vaas, de dahlia is een perfecte snijbloem en mijn huis kleurt er van op.”

Een gewaarschuwd mens telt voor twee

’t Is weer voorbij die mooie zomer. Het najaar nadert nu met rasse schreden. Het opruimen en klaarmaken van de tuinen voor de winterperiode is begonnen. Vanaf 1 november is ons openbare nutstuinpark gesloten voor bezoekers. Mogen wij u wijzen op het volgende:
• Het plastic van de kweektunnels dient uiterlijk vrijdag 3 november verwijderd te zijn (de najaarsschouw zal op zaterdag 4 november plaatsvinden).
• U dient uw tuin op te ruimen. Geen losse platen plastic, hout,  emmers, stukken zeil of plastic laten liggen. Alles dient wind- en stormvast te worden verankerd.
• Voorkom een muizen- of rattenplaag in uw schuur: geen kruimel etenswaar of (verpakt) voedsel laten liggen .
• Geef inbrekers geen kans. Haal waardevolle spullen en elektrische gereedschappen weg. Bent u verzekerd?

Zeer geslaagde barbecue

Dankzij de hulp van vele vrijwilligers bij het (voor)bereiden van de maaltijden en tijdens de op- en afbouw van het feestterrein is onze jaarlijkse BBQ een groot succes geworden. Maar de meeste dank gaat dit jaar naar de weergoden. Wat was het een prachtige zomerse dag zaterdag 16 september!

IMG 4509

Volkstuinleven

Voor haar masterscriptie over Amsterdamse Volkstuinen Publieksgeschiedenis, heeft Janneke Gemmeken een bezoek gebracht aan De Vijf Slagen. Janneke wilde graag leden van volkstuincomplexen interviewen over hun persoonlijke ervaringen op de volkstuinen in Amsterdam. Op woensdag 16 augustus is ze op bezoek geweest bij o.a. Lonneke en haar man. Lonneke heeft haar uitgebreid over het volkstuinleven verteld. Ook Georgine heeft met haar gesproken. Naast archiefmateriaal wilde Janneke namelijk ook perspectieven van volkstuinders verwerken in haar onderzoek.

IN MEMORIAM

Johan Bruinendaal is op 3 september 2023 op 79-jarige leeftijd in Suriname overleden. Johan Bruinendaal was oud-voorzitter van De Vijf Slagen en heeft veel betekend voor onze moestuinvereniging. Zo heeft hij ervoor gezorgd dat de parkeerplaats goed berijdbaar en netjes werd door er grond op te storten (daarvoor was het een modderpoel). Hij was het ook die de mooie graspaden aanlegde. Johan heeft veel gedaan voor De Vijf Slagen. Wij zijn hem daar zeer dankbaar voor. Rust in vrede.

Vreemde "fruitbomen" op ons park

Zoals bekend zijn alleen fruitbomen op onze tuinen toegestaan (zie art 2.11 van ons Huishoudlijk Reglement). De tuinder dient dan wel te zorgen dat deze fruitbomen niet hoger dan 3 meter groeien.
Naast het feit dat bomen overlast geven door buurtuinen van schaduw te voorzien, zijn er nog twee andere belangrijke redenen voor deze regel:

Ten eerste is verwijdering van volgroeide bomen een lastige aangelegenheid aangezien de gemeente erg terughoudend is bij het verlenen van kapvergunningen. Meestal wordt bij kap een vervangende boom geëist, waardoor het vrijwel onmogelijk is een volgroeide boom permanent te verwijderen.

Ten tweede zijn de kosten en lasten vrijwel altijd voor onze vereniging. De kap van een boom op een tuin komt in de praktijk vaak pas ter sprake bij tuinopzegging. De boom moet namelijk verwijderd worden, zodat de tuin aan alle regels voldoet bij overdracht. In deze situatie laat de vertrekkende tuinder niets meer van zich horen. De vertrekkende tuinder snapt immers dat dit heel veel werk is. Het gevolg is dat onze vrijwilligers een eventuele vergunning moeten aanvragen, de boom moeten afvoeren en het wortelstelsel moeten uitgraven. 

Bij het rondlopen op ons park zijn naast de gewone appels, peren en mispels inmiddels vele vreemde "fruitbomen" aangepland of aan komen waaien. Denk daarbij aan eikenbomen, coniferen, wilgen en dergelijke. We zullen dit soort bomen, die geen fruitbomen zijn, bij de komende najaarsschouw eisen dat deze verwijderd worden.

Nu er nog een beetje blad zit aan de bomen (dus goed te herkennen welke boomsoort het is), is het bestuur begonnen met het merken (middels een gekleurde stip) van de te verwijderen bomen op ons tuinpark. De gekleurde stip dient ter herkenning voor de uitvoerders van het verwijderen van de bomen.

We verzoeken iedereen dringend om alle bomen (behalve fruitbomen) vóór de najaarsschouw van zaterdag 4 november uit de tuin te verwijderen. 

Minder tegels op De Vijf Slagen

De tegelactie van 18 september was een groot succes. Tuinders konden op de afgesproken plek hun oude en kapotte tegels kwijt. De gemeente haalde de klaargelegde tegels op. Het afdelingsbestuur bedankt alle tuinders die aan deze actie hebben meegewerkt. Hoe minder tegels op onze tuinen, des te beter voor ons park en het milieu. Opgeruimd staat netjes!

Tuin #137 010 Pinnen

We kunnen pinnen!

De Vijf Slagen is sinds kort in het bezit van een pinautomaat. Betalingen kunnen nu elke zaterdag om 12.00 uur via de pin gedaan worden. De eerste betaling werd gedaan door Ronald Cordes inzake zijn tuinruil van tuin #137 naar tuin #010.
Aan de reacties van Ronald en penningmeester Jeroen de Ruijter is te zien dat het gelukt is!

Schermafbeelding 2023 10 15 om 17.40.04

Er kunnen stukken ingeleverd worden
Voorstellen, voorzien van een toelichting en een duidelijke tekst voor het gevraagde besluit, kunnen tot uiterlijk 4 weken (27 oktober 2023) voor de ALV schriftelijk bij het afdelingsbestuur worden ingediend.

(Her)benoeming 

(Her)benoeming bestuurslid de heer Jeroen de Ruijter (penningmeester)
Voor wel/geen verlenging van zijn termijn zal tijdens de ALV ter plekke worden gestemd.

OPROEP
Het bestuur roept haar leden op actief deel te nemen in een van de commissies of uw kennis en kunde beschikbaar te stellen aan ons nutstuinpark, onder het motto: “Er is altijd wat te doen, samen staan we sterk."

U komt toch ook?!

Onherstelbaar beschadigd

In augustus is het hekwerk van ons nutstuinpark zwaar beschadigd. Nadat verschillende hekwerkbedrijven langs waren gekomen zijn we tot de conclusie gekomen dat het niet zinvol is om deze schade samen met alle andere bestaande schades te laten repareren. Het bestuur heeft daarom besloten het gehele hekwerk eerder te vervangen dan in het Meerjarenonderhoudsplan (MJOP) was voorgenomen. Er wordt momenteel met verschillende bedrijven onderhandeld voor de plaatsing van een soortgelijk nieuw hekwerk, in de kleur grachtengroen. De verwachting is dat dit in november geplaatst wordt. De bestaande cilindersloten zullen worden behouden, zodat we onze sleutels kunnen blijven gebruiken. 

2023 bagger2
2023 bagger1

Beste tuinders van De Vijf Slagen,

Zoals de meesten van u al weten, is het deze maand "baggermaand". Vóór woensdag 1 november zou er door iedereen gebaggerd moeten zijn. Probeer samen met uw "sloot"-buren af te spreken, zodat de sloot aan beide zijden goed gebaggerd wordt en het slib niet weer even snel naar het midden van de sloot terug zakt.

IOp 4 november wordt dan weer de najaarsschouw door de tuincommissie uitgevoerd. Zij zijn te herkennen aan hun fluorescerende hesjes. Laat dan uw tuinhekje van het slot, om de commissieleden de kans te geven in uw tuin te kijken. Zij zullen o.a. de staat van uw tuin beoordelen, bijv. of de composthoop niet te dicht aan de kant van de sloot staat (min. 2,5 meter).

Met vriendelijke groet,
Afdelingsbestuur De Vijf Slagen

INGEZONDEN ARTIKEL Jannetta Bos over de positieve effecten van traumabehandeling

Narratieve Exposure Therapie

In juli 2023 mocht ik voor "A Cup for Humanity" een training geven aan leken-hulpverleners. Mensen met een groot hart die lotgenoten leren helpen.

Rwanda is een prachtig land met hele vruchtbare aarde. De natuur is rijk aan bomen en bloemen. De aarde geeft gul groente, rijst, aardappels en fruit. Dit land vol schoonheid en hartelijkheid kent echter ook een buitengewoon pijnlijke en bloedige geschiedenis. In 1994 werden in 100 dagen tijd tussen de 500.000 en 1 miljoen Tutsi’s en gematigde Hutu’s vermoord. De bewoners dragen veelal nog steeds de wonden.

Waarom komt dit verhaal in de Nieuwsbrief van de Vijf Slagen zult u zich misschien afvragen? Het antwoord volgt hieronder:
Er is een traumabehandeling ontwikkeld die Narratieve Exposure Therapie heet. Het is een behandelvorm waarbij een lint de eigen levenslijn symboliseert, waarlangs in chronologische volgorde bloemen worden neergelegd voor de goede gebeurtenissen in het leven, stenen voor de traumatische gebeurtenissen en papiertje met een kruisje erop voor de overledenen/ vermoorde geliefden.

In detail worden vervolgens de gebeurtenissen doorgenomen, waarbij de hulpverlener tevens de getuige is. Veel traumatische gebeurtenissen, waaronder misdaden tegen de mensheid en seksueel geweld, moeten immers verborgen blijven. Er is veel ervaring met deze goed overdraagbare methode opgedaan in vluchtelingenkampen in Oeganda en Soedan waarbij niet-professionals, vaak levend in onstabiele situaties, werden getraind. Ook nu was de ontvankelijkheid groot. Men ervaarde verlichting over het eigen meegemaakte geweld en voelde de kracht van het oproepen van de mooie zaken die het leven heeft gebracht.

Na deze reis mag ik voor Artsen Zonder Grenzen 3 weken naar Afghanistan gaan. In de tussentijd verzorgt mijn man Hans de tuin. Wat is het heerlijk om na terugkeer op de Vijf Slagen in alle rust en vrede te werken, te genieten van al het goede dat de aarde ons geeft en van de bloemen die de mooie gebeurtenissen in het leven symboliseren. Nu weet u gelijk waarom er in onze tuin zoveel bloemen staan.

Met een hartelijke groet,
Jannetta Bos, tuin #092

Schermafbeelding 2023 10 15 om 17.13.12

Bedankt voor uw inschrijving

Wekelijks druppelen er bij het afdelingsbestuur nieuwe inschrijvingen binnen voor een tuin. In al hun enthousiasme denkt menigeen “vandaag inschrijven is morgen een tuin”. Helaas moeten we teleurstellen, omdat we een wachtlijst hebben die steeds langer wordt. Ook dit jaar hebben wij vele nieuwe inschrijvingen ontvangen. Maar we hebben ook vele nieuwe tuinders/leden blij kunnen maken met een tuin waar ze hun groene ziel en zaligheid in kwijt kunnen. 
BEKIJK HIER DE POWERPOINT PRESENTATIE die aspiranttuinders ontvangen van onze secretariaat.

Afscheid en opzeggingen

Deze tuinnummers hebben besloten om het tuinieren aan een nieuwe tuinder over te dragen. Het afdelingsbestuur bedankt u voor uw lidmaatschap en wenst u een fijne voortzetting elders of zonder tuin:
#010 R. Tufa
#049 C. Sithamparapillai”

2023 herfstasters3
2023 spin
2023 vlinders
Tuinruil

Ronald Cordes #137 naar #010 | Thorsten Auch #038 naar #049 | Tuinruilingen worden geplaatst op het mededelingenbord.

DSC02150 2

Jeroen de Ruijter

Penningmeester (tuin 77)

Edith Soemodihardjo

Nutstuinparkbeheerder (tuin 1)

Marianne Goes

Secretariaat (tuin 34)

Colofon
De Vijf Slagen nieuwsbrief staat onder redactie van het bestuur en is met zorg samengesteld. Wij maken u erop attent dat deze nieuwsbrief geheel op vrijwillige basis en in vrije tijd geproduceerd wordt. Foto's: met dank aan Katrin Frobitter, Marianne Goes. Redactie/opmaak: Huibert Kloet. Bijdragen en suggesties van leden zijn van harte welkom. Op de ledenpagina van onze website vindt u alle overige informatie en adressen. Aan het lezen en ontvangen van deze nieuwsbrief kunnen geen rechten worden ontleend. Het bestuur neemt geen verantwoording voor verstrekte informatie in tekst en beeld van derden. Type-, zetfouten en wijzigingen onder voorbehoud. Copyright De Vijf Slagen 2023.

Volg ons op Facebook en Instagram

Contact

Volkstuinpark De Vijf Slagen
Tafelbergweg 50
1105 BR Amsterdam


info@devijfslagen.nl
www.devijfslagen.nl