NIEUWSBRIEF DE VIJF SLAGEN

MEI 2024
Periodiek nieuwsbrief  |  Volkstuinpark De Vijf Slagen  |  Amsterdam Zuidoost

IMG 3495
34df189c 7be2 45cc becf 36355ab682ea
29d73dff 81ac 479a a1db bccf97c12e40

PLANTJESMARKT 2024

Op zaterdag 11 mei organiseren wij op ons tuinpark de jaarlijkse markt voor biologische moestuinplantjes. Op de markt zijn niet alleen rechttoe rechtaan kolen- en slasoorten te koop maar ook Surinaamse plantjes zoals Tajerblad en echte Madame Jeanette.
De markt is open van 12:00 tot 16:00 uur.
Het bestuur verwacht een grote belangstelling. Op de website van de Bond van Volkstuinders met 6000 leden wordt de plantjesmarkt prominent aangekondigd.
BELANGRIJK: deze middag kan er alleen met PIN worden betaald!

Plantjesmarkt op het terrein van De Vijf Slagen. Komt allen!

Schermafbeelding 2024 04 30 om 21.13.45

Nieuw hek is De Vijf Slagen waardig

Na meer dan dertig jaar is ons oude toegangshek eindelijk vernieuwd. In augustus vorig jaar werd het hek onherstelbaar beschadigd. Het bestuur is niet over een nacht ijs gegaan en heeft diverse offertes bij diverse leveranciers aangevraagd. Uiteindelijk is gekozen voor ABC Hekwerk uit Amsterdam. Op 27 februari hebben vrijwilligers Bert, Min, Battle, Carlos en Ashok het oude hek verwijderd. Een dag later werd het nieuwe hek geplaatst. Door het zelf te verwijderen spaarden we 700 euro uit. Het nieuwe hek kostte ons 7000 euro. Stijlvol en klaar voor de volgende dertig jaar!

20240229 Toegangshek4 2
Scherm­afbeelding 2024 04 27 om 12.31.55

Op 6 juni stemmen voor meer of minder groen?

Beleidsplan referendum Hoofdgroenstructuur

De gemeenteraad van Amsterdam heeft ingestemd met het verzoek tot het houden van een referendum over een voorgenomen besluit over de Hoofdgroenstructuur. Amsterdammers kunnen dus stemmen of ze voor of tegen het voorgenomen besluit over de Hoofdgroenstructuur zijn. Het referendum vindt plaats op donderdag 6 juni 2024, tegelijkertijd met de Europese parlementsverkiezingen.

Amsterdam groeit en krijgt steeds meer inwoners. Daarvoor zijn woningen nodig. En naast woningen voldoende groen en andere voorzieningen. In een drukke stad is groen belangrijk. Groen biedt ruimte voor ontspanning, sport, spel en natuur. Groen draagt bij aan de gezondheid van Amsterdammers en verkoelt de stad in de zomer. Ook helpt groen om wateroverlast te voorkomen en behoudt het de biodiversiteit.

Zaterdag 13 april jl. zijn er activiteiten geweest op De Vijf Slagen en op De Ruige Hof om je te kunnen informeren ten behoeve van het beleidsplan Hoofdgroenstructuur.
Vanuit het RHGS (Referendum Hoofdgroenstructuur) gaan er campagnes gevoerd worden op zaterdag 18 mei, zondag 19 mei, zaterdag 25 mei, zondag 26 mei, zaterdag 1 juni, zondag 2 juni en/of woensdag 5 juni.

Ben jij voor meer groen? Wil je aan de campagnes meewerken? Je kunt een mail sturen naar referendumhgs@gmail.com voor meer informatie. De feestelijke aftrap is op 13 mei aanstaande.

LEES HIER OVER HET REFERENDUM HOOFDGROENSTRUCTUUR

Imkers nemen afscheid

Per dit jaar (2024) stoppen onze imkers Gerda Boek en Henk Otten (tuin #017) met bijenhouden op De Vijf Slagen. Henk: “Gezien onze leeftijd (77 en 73 jaar, red.) wordt het een te zware belasting en verantwoordelijkheid om in deze tijd met veel pesticiden en de Aziatische Hoornaar die vaste voet aan de grond heeft gezet, te imkeren. Om een van die redenen zijn wij afgelopen winter onze twee bijenvolken kwijtgeraakt. Wij zouden dus nu geheel opnieuw moeten beginnen, maar daar beginnen we niet meer aan.”

Het bestuur van De Vijf Slagen bedanken Gerda en Henk voor de verzorging en het houden van hun bijenvolken, welke zij vele jaren op De Vijf Slagen hebben gedaan. Maar gelukkig is er ook goed nieuws te melden, want we hebben een nieuwe imker gevonden. Lees verder in dit nummer.

Aziatische hoornaar
De Aziatische hoornaar (Vespa velutina) is een invasieve exoot die sinds een aantal jaren vooral in Zuid-Nederland wordt aangetroffen. De hoornaar is schadelijk voor honingbijen, hommelsoorten en andere bestuivende insecten.

Op de website van NVWA (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit) leest u hoe u een Aziatische hoornaar en zijn nest snel herkent. En wat u kunt doen als u een Aziatische hoornaar ziet vliegen op De Vijf Slagen.

LEES HIER MEER OVER DE AZIATISCHE HOORNAAR

DVS Tegel eruit

Oude tegels over? Maak ruimte voor meer groen

De afgelopen winter was erg nat. Groen kan de regen goed opvangen en werkt verkoelend op hete dagen. Als wij op De Vijf Slagen meer tegels uit onze tuinen halen, kunnen we meer groen planten.
Inmiddels een jaarlijkse traditie geworden: gooi uw oude en kapotte tegels weg. Dit kan makkelijk en zonder kosten, want de gemeente Amsterdam haalt ze bij ons op. Dit moet u doen:

 1. verzamel al uw oude, kapotte of niet gebruikte tegels
 2. Breng ze zondagmiddag 12 mei tussen 14.00 en 17.00 uur naar het verzamelpunt op de hoek van de Tafelbergweg en oprit naar ons tuinpark.
 3. Op maandagochtend 13 mei worden de tegels opgehaald door de gemeente.

Let op: het gaat uitsluitend om stenen/tegels. Dus géén hout, ijzer of ander afval. Informeer bij leden van het bestuur als er vragen zijn.

Scherm­afbeelding 2024 04 27 om 14.05.46
20240402b autobanden

Ons parkeerterrein is geen vuilstort!

Tot grote ergernis lagen er sinds zaterdag 30 maart autobanden op ons parkeerterrein. Gelukkig waren ze na twee weken ‘ineens’ ook weer verdwenen. Wij maken iedereen erop attent dat onze parkeerplaats geen (tijdelijke) opslagplaats of vuilstort is. Spreek bezoekers of tuinders daarop aan als u iets verdachts ziet.

Breng uw afval naar Recyclepunt Meerkerkdreef 31, dit is dé officiële vuilstort in Zuidoost. Het kost u niets.

20240417 BCRO4

Waternet zorgt voor een ‘Waternat’ voorjaar

We hebben wederom een zeer nat voorjaar. Waternet heeft eind vorig jaar de “plankjes” vastgezet bij de sluisjes en onder geen voorwaarde mochten wij daar nog zelf aan komen. Er is door onze “Watercommissie” een brief naar Waternet gestuurd, waar wij nog geen reactie op hebben ontvangen. Er is ook een herinnering naar Waternet gestuurd.

2024 ALV3

Voorjaars ALV 2024, zaterdag 6 april

De Voorjaars ALV is met ruim twintig aanwezigen goed verlopen. Er werden dit keer veel machtigingen afgegeven. Er is ook nog over het aanwezige lood in de Amsterdamse volkstuinen gesproken, waarover in dit nummer verderop meer. De ALV van najaar 2023 is goedgekeurd.

Voorjaarsschouw

Begin mei gaat er een schouw plaatsvinden welke gezamenlijk wordt uitgevoerd door de Tuincommissie, de Bouwcommissie en het Bestuur. Het gaat dan vooral om de (aantallen) bouwsels en de staat van de tuin. In het najaar (oktober) volgt er een Najaarsschouw welke vooral gaat of er gebaggerd is. Zoals we al eerder hebben aangekondigd, dienen we vanaf dit jaar uiterlijk vóór 1 oktober gebaggerd te hebben. Dat houdt in dat er in september dus gebaggerd moet worden.
Ook de tuinders die voor een tijdje naar het buitenland gaan geldt: vóór 1 oktober dient er gebaggerd te zijn. Maar eerst maar es lekker genieten van een mooie zomer...

2023 bagger2
2023 bagger1
20240416b Maikel Wiet

Nieuwe imker presenteert zich

Het bestuur heeft een enthousiaste en gecertificeerde imker gevonden, die vanaf half april op ons nutstuinpark twee bijenvolken gaat houden op de bekende plek van Gerda en Henk.

Dag alle tuinders,
Hierbij wil ik me even voorstellen. Ik ben uw nieuwe imker op De Vijf Slagen. Mijn naam is Maikel Wiet. Ik ben een gecertifieerd bijenimker en zal beginnen met twee bijenvolken, precies op de plek waar de voormalige imker stond.
De bijen die ik heb zijn van een zachtaardige soort, de Buckfast. Dit zijn niet-stekende honingbijen.
Eind augustus begin september zal ik als imker heel druk zijn met de bijenkasten, de honingraten worden meegenomen naar Amsterdam Noord, waar ik de honing uit de raten zal slingeren.
Verder zal ik bijdragen aan een gezellige sfeer, waarbij ik iedereen uitnodig die vragen heeft of een praatje willen maken om langs te komen.
Ik hoop 1 à 2 keer per jaar potjes De Vijf Slagen-honing aan te kunnen bieden voor de verkoop.
Ik kijk uit naar een prettige samenwerking met alle tuinders!

Wat is de Buckfast bij?
De Buckfast bij is een door mensen ontwikkelt ras. Op de Abdij van Buckfast in Engeland is een broeder hiermee gestart, vandaar de naam.  Enkele eigenschappen van de geteelde Buckfast koninginnen zijn op de eerste plaats de extreme zachtaardigheid. Daarnaast zwermen zij niet. Het zijn over het algemeen goede overwinteraars, gezond en wat voor veel imkers belangrijk is, zij kunnen ontzettend veel honing halen. Vanwege o.a. deze eigenschappen is het een uitstekende bij om in verstedelijkte gebieden te houden omdat zij een minimum aan overlast bezorgen voor omwonenden.

2024042803 imker
Schermafbeelding 2024 04 30 om 21.33.55
2024042807 imker

Zondag 28 april zijn de bijenvolken gebracht naar De Vijf Slagen.

20240417 BCRO9

750 tuinen erbij voor Amsterdam 750

Woensdag 17 april is er een delegatie van de Bondscommissie Ruimtelijke Ordening (BCRO) bij De Vijf Slagen op bezoek geweest. Er is uitgebreid en langdurig over De Vijf Slagen en omgeving gesproken. Uitgangspunt is meer groen/moestuinen in alle buurten van Amsterdam met als doel: 750 nutstuinders erbij in 2025 als Amsterdam 750 jaar bestaat.
De Vijf Slagen was het eerste tuinpark/nutstuin dat werd aangedaan door de BCRO. Er gaan nog meer tuinparken/nutstuinen bezocht worden. Daarna wordt er geëvalueerd en dat wordt naar de besturen gecommuniceerd. Het was een nuttige en informatieve bijeenkomst.

Aanwezig waren Jan Stolte en Klaas Breunissen van de BCRO; Els de Wit en Annemieke Timmerman van de BVV, Edith Soemodihardjo en Marianne Goes namens De Vijf Slagen.

Loodvervuiling in grond volkstuinen?

In een aantal volkstuinen zijn bij een steekproef hoge loodwaarden gevonden. Verder onderzoek is nodig. Amsterdam gaat de verontreinigingen in de bodem van volkstuinen precies in kaart brengen. Het gaat er vooral om dat mogelijke blootstelling aan lood minder wordt.

In het najaar van 2023 zijn 28 volkstuinen in 13 tuinparken onderzocht op bodemverontreiniging. In 5 individuele tuinen zijn er sterk verhoogde concentraties van stoffen in de bodem gevonden, in de parken Amstelglorie, Nut en Genoegen en Sloterdijkermeer. 11 Tuinen zijn matig verontreinigd en 12 tuinen zijn schoon. De proef is NIET representatief. De gemeente kan geen algemene conclusies trekken.

Verder onderzoek
De gemeente Amsterdam heeft de resultaten gedeeld met de Bond van Volkstuinders, bestuurders én tuinders van tuinen waar sterk verhoogde loodwaarden zijn gemeten. Volkstuinpark De Vijf Slagen wordt niet genoemd. De gemeente gaat verder onderzoeken en de aanwezigheid van verontreinigende stoffen in kaart brengen.

Gratis check op lood in uw tuin
Tuinders van De Vijf Slagen kunnen een onderzoek op hun eigen tuin laten verrichten, maar het afdelingsbestuur kan ook andere relevante of algemene plaatsen daarvoor aanwijzen (b.v. openbare ruimte of gemeenschappelijke moestuin). Meer info bij het bestuur van De Vijf Slagen.

 Plan hier de gratis loodcheck

DSC01552
Scherm­afbeelding 2024 04 28 om 15.58.44

Onze jaarlijks terugkerende actie: Plastic is een grote vervuiler op onze tuinen en een doorn in het oog van vele tuinders. Hoe minder plastic op ons tuinencomplex, des te beter. Wij roepen alle tuinders op om hun tuin te ontdoen van plastic-afval (en overige rommel!). Begin hiermee: neem uw plastic afval mee naar huis en leg het bij het grofvuil neer. Lukt dit echt niet? Doe dan mee met De Vijf Slagen actie: MEI-PLASTIC-VRIJ! 

SPELREGELS MEI-PLASTIC-VRIJ

 1. Inleveren uitsluitend op:
  vrijdag 17 mei van 11.00 - 13.00 uur en van 17.00 - 19.00 uur
  zaterdag 18 mei tussen 08.30 - 09.30 uur*
 2. Inzamelplek: naast de ingang, links van het hek. Volg de aanwijzingen van de vrijwilliger(s).
 3. Alleen plastic afval! Maak het afval zo klein mogelijk (opvouwen van zeil), bij elkaar binden of in elkaar schuiven van oude (bloem)potten/bakken, et cetera.
 4. Géén accu’s, geen chemisch afval, geen plastic flessen/potten/jerrycans met vloeistoffen, geen verfblikken, geen hout, geen ijzer. Afval wat niet wordt geaccepteerd dient u zelf weg te brengen naar het Afvalpunt Zuidoost.
 5. Als blijkt dat er te veel oud plastic wordt verzameld, dan geldt er een stop. Informeer eerst bij de vrijwilliger(s), voordat u bij het hek oud plastic gaat inleveren.
  *Daarna zal met de tuinbeurt de aanhangwagen gaan rijden naar het Afvalpunt Zuidoost.

Afvalpunt Zuidoost
Wist u dat u gratis grof afval kunt inleveren bij het Afvalpunt Zuidoost? Van banden en elektrische apparaten tot puin, glas, hout en metaal. Maandag t/m zaterdag van 08.00 tot 17.00 uur. Afvalpunt Zuidoost is slechts vijf autominuten rijden van De Vijf Slagen. Adres: Meerkerkdreef 31, 1106 GZ Amsterdam. 020 409 55 01.

Scherm­afbeelding 2024 04 27 om 14.43.42

Hoe schoon zijn onze sloten?

Watermonsters vangen op De Vijf Slagen

INGESTUURD EN GESCHREVEN DOOR JITSKE HALLEMA

De Vijf Slagen deed voor het tweede jaar mee met “Vang de watermonsters”. Dit landelijk onderzoek naar de waterkwaliteit van kleine wateren wordt georganiseerd door Natuur en Milieu en het NIOO-KNAW.  Per locatie moet een van de onderzoekers moet jaarlijks de cursus die bij dit onderzoek hoort volgen.  Het Rijk onderzoekt alleen de grote wateren.
Dit jaar maten Jitske, Arnout en Titus met zijn kleinzoon, de waterkwaliteit op onze tuin. 

Het onderzoek vond plaats op 8 juli 2023. We onderzochten dezelfde twee sloten als afgelopen jaar.  Deze meetlocaties zijn gekozen i.v.m. de openbare toegankelijkheid, er hoeven geen tuinen voor betreden te worden. De buitensloot naast het toegangshek. (meetlocatie R458 ) en de binnensloot tussen tuin 86 en 69 (meetlocatie R622).  

Per sloot waren we ruim een uur bezig.  We vonden het waterdieren bekijken en op naam brengen het leukst.  Maar we maakten ons ook wat zorgen want we zagen wel veel minder waterbeestjes dan vorig jaar. En een van de sloten was behoorlijk troebel en had wel heel weinig waterplanten. Hoe moesten de kikkers ,vissen en kleinere waterbeestjes zich hier verschuilen? 

OPEN HIER PDF WATERMONSTERS VANGEN

Nieuwe tuinders

Even voorstellen, onze nieuwe tuinders in 2024:
#013 Renate Yvette Nunes
#038 L. Lara Cobos
#062 Yaloe van der Toolen
#066 Sofia Perez Simbor
#086B Emma van Lipzig
#100 Saskia Daniëlle Forster
#124 M. Bakour
#156 Peter Arjen de Jong

WhatsApp Image 2023 05 17 at 12.45.22
Tuin RUILEN? Kijk op de mededelingenborden.

Bent u geïnteresseerd in een tuinruil? Schakel het bestuur in. Op de mededelingenborden wordt een oproep voor tuinruil bekend gemaakt. Op onze website staat waaraan u dient te voldoen om voor tuinruil in aanmerking te komen.

20240332
20240331

Jeroen de Ruijter

Penningmeester (tuin 77)

Edith Soemodihardjo

Nutstuinparkbeheerder (tuin 1)

Marianne Goes

Secretariaat (tuin 34)

Colofon
De Vijf Slagen nieuwsbrief staat onder redactie van het bestuur en is met zorg samengesteld. Wij maken u erop attent dat deze nieuwsbrief geheel op vrijwillige basis en in vrije tijd geproduceerd wordt. Foto's: met dank aan Katrin Frobitter, Marianne Goes. Redactie/opmaak: Huibert Kloet. Bijdragen en suggesties van leden zijn van harte welkom. Op de ledenpagina van onze website vindt u alle overige informatie en adressen. Aan het lezen en ontvangen van deze nieuwsbrief kunnen geen rechten worden ontleend. Het bestuur neemt geen verantwoording voor verstrekte informatie in tekst en beeld van derden. Type-, zetfouten en wijzigingen onder voorbehoud. Copyright De Vijf Slagen 2024.

Volg ons op Facebook en Instagram

Contact

Volkstuinpark De Vijf Slagen
Tafelbergweg 50
1105 BR Amsterdam


info@devijfslagen.nl
www.devijfslagen.nl