Over De Vijf Slagen


Volkstuinpark De Vijf Slagen in Amsterdam Zuidoost is opgericht in 1990 en is onderdeel van De Bond van Volkstuinders.

Het unieke van ons park is dat er mensen tuinieren uit alle windstreken en met uiteenlopende achtergrond en afkomst. Ons park bestaat uit nutstuinen, dat wil zeggen dat het park alleen overdag geopend is en u voor eigen gebruik groente, fruit en bloemen kunt telen.

Openingstijden
Ons volkstuinpark is van 1 april tot 1 november dagelijks open van zonsopgang tot zonsondergang. Het tuinpark is vrij toegankelijk als het toegangshek geopend is. U kunt dan wandelen over de paden tussen de tuinen. Het is niet toegestaan om de privétuinen te betreden. Tijdens het tuinseizoen is het clubhuis van maandag t/m vrijdag tussen 15.00-17.00 uur geopend.

Tuinen
Het tuincomplex bestaat uit 155 tuinen.  Er wordt voornamelijk groente en fruit geteeld maar in veel tuinen staan ook prachtige bloemen en planten. Een tuin is gemiddeld 150 vierkante meter groot en ligt altijd aan een sloot. Op een tuin kan een bescheiden schuurtje en/of kas staan. Er zijn meerdere drinkwaterkranen op het park.  Er is geen waterleiding, riolering, gas of elektra op de tuinen zelf aanwezig.

Gezamenlijke inzet
Behalve de nutstuinen zijn er perken, borders, paden en slootkanten die gezamenlijk worden onderhouden. Tijdens het tuinseizoen werken wij iedere zaterdagochtend  met een groep tuinders aan het onderhoud en verfraaien van ons park. Ieder lid van De Vijf Slagen (tot 70 jaar) wordt geacht vijf keer per jaar deel te nemen aan deze gemeenschappelijke inzet.


Wilt u ook graag tuinieren op De Vijf Slagen? Onder het kopje ‘Inschrijven‘ vindt u alle informatie.


Ligging en historie
De Vijf Slagen is onderdeel van het Plangebied De Hoge Dijk dat grotendeels is gelegen in de historische Bullewijker- en Holendrechterpolder. De huidige Hogendijk is het laatste restant van de uit 1860 daterende omringdijk van deze polder, waarlangs nog twee restanten van voormalige hoeves liggen die hun landerijen in de achterliggende polder hadden. Later in de negentiende eeuw werden er enkele wegen door de polder heen gelegd. De voornaamste oostwestverbinding binnen de polder kreeg de naam Amstelweg en ten noorden ervan sloot de Zwedweg er haaks op aan. De huidige Abcouderstraatweg vormde de belangrijkste verbinding tussen Amsterdam en Utrecht. Deze weg lag parallel aan het oostelijke deel van de ringdijk. Langs deze weg lagen eveneens enkele boerderijen.

In het zuiden wordt het plangebied begrensd door het water van de Holendrecht en het Abcoudermeer. Op het gedeelte van de Holendrechterweg, de weg over de dijk langs het water, is één deels historische boerderij gelegen. Ten westen daarvan liggen nog enkele woonarken. Aan de westzijde wordt het plangebied begrensd door de A2 en de op- en afritten naar de A9 richting Schiphol. De snelweg A2 is een opvolger van de oude Rijksweg tussen Amsterdam en Utrecht die halverwege de jaren vijftig werd geopend. Begin jaren zeventig werd de A2 aangesloten op de nieuwe A9 richting Haarlem. Dit knooppunt kreeg de naam Holendrecht. Oorspronkelijk moest de A9 doorgetrokken worden richting Knooppunt Muiderberg om aan te sluiten op de A6 richting Flevoland, maar dit is nooit gebeurd. De oostelijke begrenzing van het plangebied wordt gevormd door de spoorlijn Amsterdam-Utrecht die in 1843 werd geopend. Tussen de spoorlijn en de Abcouderstraatweg ligt het oostelijk deel van recreatiegebied De Hoge Dijk. Hiertoe behoort onder andere Natuurgebied Klarenbeek, dat het uiterlijk heeft van een moeraslandschap. Hierin is een brede rechthoekige waterstrook gelegen, een verzonken zandophoging voor het oorspronkelijke tracé van de Tafelbergweg.

Direct ten noorden van het groengebied is De Vijf Slagen gelegen. In de opzet van dit complex zijn nog twee historische poldersloten herkenbaar. In de meest zuidelijke punt, tegen de gemeentegrens van Abcoude, was tot 1990 het fabriekscomplex van Motex Tapijt- en Meubelreiniging gelegen. In dat jaar werd dit complex volledig door brand verwoest. Ten westen van de Abcouderstraatweg is sinds 1990 golfterrein De Hoge Dijk-Olympus gelegen. Deze golfbaan beslaat het grootste deel van het plangebied. Voorwaarde voor de aanleg van de baan was de vrije toegankelijkheid voor niet-golfers. De Hoge Dijk, het golfterrein en recreatiegebied, maken deel uit van Groengebied Amstelland, een groene zone van 4000 ha tussen Amstelveen en het Amsterdam-Rijnkanaal.

De voornaamste cultuurhistorische waarden in plangebied De Hoge Dijk zijn gelegen in de nog resterende elementen en structuren van de Bullewijker- en Holendrechter Polder en enkele historische boerderijen die in het onderzoek Monumentale boerderijen in Amsterdam (september 2003) niet zijn geselecteerd als monumentwaardig. De straat Hogendijk is een restant van de ringdijk. Ook bevindt zich ter hoogte van de toegangsgebouwen van het golfterrein nog een restant van de oude ringdijk om de Bullewijker- en Holendrechter Polder.


Hier kunt u ons vinden