Bijentuin op De Vijf Slagen

De imkers

De bijentuin ligt in het midden van het park. In 2016 zijn twee bijenkasten en twee volken honingbijen geplaatst. De gediplomeerde imkers Gerda en Henk van tuin 17 verzorgen de bijenvolken. De Bond van Volkstuinders stimuleert het houden van bijen vanwege de noodzakelijke bestuiving.

De kasten staan dichtbij de slootkant. Tussen de sloot en de kasten staat een scherm zodat de bijen tijdens het in- en uitvliegen gedwongen worden er hoog overheen te vliegen. Zo wordt eventuele overlast voor naburige tuinders vermeden.
Eén keer is een zwerm uitgevlogen. Dat is even schrikken, zo’n zwarte wolk. Maar de bijen zullen niet steken, ze hebben wel wat anders te doen, namelijk een nieuw onderkomen zoeken. De bijen zijn bovendien van het zachtaardige soort Buckfast, dit zijn vriendelijke, niet stekende honingbijen.

In augustus zijn Gerda en Henk druk met de bijenkasten. De raten gaan eruit en nemen ze mee naar Amstelveen waar zij de honing uit de raten slingeren.

Wat doen Gerda en Henk anders dan andere imkers?
Gerda: "De bijen hebben het zeer naar hun zin op De Vijf Slagen omdat er veel dracht is voor de bijen. Imkers bedoelen met dracht dat er veel vruchtbomen, bloemen en andere gewassen zijn. Sinds de komst van de volken is de opbrengst van fruitbomen en vruchtstruiken veel groter omdat de bijen zorgen voor de bestuiving. Omdat ons complex onderdeel is van natuurgebied De Hoge Dijk is het nadrukkelijk verboden om gif te gebruiken en daarom is De Vijf Slagen een zeer veilige plek voor bijen." 
Henk: "Wereldwijd hebben honingbijen regelmatig last van de varraomijt (Varrao destructor) die erg schadelijk is voor een bijenvolk. De varroamijt is een uitwendige parasiet die voorkomt op insecten, maar zich alleen voort kan planten op het broed van honingbijen. Wij bestrijden Varrao al 5 jaar met succes met Ferro-Bee, een voedingssupplement waar de bijen sterker van worden en zij niet meer bevattelijk en aantrekkelijk zijn voor Varroa. Wij houden niet van de agressieve behandelingen met mieren- en oxaalzuur die de meeste imkers toepassen."

Meer informatie over honingbijen? Klik HIER.