2024 ALV3

Algemene Ledenvergadering (ALV)

Twee keer per jaar wordt op onze afdeling een ledenvergadering gehouden:

  • De najaarsvergadering: Hierin worden o.a. de plannen en het budget voor het nieuwe seizoen besproken en goedgekeurd.
  • De voorjaarsvergadering: Hierin wordt o.a. terug gekeken op het afgelopen jaar en wordt de fincanciële verslaglegging besproken en goedgekeurd.

Op beide vergaderingen kunnen ook bestuursleden, bondsafgevaardigden en kascommissieleden worden benoemd. Meer informatie is te vinden in het Afdelingsreglement

De toegang tot de ledenvergadering is vrij voor alle leden. Elk lid kan daar ook zijn stem uitbrengen.

Wil je zelf een onderwerp bespreken dat niet op de agenda staat? Dan heb je 2 mogelijkheden:

  1. Bespreking in de Rondvraag. Dit is bij uitstek de mogelijkheid om onderwerpen kort te bespreken die weinig ingrijpend zijn.
  2. Indienen van een voorstel met toelichting. Zo'n voorstel kan dan aan de agenda worden toegevoegd. Dit is bij uitstek geschikt indien je een ingrijpende wijziging wenst waarbij gestemd dient te worden. Denk daarbij aan bijvoorbeeld een wijziging van beleid, budget, regels of samenstelling van bestuur, bondsafgevaardigden of kascommissie.  Meer informatie hierover vind je in het afdelingsreglement (Art. 12).

Komende Ledenvergadering:

NAJAAR 2024
Datum en Plaats: Datum nog niet bekend
Locatie: clubgebouw De Vijf Slagen
Stukken (incl. agenda):

Afgelopen Ledenvergadering:

VOORJAAR 2024

Datum en Plaats: Zaterdag 6 april 2024, 13.00 uur
Locatie: clubgebouw De Vijf Slagen
Stukken (incl. agenda): link
Notulen: link