De Vijf Slagen

Tuinbeurten

Tuinbeurten


 

'Spelregels' van de tuinbeurten:

Alle leden van ons tuinpark zijn verplicht algemeen werk te verrichten. Deze verplichting geldt niet voor tuinders vanaf 70 jaar, echter zijn en blijven zij welkom om zich in te zetten voor de vereniging.

Tuincommissieleden zijn uw aanspreekpunt voor de tuinbeurten. 

• De tuinbeurten zijn op zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur. 
• U dient uiterlijk 09.50 uur aanwezig te zijn.
• U tekent persoonlijk de presentielijst bij aanvang en einde. 
• De handtekening geldt als bewijs van uw aanwezigheid.
• Afmelden uiterlijk op vrijdag voorafgaand aan de tuinbeurt via: tuinbeurten@devijfslagen.nl of:  06 483 646 92. 
U geeft dan meteen door wanneer u de tuinbeurt gaat inhalen.

Let op! Indien u te laat afmeldt of indien u niet al uw tuinbeurten uitvoert rikseert u een boete.

Bent u structureel op zaterdag verhinderd of kunt u wegens uw gezondheid geen tuinbeurten verrichten? Dan dient u zelf elk jaar opnieuw contact op te nemen met het bestuur om te bespreken hoe u op andere wijze aan uw verplichting kunt voldoen.

Contact: bestuur@devijfslagen.nl /  06 483 646 92.