Huishoudelijk reglement

Het Huishoudelijk reglement van De Vijf Slagen is  goedgekeurd door de Bond van Volkstuinders.
Datum van uitgifte is april 2012.