De Vijf Slagen

Bond van Volkstuinders

Volkstuinpark De Vijf Slagen maakt deel uit van de Bond van Volkstuinders.
De Bond van Volkstuinders is een vereniging met circa 6000 leden verdeeld over
29 volkstuinparken. 27 parken bevinden zich in Amsterdam, de overige twee in Landsmeer en in Almere. De Bond huurt de grond van de gemeenten.
De afdelingsbesturen geven de volkstuinen uit aan de leden.

Er zijn drie soorten volkstuinparken:  
Nutstuinparken (3) : moestuinen met een schuurtje/kas, geen overnachting
Dag-recreatieve tuinparken (3): Sier- en/of moestuinen met een huisje of schuurtje/kas, geen overnachting.
Verblijf-recreatieve tuinparken (23): als dagrecreatieve tuinen,
met overnachting tijdens het seizoen.

De Vijf Slagen is een van de drie nutstuinparken.
Voor meer informatie over de Bond: www.bondvanvolkstuinders.nl