Bouwen op de tuin.

Op je tuin mogen verschillende bouwsels staan, zoals een schuurtje, een compostbak, een afdakje, een gasfleskist, een pergola, een kweekkas en/of een kweektunnel. Al deze bouwsels dienen echter wel te voldoen aan alle bouwvoorschriften. Voldoet een bouwsel niet aan de voorschriften dan moet deze worden afgebroken. Ook kan het bestuur een boete opleggen indien er zonder toestemming gebouwd is.

Bouwvoorschriften 

Alle bouwvoorschriften vind je in het bouwreglement van de Bond van Volkstuinders en in het Huishoudelijk Reglement van De Vijf Slagen. 

Bij het bouwen heb je in veel gevallen vooraf toestemming nodig van de Bouwcommissie van De Vijf Slagen.

Bij het bouwen van een kweekkas of schuur is ook de toestemming van de Bondsbouwcommissie vereist. Om zo'n toestemming te verkrijgen dien je een bouwaanvraag in te dienen. Zo'n aanvraag bevat een tekening van het vooraanzicht en zijaanzicht met alle maten en vermelding van de te gebruiken materialen. Ook een plattegrond waarop duidelijk de situatie van de tuin met bouwsel(s) te zien is. Vraag zonodig advies of informatie vooraf aan de bouwcommissie.

Hieronder volgt een samenvatting van de belangrijkste maximale toegestane maten en bouwvoorschriften die gelden op De Vijf Slagen. Check voor een compleet overzicht altijd de reglementen.

Maximalematen

Algemeen

Toegestane schilderkleuren zijn groen, bruin, bordeauxrood, donkerblauw, donkergrijs of zwart.

Let op! De maximale oppervlakte van kweekkas + kweektunnel + schuurtje mag nooit meer 18m2 bedragen.

Daarnaast mag deze oppervlakte, indien het tegelterras erbij opgeteld wordt, nooit meer bedragen dan 20% van het tuinoppervlak

Bebouwing dient in goede staat te zijn en goed onderhouden te worden.

Oneigenlijk gebruik is niet toegestaan. Denk daarbij bijv. aan het gebruik van een kweekkas als opslagplaats.

Kweekkas

Borstwering max. 50cm hoog.

Kweektunnel

Alleen transparente folie is toegestaan. Deze folie dient verwijderd te zijn in de periode 31 oktober t/m 14 maart. De bogen dienen van kuntststof of metaal te zijn.

Afdakje

Mag alleen geplaatst worden boven terrasdelen.

Een afdakje mag geen vaste verdinding vormen met andere bouwsels.

Een afdakje mag alleen gemaakt zijn van natuurlijke materialen met eventueel een zeil van plastic in natuurlijke kleuren donkergroen, bruin of zwart. Buiten het seizoen, van 31 oktober t/m 31 maart, dient het plastic zeil verwijderd te zijn.

Gaskist

De gaskist dient voldoende geventileerd te zijn.

Pergola

De dwarsliggers mogen niet breeder zijn dan 0,6m en de pijlers mogen niet dichter bij elkaar staan dan 0,6m. Een pergola mag geen vaste verdinding vormen met andere bouwsels.

Tuinafscheiding

Grenspaaltjes mogen niet verwijderd worden.

Toegestane tuinafscheidingen zijn een hek of een haag. Bij een hek mogen schaaldelen of planken van gelijke breedte gebrukt worden.

De breedte van een haag mag de paden niet versmallen. Bomen (incl coniferin) als haag zijn niet toegestaan.

  

BOUWAANVRAGEN

Aanvragen voor het plaatsen van een kweekkas en/of schuur gaat als volgt:

1)     U doet een verzoek via: bouwcommissie@devijfslagen.nl
2)     De BT-commissie informeert u vervolgens over de correcte opstelling/tekening van             uw bouwaanvraag;
3)     Na ontvangst van uw bouwaanvraag wordt deze beoordeeld door onze
         BT-commissie;
4)     Het bestuur zendt uw geaccordeerde aanvraag naar de Bondsbouwcommissie van
         de Bond van Volkstuinders;
5)     Binnen enkele weken ontvangt het bestuur de bouwaanvraag retour van de Bond,
         inclusief hun oordeel;
6)     Het bestuur informeert u over het antwoord van de Bond en zet de stukken in uw
         dossier.