Waarom heten wij De Vijf Slagen?

En waarom staat er een reiger in het logo?

Een slagenlandschap, meestal gekenschetst als een landschap met strokenverkaveling, is een landschap waarbij verkaveling heeft plaatsgevonden in smalle banen die slagen of stroken worden genoemd. 

Herkomst van de reiger in het logo
De wijk, straat, dreef, achterom en pad zijn op 25 juni 1975 met een raadsbesluit vernoemd naar een voormalige boerderij Reigersbos, die tot 1967 aan de Abcouderstraatweg bij de Zwetskade stond. Deze boerderij was weer vernoemd naar het Reyghersbosch, een voormalig bosgebied dat in de middeleeuwen op de plaats van Reigersbos lag, ten noorden van Abcoude. De straat in Abcoude en het verzorgingshuis in Duivendrecht zijn eveneens naar deze boerderij vernoemd.

Reyghersbosch
Het Reyghersbosch was een middeleeuws moeras en bosgebied dat lag ten noorden van de Hollandse Kade op de grens van de provincie Noord-Holland en Utrecht.  Het gebied lag ten oosten van Ouderkerk aan de Amstel ongeveer op de plek waar tegenwoordig de wijk Reigersbos in Amsterdam Zuidoost ligt. Het hele gebied ten zuiden van het Bijlmermeer en ten noorden van de Hollandse Kade stond bekend als "Bindelmerebroeck" of "Bindelmerebosch" maar werd later de Bijlmerbroek genoemd.

startfase

Dit was het allereerste logo van De Vijf Slagen. Het moet gemaakt zijn in het oprichtingsjaar 1985. Weet iemand die dit ontworpen heeft?

30 jaar

Dit is ons 'oude' logo. Na 30 jaar trouwe dienst nemen we afscheid van dit logo en profileren wij ons de komende decennia met...

nieuw

Ons nieuwe logo en beeldmerk. We blijven de reiger trouw. Het opgetrokken pootje symboliseert de actieve starthouding van alle tuinders.

Bijlmerbroek
Het Reyghersbosch lag op een pleistocene laag van de diepere ondergrond en lag daardoor hoger dan het omringende gebied. Dit gaf bomen de mogelijkheid om zich diep te wortelen, maar de ondergrond was echter voor een deel vrij drassig. Het bos lag in het westen van de Bijlmerbroek en dankte zijn naam aan de kolonie reigers die daar neerstreek in de hoogste bomen. Aan de westzijde liep het bos door tot waar nu de Ouderkerkerplas ligt en in het zuiden tot aan het Abcoudermeer.

Heren van Amstel
Het gebied was rond de dertiende eeuw eigendom van de Heren van Amstel die vanuit Ouderkerk aan de Amstel een groot gebied voor de Bisschop van Utrecht bestierden en lag ten noorden van de staatkundige grens tussen het graafschap Holland in het noorden en het Amstelland (een Utrechtse leen) in het zuiden.
In 1298 werd een twist gemeld tussen erfgenamen van Floris V over het bezit van de reigerkolonie.  In 1300 werd het beheer van het Amstelland door Jan II, toen graaf van Holland en Henegouwen, overgedragen aan zijn broer Gwijde, behalve het Reyghersbosch. In 1363 stond hertog Albrecht van Beieren, die toen graaf van Holland was, de heren van Egmond en IJsselstein toe het bos voor de jacht te gebruiken. Het bos werd daarbij exclusief bestemd voor de adel en er werden valkenjachten gehouden, zowel door mannen als vrouwen, te paard of te voet met een jachthond.

Delicatesse
Het was een kostbaar maar populair tijdverdrijf waarbij de reigers werden gevangen en gedood en daarna als delicatesse werden genuttigd. Hierbij was vooral de blauwe reiger geliefd en deze werd klaargemaakt met saffraan en gember. Ze werden ook geleverd aan de herberg waar de graaf met zijn gevolg verbleef als hij in Holland was. Daarnaast gebruikte men het vet van de reiger als geneesmiddel tegen jicht.

Stropers
Er mocht geen hout worden gekapt in het bos waar de reigers verbleven en tegen stropers werd streng opgetreden. Toch werd in 1340 begonnen met het kappen van het oostelijk deel van het bos en werd het land ontgonnen en in cultuur gebracht en door een nieuwe sloot, de Broucksloot, gescheiden van het resterende deel van het bos.

Veenontginning
Ook kwam er een nieuwe weg, de Brouckweg de huidige Abcouderstraatweg, waardoor de gewone bevolking een kortere route kreeg tussen Diemen en Duivendrecht naar Abcoude omdat men niet meer om het bos heen hoefde. Langzamerhand verdween het bos echter helemaal door de verdere veenontginningen en in 1417 is voor het laatst sprake van het Reyghersbosch en was de reigerkolonie verdwenen. Tot de vijftiende eeuw werd de hele Bijlmerbroek in cultuur gebracht. Later ontstonden er in het gebied de Polder Gein en Gaasp en de Oost Bijlmerpolder.

Gaasperdam
In de jaren 70 van de 20e eeuw werd de Polder Gein en Gaasp en de Oost Bijlmerpolder opgehoogd met zand uit de gegraven Gaasperplas en ontstond ruimte voor de bouw van Gaasperdam met onder meer de wijk Reigersbos. De grond op de plaats van het voormalige bos ligt echter nog steeds hoger dan het omringende gebied waardoor minder zand nodig was voor ophoging.Enkele overblijfselen van het vroegere bos zijn nog zichtbaar. Sinds de aanleg van het Gaasperpark en De Hoge Dijk nestelen zich ook weer reigers in de inmiddels volgroeide bomen.

Op 25 juni 1975 werd met een raadsbesluit de wijk vernoemd naar het voormalige boerderij Reigersbos.