Natuurlijk tuinieren

Het klinkt zo vanzelfsprekend...

De Vijf Slagen stimuleert natuurlijk tuinieren. Voor een vruchtbare bodem,  een evenwichtige tuin, een schoner milieu en een gezonde geest.

Wij gebruiken daarbij geen kunstmest of gif, maar organische mest en compost. Hergebruik van wied- en snoeiafval voor een goede bodembedekking vermindert ongewenst onkruid en stimuleert het bodemleven. Wij streven naar natuurlijke oevers met nuttige water- en oeverplanten. Verschillende planten, schuilplekjes voor gewenste insecten, amfibieën, vogels en kleine zoogdieren zoals egels en hermelijntjes dragen bij aan een grotere biodiversiteit in het hele tuinpark.

Zo is er een spannend bos met onder meer takkenrillen die dienen als schuilplaats voor het dierenleven en broedbosjes. Daarnaast liggen de composthopen waar het wied- en snoeiafval kan verteren tot gezonde aarde. 

De tuincommissie ondersteunt tuinders en belangstellenden met praktische tips over natuurlijk tuinieren en het aanleggen van natuurlijke oevers.