De Vijf Slagen

Bestuur en commissies

Het afdelingsbestuur bestaat uit:

Marianne Goes                   
Secretariaat (tuin #034)

Jeroen de Ruijter                   
Penningmeester (tuin #077)

Edith Soemodihardjo
Tuinparkbeheerder (tuin #001)
(vice-voorzitter)

-----------------------------------------------------------

Commissies en leden

Tuincommissie
Henk Blijd (tuin #107)
Simmy Cairo-Tuffour (tuin #016)
Izaac Campbell (tuin #101)
Ineke den Engelsman (tuin #067)
Shirley Osinga (tuin #050)

Bouw- en taxatiecommissie
Bert Boot (tuin #058)
Thomas Rustenberg (tuin #025)
Daan Wierdsma (tuin #086A)

Onderhoudscommissie
Bert Boot (tuin #058)
Marc Steenmetz (tuin #006)

Kascommissie
Jannetta Bos (tuin #092)
Kasijan Warijo (tuin #014)
Jennifer Fung-A-Loi (tuin #022)

ICT De Vijf Slagen
Frank de Volder (tuin #024)

Voor contact met het bestuur:
bestuur@devijfslagen.nl

Voor contact met de penningmeester:
penningmeester@devijfslagen.nl

Voor contact met de tuinbeurtcommissie:
tuinbeurten@devijfslagen.nl

Voor contact met de websiteredactie:
redactie@devijfslagen.nl

U kunt ook gebruik maken van het formulier op de contactpagina. Deze formulieren komen binnen bij het bestuur.