De Vijf Slagen

Bestuur en commissies

Het afdelingsbestuur bestaat uit:

Marianne Goes                   
Secretariaat (tuin 34)

Jeroen de Ruijter                   
Penningmeester (tuin 77)

Edith Soemodihardjo
Tuinparkbeheerder (tuin 1)
(vice-voorzitter)

Huibert Kloet   
Marketing communicatie/
Algemeen bestuurslid (tuin 109)

-----------------------------------------------------------

Commissies en leden

Tuincommissie
Marc Steenmetz, tuin 6
Henk Blijd, tuin 107
Ineke den Engelsman, tuin 67
Lucy Blankert, tuin 


Tuintaxatie/adviseur
Georgine Bom-Roosblad, tuin 83

Tuinbeurtcommissie
Edith Soemodihardjo, tuin 1

Bouw- en taxatiecommissie
Humphrey Arduin, tuin 82
Eric Hofwijks, tuin 97
Ger Steinbusch, tuin 4

Onderhoudscommissie
Bert Boot, tuin 58
Marc Steenmetz, tuin 6

Kascommissie
Jannetta Bos, tuin 92
Kasijan Warijo, tuin 14

ARBO- en veiligheidscommissie
namens het bestuur
Edith Soemodihardjo, tuin 1 en:
George Isselt, tuin 96

PR- en evenementencommissie
Edith Soemodihardjo, clubhuis, tuin 1

ICT De Vijf Slagen
Frank de Volder, tuin 24

Voor contact met het bestuur:
bestuur@devijfslagen.nl

Voor contact met de penningmeester:
penningmeester@devijfslagen.nl

Voor contact met de tuin(werk)beurtcommissie:
tuinbeurten@devijfslagen.nl

Voor contact met de websiteredactie:
redactie@devijfslagen.nl

U kunt ook gebruik maken van het formulier op de contactpagina. Deze formulieren komen binnen bij het bestuur.

Tuintaxatie
Indien een verlatende tuinder nadrukkelijk wenst dat er een tuinplanten-taxatie dient te worden uitgevoerd, wordt dit gedaan door mevrouw Georgine Bom-Roosblad, tuin 83.
Zij stelt zich beschikbaar om een plantentaxatie uit te voeren.
Georgine Bom-Roosblad is tevens adviseur groenvoorziening voor het bestuur en de tuincommissie.