Nieuw bestuur voor het eerst bijeen

04 december 2020

Het nieuw verkozen bestuur van De Vijf Slagen heeft zich geïnstalleerd en is op vrijdag 4 december voor het eerst bijeengekomen. Omdat er heel veel gebeurd is en het bestuur zich wil inwerken op De Vijf Slagen, zal het bestuur voorlopig iedere vrijdag bijeenkomen. Op de foto v.l.n.r.: Edith Soemodihardjo, Huibert Kloet, Vasanti Geestman en Jeroen de Ruijter.

De Vijf Slagen

Bestuur en commissies

Het afdelingsbestuur bestaat uit:

Vasanti Geestman       
secretaris, tuinuitgifte (tuin 42 )

Huibert Kloet   
algemeen bestuurslid (tuin 109)

Jeroen de Ruijter                   
penningmeester (tuin 77)

Edith Soemodihardjo
algemeen bestuurslid (tuin 1)

-----------------------------------------------------------

Commissies en leden

Tuincommissie en tuintaxatie
namens het bestuur Vasanti Geestman.
Jitske Hallema, tuin 84
Barbara Jansma, tuin 47
Mahmoud Mohamed, tuin 23
Georgine Bom-Roosblad, taxatie, tuin 83

Tuin(werk)beurtcommissie
Edith Soemodihardjo, tuin 1

Bouw- en taxatiecommissie
Humphrey Arduin, tuin 82
Eric Hofwijks, tuin 98
Ger Steinbusch, tuin 4

Onderhoudscommissie
Bert Boot, tuin 58
Marc Steenmetz, tuin 6

Kascommissie
Jannetta Bos, tuin 92
Katrin Frobitter, tuin 71                        

Eva Lodewijk, tuin 13

ARBO- en veiligheidscommissie
namens het bestuur Edith Soemodihardjo.
George Isselt, tuin 96
Ro Juthan, tuin 112.

PR- en evenementencommissie
namens het bestuur Vasanti Geestman

Amy Bakker, tuin 64;
Huibert Kloet, website, tuin 109
Edith Soemodihardjo, clubhuis
Frank de Volder, ICT, tuin 24

Voor contact met het bestuur:
bestuur@devijfslagen.nl

Voor contact met de penningmeester:
penningmeester@devijfslagen.nl

Voor contact met de tuin(werk)beurtcommissie:
tuinbeurten@devijfslagen.nl

Voor contact met de websiteredactie:
redactie@devijfslagen.nl

Je kunt ook gebruik maken van het formulier op de contactpagina. Deze formulieren komen binnen bij het bestuur.