De Vijf Slagen

Bestuur en commissies

Het afdelingsbestuur bestaat uit:

Marianne Goes                   
Secretariaat (tuin 34)

Jeroen de Ruijter                   
Penningmeester (tuin 77)

Edith Soemodihardjo
Tuinparkbeheerder (tuin 1)
(vice-voorzitter)

Huibert Kloet   
Marketing communicatie/
Algemeen bestuurslid (tuin 109)

-----------------------------------------------------------

Commissies en leden

Tuincommissie
Lucy Blankert (tuin #141)
Henk Blijd (tuin #107)
Simmy Cairo-Tuffour (tuin #016)
Izaac Campbell (tuin #101)
Ineke den Engelsman (tuin #067)
Shirley Osinga (tuin #050)

Bouw- en taxatiecommissie
Humphrey Arduin (tuin #082)
Eric Hofwijks (tuin #097)
Thomas Rustenberg (tuin #025)
Ger Steinbusch (tuin #004)

Onderhoudscommissie
Bert Boot, tuin 58
Marc Steenmetz, tuin 6

Kascommissie
Jannetta Bos, tuin 92
Kasijan Warijo, tuin 14

ICT De Vijf Slagen
Frank de Volder, tuin 24

Voor contact met het bestuur:
bestuur@devijfslagen.nl

Voor contact met de penningmeester:
penningmeester@devijfslagen.nl

Voor contact met de tuinbeurtcommissie:
tuinbeurten@devijfslagen.nl

Voor contact met de websiteredactie:
redactie@devijfslagen.nl

U kunt ook gebruik maken van het formulier op de contactpagina. Deze formulieren komen binnen bij het bestuur.