De Vijf Slagen

Bestuur en commissies

Het afdelingsbestuur bestaat uit:

Huibert Kloet   
algemeen bestuurslid (tuin 109)

Jeroen de Ruijter                   
penningmeester (tuin 77)

Edith Soemodihardjo
algemeen bestuurslid (tuin 1)

-----------------------------------------------------------

Commissies en leden

Tuincommissie en tuintaxatie
Mahmoud Mohamed, tuin 23 (onder voorbehoud)
Georgine Bom-Roosblad, taxatie, tuin 83

Tuin(werk)beurtcommissie
Edith Soemodihardjo, tuin 1

Bouw- en taxatiecommissie
Humphrey Arduin, tuin 82
Eric Hofwijks, tuin 98
Ger Steinbusch, tuin 4

Onderhoudscommissie
Bert Boot, tuin 58
Marc Steenmetz, tuin 6

Kascommissie
Jannetta Bos, tuin 92
Katrin Frobitter, tuin 71                        

Eva Lodewijk, tuin 13

ARBO- en veiligheidscommissie
namens het bestuur Edith Soemodihardjo.
George Isselt, tuin 96
Ro Juthan, tuin 112.

PR- en evenementencommissie
Amy Bakker, tuin 64;
Huibert Kloet, website, tuin 109
Edith Soemodihardjo, clubhuis
Frank de Volder, ICT, tuin 24

Voor contact met het bestuur:
bestuur@devijfslagen.nl

Voor contact met de penningmeester:
penningmeester@devijfslagen.nl

Voor contact met de tuin(werk)beurtcommissie:
tuinbeurten@devijfslagen.nl

Voor contact met de websiteredactie:
redactie@devijfslagen.nl

U kunt ook gebruik maken van het formulier op de contactpagina. Deze formulieren komen binnen bij het bestuur.