De Vijf Slagen

Bestuur en commissies

Het afdelingsbestuur bestaat uit:

Vasanti Geestman       
secretaris, tuinuitgifte (tuin 42 )

Edith Soemodihardjo   
algemeen bestuurslid (tuin 1)

Ger Steinbusch                   
penningmeester, secretaris (tuin 4)

-----------------------------------------------------------

Commissies en leden

Tuincommissie en tuintaxatie
namens het bestuur Vasanti Geestman.
Jitske Hallema, tuin 84
Mahmoud Mohamed, tuin 29
Anne Schöner, tuin 156
Georgine Bom-Roosblad, taxatie, tuin 83.

Tuin(werk)beurtcommissie
Humphrey Arduin, tuin 82
Eric Hofwijks, tuin 97
Edith Soemodihardjo, tuin 1.

Bouw- en taxatiecommissie
namens het bestuur Ger Steinbusch.
Humphrey Arduin, tuin 82
Eric Hofwijks, tuin 98.

Onderhoudscommissie
namens het bestuur Ger Steinbusch.
Bert Boot, tuin 58
Marc Steenmetz, tuin 6.

Kascommissie
Katrin Frobitter, tuin 71
Anne Schöner, tuin 156.

ARBO- en veiligheidscommissie
namens het bestuur Edith Soemodihardjo.
George Isselt, tuin 96
Ro Juthan, tuin 112.

PR- en evenementencommissie
namens het bestuur Vasanti Geestman

Amy Bakker, tuin 64;
Huibert Kloet, website, tuin 109
Edith Soemodihardjo, clubhuis
Frank de Volder, ICT, tuin 24

Voor contact met het bestuur:
bestuur@devijfslagen.nl

Voor contact met de penningmeester:
penningmeester@devijfslagen.nl

Voor contact met de tuin(werk)beurtcommissie:
werkbeurten@devijfslagen.nl

Voor contact met de websiteredactie:
redactie@devijfslagen.nl

Je kunt ook gebruik maken van het formulier op de contactpagina. Deze formulieren komen binnen bij het bestuur.